To prestiżowy konkurs prac naukowych napisany przed studiuje na uniwersytecie. Jest ona organizowana przez Fundusz na Rzecz Dzieci.


Bitwa naukowe mogą brać udział młodych naukowców zajmujących się nauką, środowiskowych, technicznych, ekonomicznych i społecznych. Zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Komisję Europejską, będą rywalizować o nagrody można uczniów i studentów (w większości przypadków pierwszym roku studiów), urodzonego w dniu 30 września 1991 roku do 1 września 1998


Uczestnicy mogą zgłaszać oryginalne prace badawcze nagrodzone na poziomie krajowym lub zalecanych przez naukowców ze stopniem doktora w co najmniej. Wpisy mogą znajdować się w jednej, dwóch lub trzech autorów.


W zimie, jury będzie oceniać wpisy i wybranych autorzy zaproszeni do zaprezentowania swoich projektów na sesji plakatowej. Zostać wybrany w połowie marca trzy dzieła trafi do europejskiego finału we wrześniu 2012 roku


Teraz na finał konkursu odbędzie się w Helsinkach przygotowuje trzech młodych polskich naukowców. Magdalena Nowikiewicz – uczeń liceum w Bydgoszczy, Michał Miśkiewicz – Warsaw Student matematyki i Norbert Wasik -. Student medycyny ciepła pod koniec września będzie konkurować z młodymi naukowcami z kilkudziesięciu krajów


& nbsp poprzedniego kontyngentu; IT Polacy w konkursie spowodowało maksymalnie 19 wyścigach i wiele innych. Aby znaleźć się wśród zwycięzców Niedźwiedzki Gregory, który wygrał konkurs w roku 2000. W roku 2010 – przed doktoratem – na łamach prestiżowych czasopism ogłosiła dwa ważne odkrycia dotyczące pierwszych czworonożnych zwierząt i przodków dinozaurów. młodsi koledzy -. Dwa biolodzy Łukasz Sokołowski Łódź i Opole Justin Słowiak wygrał w Lizbonie jesienią ubiegłego roku i druga nagroda


. Po kilku latach uczestnictwa w konkursie UE Polska pozostaje na trzecim miejscu w nieformalnych medali – tuż za Wielkiej Brytanii i Niemczech

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl