W obliczu zachodzących zmian demograficznych i coraz powszechniejszych chorób cywilizacyjnych,  dziś – bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – w centrum uwagi znajdują się innowacje medyczne. Kompleksowa opieka medyczna jest podstawowym elementem optymalnej opieki nad pacjentem i może być dzisiaj realizowana tylko z wykorzystaniem nowoczesnych metod terapeutycznych. Z tego powodu najnowszy raport Global Innovation Index (GII) został poświęcony tematowi “Tworzenie zdrowego środowiska życia – przyszłość innowacji w medycynie”. Firma Dassault Systèmes – jako jeden z wiodących inicjatorów w dziedzinie nauk przyrodniczych – wsparła najnowsze wydanie GII jako partner merytoryczny.

GII (Globalny Indeks Innowacyjności) jest publikowany corocznie od 2007 r. i stanowi przewodnik dla decydentów politycznych i biznesowych w zakresie innowacji na świecie. Indeks GII analizuje prawie 130 gospodarek na całym świecie i jest wspierany przez renomowanych partnerów, którzy dzięki swojej wiedzy mogą wnieść cenny wkład w identyfikację i promocję innowacji.

Szwajcaria liderem innowacji – Europa na prowadzeniu

Indeks GII kładzie największy nacisk na analizę krajów i regionów wyróżniających się pod względem innowacyjności. Podobnie jak w poprzednich latach, czołowe miejsce w rankingu należy do Szwajcarii. Na  miejscu drugim znalazła się Szwecja, trzecim – USA. Polska znalazła się na 39. miejscu w rankingu światowym i 26. wśród krajów europejskich. Indeks wskazuje również, że innowacyjność Polski w dziedzinie medycyny koresponduje z poziomem rozwoju naszej gospodarki.

Indeks podkreśla, że wysoki stopień innowacyjności uzyskują kraje o szczególnie silnej gospodarce. Stwierdzono również, że różnice między krajami o wysokich dochodach, takimi jak Niemcy czy Szwajcaria, a krajami o średnich dochodach jest nadal wyraźna. Europa znajduje się na szczycie światowego rankingu od lat – w ogólnym zestawieniu aż 12 z 20 czołowych pozycji w rankingu należy do państw europejskich, co pokazuje duży potencjał innowacyjności w Europie. Eksperci zwracają jednak uwagę, że również wiele krajów azjatyckich stale intensyfikuje wysiłki innowacyjne. Na przykład Hongkong, Korea Południowa i Japonia przewyższają spodziewane wyniki parametru innowacyjności względem aktualnego poziomu rozwoju.

Decydują kryteria jakości

Kryteria brane pod uwagę obejmują liczbę osiągnięć w zakresie innowacyjności, kładą też duży nacisk na ich jakość. Indeks GII mierzy tę ostatnią w oparciu o standardy jakościowe lokalnych uniwersytetów (QS World University Ranking)  oraz liczbę międzynarodowych patentów i jakość publikacji naukowych (H-Index). Na tej podstawie uzyskuje się ogólny obraz innowacyjności poszczególnych krajów i uwzględnia go w ocenie.

Sześć wniosków Globalnego Indeksu Innowacji

Na podstawie zebranych danych analitycy opracowujący Indeks GII 2019 sformułowali następujące obserwacje: 

  1. Kluczowym czynnikiem zrównoważonego wzrostu gospodarczego i jakości życia jest wysokiej jakości i przystępna cenowo opieka zdrowotna dla wszystkich obywateli.
  2. Innowacje medyczne są niezbędne do wypełnienia luk w globalnej opiece zdrowotnej. Przeszkody, takie jak spadek wydajności w zakresie R&D czy długi czas wdrażania innowacji, muszą być sukcesywnie eliminowane, aby móc leczyć więcej osób.
  3. Badania i rozwój medycyny przeżywają obecnie renesans. Kładzie się coraz większy nacisk na innowacje w dziedzinie opracowywania leków lub opieki profilaktycznej, wnoszące cenny wkład w profilaktykę zdrowotną i terapię.
  4. Na znaczeniu w innowacjach medycznych zyska sztuczna inteligencja (AI) dzięki Internetowi Rzeczy (IoT) i przetwarzaniu dużych ilości danych (Big Data). Będą one miały wpływ na takie obszary opieki zdrowotnej, jak przeprojektowywanie modeli biznesowych lub opracowywanie nowych metod leczenia.
  5. Obecnie większe niż kiedykolwiek możliwości rozwoju nowych modeli opieki zdrowotnej poprzez innowacje w medycynie mają kraje wschodzące. Może to pomóc w zbliżeniu ich opieki zdrowotnej do standardów krajów bardziej rozwiniętych.
  6. Przy wytyczaniu strategicznych kierunków innowacji w dziedzinie zdrowia powinny zostać określone centralne priorytety pozwalające pracować w sposób jak najbardziej ukierunkowany i skoncentrowany. Obejmuje to, między innymi, zapewnienie wystarczających środków finansowych na badania, tworzenie funkcjonalnych systemów innowacji, czy specjalistyczne szkolenie pracowników służby zdrowia.

Więcej informacji o Globalnym Indeksie Innowacyjności “Tworzenie zdrowego środowiska życia – przyszłość innowacji w medycynie” znajduje się na stronie www.globalinnovationindex.org

Dassault Systèmes na portalach społecznościowych: Twitter Facebook LinkedIn YouTube

###

Kontakt dla mediów – Dassault Systèmes

Carola von Wendland (Dassault Systèmes)
carola.vonwendland@3ds.com
+49 89 960 948-376

Katarzyna Nazarewicz (EAST SIDE Consulting)     
nazarewicz@east-side-consulting.pl
+48 660 469 706

Autor: Dassault Systèmes

Kategorie: Artykuły

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
18 ⁄ 3 =