Jak nagrać film w NX

Bardzo przydatna funkcjonalność w NX o której mimo wszystko część osób wciąż nie wie.

Dostępna jest od wersji NX 6.

Od NX 9 można ją znaleźć na pasku Tools i Developer (rys.1)

mov11

Rys.1

Zanim zaczniecie nagrywać wybierzcie odpowiednie ustawienia. Do tego celu służy polecenie Recording Settings (rys.2) – poniżej opisane są opcje.

mov2

Rys.2

Capture Area (rys.3) – wybór obszaru nagrywania

mov31

Rys.3

Smoothness – liczba nagrywanych klatek na sekundę. Zwiększenie powoduje również podniesienie objętości pliku.

Compression – sposób kompresji pliku. Microsoft Video pozwala bezproblemowo odtwarzać na wszystkich windowsach a ponadto bardzo dobrze się go pakuje 7-zipem.

Speed – parametr sterujący szybkością z jaką zostanie nagrany film, np chcemy dokładnie wskazywać kursorem a jednocześnie nie chcemy by film pokazywał powolne ruchy myszą – ustawiamy Fast(x2) – film będzie 2x mniejszy i 2x krótszy.

Po wybraniu ustwień klikamy OK.

By zacząć nagrywanie wybieramyu polecenie Record. Określamy nazwę pliku oraz miejsce jego utworzenia.

Obok znajdują się jeszcze dwa polecenia:

Pause Recording – umożliwia tymczasowe zatrzymanie nagrywania (tym samym przyciskiem wznawiamy nagrywanie)

Stop Recording – zakończenie nagrywanie

Nagrywanie działa w każdym środowisku (CAD/CAM/CAE/2D). Po nagraniu możemy spakować plik np 7-zip co znacznie zmniejszy jego rozmiar.

Źródło: nxcad.pl

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top