ZW3D 2015 – oficjalnie wydane (VIDEO)

Firma 3D MASTER polski dystrybutor i VAR programu ZW3D poinformował, że dzisiaj, tj. 16.03.2015 została wydana oficjalna wersja programu ZW3D CAD/CAM 2015. Program dostępny jest w zarówno angielskiej, jak i polskiej wersji językowej.

Zainteresowanych poznaniem nowej funkcjonalność programu, jak i pobraniem bezpłatnej, w pełni funkcjonalnej wersji testowej programu zapraszamy na stronę firmy 3D MASTER: 3D MASTER .

Poniżej filmy, z niektórymi ze zmian jakie pojawiły się w wersji 2015: 

1. Nowe opcje działania modułu CAD na plikach STL, jak i późniejszą obróbkę CAM na nich (film z lekotrem):

2. Możliwości nowego modułu Konstrukcji spawanych (film z lekotrem):

3. Projektowanie Arkuszy Blach w ZW3D 2015:

 

Więcej informacji o zmianach jakie miały miejsce: ZW3D 2015 BETA

Szeroki zakres usprawnień w wielu obszarach programu ZW3D CAD/CAM:

Podstawowe

•Zarządzanie plikami

•Interfejs

•Wyświetlanie

•Drukowanie

•Pomiary

Translator

•Import

•Eksport

•Naprawa

Projektowanie modeli

•Szkicownik

•Menadżer historii

•Menadżer połączeń

•Szkicowanie 3D

•Modelowanie części

•Projektowanie złożeń

•Projektowanie arkuszy blach

•Projektowanie form

•Projektowanie elektrod

•Nowy moduł elementów spawanych

•Chmura punktów

•Dokumentacja 2D

Obróbka CAM

•Ulepszone workflow

•Frezowanie

◦Poprawiony kernel dla zgrubnych

◦Poprawiony kernel dla wykańczających

◦Wzmocnienie operacji Ograniczenie kątowe

◦Nowe Połączenia i Wejścia/Wyjścia

◦Lepsze przetwarzanie ścieżki narzędzia

◦Podcięcia w 3 – osiowych operacjach na STL

◦Nowości i ulepszenia w 5X

•Toczenie

◦Nowa kompensacja promienia

◦Generowanie obróbek tokarskich w cyklu

◦Poprawione toczenie

Nowości ZW3D 2015

CAD

Zarządzanie plikami

PackFile1

Możliwości:

•Nowe typy plików dla plików jednoobiektowych

•Nowa funkcja „pakowania” plików

•Automatyczny zapis plików

•Usprawniony menadżer obiektów

•Bezpośredni eksport z menadżera obiektów

•Selektywne zapisywanie obiektów

•Automatyczna kopia zapasowa

File_Recovery4

Udogodnienia

•Przygotowanie do wprowadzenia zintegrowanego PDM

•Łatwiejsza praca z plikami wieloobiektowymi

•Przystępne zarządzanie plikami

•Przygotowanie do wprowadzenia zintegrowanego PDM

•Łatwiejsza praca z plikami wieloobiektowymi

•Przystępne zarządzanie plikami

SaveModify3

Interfejs użytkownika i wyświetlanie modeli

zw_2015_5

Możliwości

•Nowy interfejs wspierający dokumenty wieloobiektowe

•Okno modelowania o zmiennym rozmiarze

•Nowy sposób wyświetlania wymiarów z nazwą rozszerzenia

Udogodnienia

•Łatwe przełączanie obszaru roboczego

•Projektowanie na wielu płaszczyznach

Translator Imort i Export

zw_2015_transl

Możliwości

•Ulepszony silnik importu dla plików formatów trzecich

•Bezpośrednie kopiowanie i wklejanie elementów z ZWCAD’a do ZW3D

•Lepsza jakość importowanych plików neutralnych z małą toleracją

•Ulepszona jakość importu plików neutralnych

Udogodnienia

•Otwieranie ostatnich wersji plików trzecich i zredukowanie czasu ich naprawy

•Większa liczba przypadków nieuszkodzonych modeli

Drukowanie

Możliwości

•Nowa opcja „Ustalony początek” dla rozmiaru wydruku

•Wsparcie drukowania w skali 1:1 obszaru drukowania

•Przywrócono opcję skali

zw_2015_drukuj

Udogodnienia

•Drukowanie zaznaczonego obszaru

•Drukowanie bezpośrednie ze szkicownika i szkiców 3D

Badaj

Możliwości

•Zoptymalizowanie wyświetlania pasm kolorów

•Usprawnione możliwości badania

•Zwiększona dokładność analizy grubości

Udogodnienia

•Wysoka jakość powierzchni przy modelowaniu powierzchniowym

•Szybsze uzyskanie informacji wizualne przy projektowaniu form

zw_2015_badaj

Naprawa

Możliwości

•Nowy interfejs operacji Napraw/Analizuj

•Wykrywanie większej liczby błędów topologii

•Większa liczba błędów zostanie naprawiona automatycznie

zw_2015_napraw

Udogodnienia

•Analiza jakości modelu i naprawa błędów automatyczna bądź ręczna

•Znalezienie problemów podczas importu i redukcja błędów na modelu

Projektowanie – Szkicownik

Możliwości

•Nowy status więzów

•Zbieżność punktów

•Krzywa NURBS

•Super przycięcie

•Nowy szyk

•Bezpośrednie użycie geometrii odniesienia

zw_2015_szkicownik

Udogodnienia

•Uproszczenie procesu tworzenia szkicu 2D

•Zwiększenie efektywności modelowania parametrycznego

Menadżer historii

Możliwości

•Nowy formularz warunkowego wygaszenia operacji

•Przearanżowane menu pod PPM

•Funkcja szukania

•Powiększenie danej operacji w oknie modelowania

•Funkcja Przejdź do drzewa

zw_2015_menadzer_historii

Udogodnienie

•Łatwe znalezienie konkretnej operacji do edycji

•Proces modelowania staje się bardziej przejrzysty

Menadżer połączeń

Możliwości

•Menadżer związków odniesień

•Wyświetlanie odniesień sterujących i sterowanych

•Sprawdzanie zarówno geometrii odniesienia jak i zmiennych

•Odłączanie i odszukanie geometrii odniesienia

•Powiększanie do powiązanego elementu

•Specjalne oznaczenie dla powiązanych elementów

zw_2015_menadzer_polaczen

Udogodnienia

•Zwiększona zdolność modelowania w kontekście złożenia

•Szybsze modelowanie złożeń

Modelowanie części – otwory

Możliwości

•Nowe możliwości i nowy formularz

•Wsparcie dla otworów gwintowanych i przelotowych

•Dodatkowe standardy typów otworów (NPT/BSTP/UNJ/.etc)

•Więcej rozmiarów otworów znormalizowanych

•Filtr otworów

•Początkowa i końcowa faza

•Rozszerz start

zw_2015_otwory

Udogodnienia

•Przyspieszenie tworzenia otworów znormalizowanych

•Rozpoznawanie i opisywanie otworów z zewnętrznych kształtów

Siatka krzywej

Możliwości

•Nowe możliwości i nowy formularz

•Nowy sposób zaznaczania profili złożonych z kilku krzywych, bez używania Listy krzywych

•Wykrywanie niedomkniętych profili

•Przechowywanie informacji o ciągłości

•Pokazywanie znaków ciągłości

zw3d_2015_siatka_krzywej

Udogodnienia

•Uproszczenie menadżera historii

•Wsparcie dla tworzenia powierzchni wysokiej jakości

Wyciągnięcie profilu pręta

Możliwości

•Wyciągniecie wykorzystujące profil i ścieżkę

•Nieregularne przekroje profili

•Używa nieciągłych profili

•Automatyczne przycinanie w narożnikach

zw3d_2015_wyciagniecie_profilu

Udogodnienia

•Oszczędność czasu modelowania

•Wsparcie dla tworzenia części strukturalnych

Usuń pętle

Możliwości

•Zaznacz krawędzie, żeby dostosować wycięcie

•Rozszerzenie i przycięcie, dla połączenia ścian

•Przywrócenie przyciętej ściany do wersji bez przycięcia

zw3d_2015_usun_petle

Udogodnienia

•Umożliwia szybszą naprawę modelu

•Łatwiejsze tworzenie wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni modelu

Zwiększone możliwości wybranych operacji

Możliwości

•Zmiany obejmują formularze operacji: Odsunięcie ściany, Odsunięcie objętości, Skorupa i Odsunięcie

•Przechowywanie informacji o ścianach wewnątrz operacji

•Nowa lista ścian zmniejszająca liczbę kliknięć

zw3d_2015_zwiekszone_operacje

Udogodnienia

•Uproszczenie drzewa historii dla zredukowania liczby błędów

•Łatwiejsza edycja parametrów

Menadżer złożeń

Możliwości

•Bezpośrednia edycja komponentów w pod-złożeniu (Ukryj/Aktywuj/Usuń, itd.)

•Nowe funkcje: Spakuj, Rozpakuj

•Wsparcie dla zmiany kolejności wstawiania komponentów

zw3d_2015_menadzer_zlozen

Udogodnienia

•Szybszy i prostszy proces budowy złożeń

Ulepszone kopiowanie i wklejanie

Możliwości

•Kopiowanie i wklejanie pod PPM

•Skróty klawiszowe „Ctrl +C” i „Ctrl +V”

•Przytrzymaj Ctrl podczas przenoszenia komponentu w drzewie historii

•Opcja „Kopiuj” w operacji „Przenieś” w złożeniach

zw3d_2015_ulepszone_kopiowanie

Udogodnienia

•Bezpośrednie wykorzystanie istniejących komponentów bez wybierania operacji Wstaw komponent

Szyk w złożeniu

Możliwości

•Usunięto szyk z menadżera historii

•Pod PPM dodano opcję Edycji, usuwania i innych

zw3d_2015_szyk_w_zlozeniu

Udogodnienia

•Uproszczono proces budowania złożeń i zredukowano liczbę problemów podczas przebudowy

Sprawdzanie przenikania elementów

Możliwości

•Ustawienie wybranego zakresu

•Ukryte kształty i komponenty mogą być ignorowane przy sprawdzaniu

•Generowanie kształtu przenikania

•Wszystkie przenikania są wyszczególnione na liście, dając możliwość sprawdzenia każdego z osobna

•Kliknięcie na liście powoduje przybliżenie obszaru przenikania

zw3d_2015_sprawdzanie_przenikania

Udogodnienia

•Intuicyjne sprawdzanie błędów montażowych

Wyprowadzenie kształtu i Geometria do części

Możliwości

•Przebudowano formularz operacji Geometria do części

•Wyprowadź kształt nie jest zapisywane w drzewie historii

•Wsparcie dla zamiany kształtów na komponenty w operacji Wyprowadź kształt

•Znak ? Wprowadza regułę numerowania części

•Wsparcie dla asocjatywnego wyprowadzenia

•Wyprowadzaj kształty do zewnętrznych plików zmieniając ich typ (złożenie na część)

zw3d_2015_wyprowadz_ksztalt

Udogodnienia

•Zapewnienie różnych metoda dla budowania złożeń z Góry do dołu

Widok rozstrzelony

Możliwości

•Automatyczny i ręczny widok rozstrzelony

•Przechowywanie listy kroków tworzenia widoku rozstrzelonego

•Zapisz listę widoku rozstrzelonego pod konfiguracją

•Proces tworzenia widoku rozstrzelonego może zostać użyty do utworzenia animacji rozstrzelenia

zw3d_2015_widok_rozstrzelony

Udogodnienia

•Większe możliwości utworzenia bardziej skomplikowanych widoków rozstrzelonych dużych złożeń

Arkusze blach

Możliwości

•Współczynnik K sterowany z poziomu Excela

•Poprzez odpowiedni materiał

•Tabela dozwolonych gięć

•Formuła dozwolonych gięć

zw3d_2015_arkusze_blach

Udogodnienia

•Różne sposoby na wyznaczenie współczynnika K dla możliwie realnego odwzorowania zagięć blach

Projektowanie form wtryskowych

Możliwości

•Zwiększenie dokładności tworzenia linii podziału

•Zaktualizowane biblioteki korpusów

•Udoskonalone nazewnictwo części standardowych

•Bezpośrednie wskazywanie punktów wstawienia na złożeniu

zw3d_2015_projektowanie_form

Udogodnienia

•Zwiększona efektywność projektowania form wtryskowych

Projektowanie elektrod

Możliwości

•Ulepszone projektowanie końcówek elektrod

•Szablon użytkownika dla przygotówki elektrod

•Szablon użytkownika dla dokumentacji elektrod

zw3d_2015_projektowanie_elektrod

Udogodnienia

•Oszczędność czasu przy tworzeniu przygotówek elektrod z wymiarami użytkownika

•Wsparcie dla różnych szablonów rysunkowych dokumentacji elektrod, tworzonych jak oryginalne

Nowe narzędzia – konstrukcje spawane

Możliwości

•Człony konstrukcyjne

•Przycięcia

•Wsporniki

•Zaślepki

•Spoiny

zw3d_2015_konstrukcje_spawane

Udogodnienia

•Przyśpieszenie modelowania konstrukcji spawanych

Chmura punktów

Możliwości

•Nowa funkcja Usuń ścianę

•Nowa funkcja Odwróć krawędź

•Nowa funkcja Wypełnij przerwę

•Nowa funkcja Śledź obszar

•Nowa funkcja Ścieżka geodezyjna

zw3d_2015chmura_punktów

Udogodnienia

•Możliwość poprawy częściowych problemów z modelem STL

•Odwzorowanie głównego profilu

Dokumentacja 2D – przekrój widoku rozstrzelonego

Możliwości

•Użyj opcji Szkic 3D>Nazwa przekroju dla zdefiniowania sposobu cięcia

•Pracuj jak na standardowej części dla stworzenia rzutów

•Wsparcie dla tworzenia tabeli BOM

•Wsparcie dla wymiarów na rzucie izometrycznym

zw3d_2015_widok_izometryczny

Udogodnienia

•Zapewnienie użytkownikowi dodatkowych możliwości kreślarskich przy tworzeniu dokumentacji 2D

Dokumentacja – Odnowiona operacja Linia przerywana

Możliwości

•Dodano nowy styl krzywej dla przerwania

•Edytowalne położenie wyrwania

•Pozostałe widoki też mogą mieć Linie przerwania (Przekrój, Wyrwanie, Widok szczegółu)

•Prawidłowe wymiary na widoku przerwanym

zw3d_2015_linie_przerwania

Udogodnienia

•Poprawiono operacje Linia przerwania

•Możliwość stworzenia standardowego inżynierskiego widoku

Dokumentacja 2D – Pomiary 3D,

Możliwości

•Przełączanie opcji pod PPM

•Po przełączeniu wystarczy użyć Szybkiego wymiaru, a ZW3D automatycznie je zmieni na wymiary 3D

•Wymiary 3D umieszczane jak wymiary 2D

zw3d_2015_pomiary_3D

Udogodnienia

•Zapewnienie użytkownikowi nowych możliwości tworzenia zróżnicowanej dokumentacji 2D

Dokumentacja 2D – Odnowiony Znacznik środka i Linia środkowa

Możliwości

•Nowe opcje umożliwiające niesymetryczne wydłużanie Znaczników środków

•Możliwość złapania punktów przecięcia linii centralnych

•Więcej opcji dla Znaczników środków otworów

zw3d_2015_linia_srodkowa

Udogodnienia

•Oszczędność czasu przy uproszczonym tworzeniu linii centralnych

•Ulepszone działanie przez dynamiczne interakcje

Nowy symbol spoiny i notka o gięciach blach

Możliwości

•„Gąsienica” jest nowym symbolem oznaczenia lica spoiny dodawanym ręcznie do wybranych krawędzi

•Ścieg spoiny jest symbolem reprezentującym spoinę w rzucie bocznym

•Dodanie informacji o gięci na linii gięcia

zw3d_2015_giecie_blach

Udogodnienia

•Łatwe oznaczanie spoin na dokumentacji 2D

•Dodatkowe informacje o gięciu blach na dokumentacji 2D

Dokumentacja 2D – Tabela Otworów

Możliwości

•Nowy filtr

•Nowa rubryka z rozmiarami otworów

•Wykrywanie otworów nie utworzonych przez generator otworów

zw3d_2015_tabela_otowrów

Udogodnienia

•Bezpośrednie tworzenie tabeli z modeli importowanych

•Selektywne tworzenie tabeli otworów dla zdefiniowanych otworów

•Uproszczony format tabeli otworów

Dokumentacja 2D – Tabela BOM

Możliwości

•Więcej opcji generowania ID

•Lepsza generowanie ID

•Więcej sterujących etykiet

•Automatyczne umieszczenie balonów z numerami części na różne sposoby

zw3d_2015_tabela_BOM

Udogodnienia

•Zwiększenie poprawności tabeli BOM

•Tworzenie tabeli BOM zgodnie z wymogami projektowania

CAM

Ulepszone workflow

Dodany znak zapytania w celu pokazania nieobliczone operacji. Pozostałe ikony zostały poprawione, aby czytelniej opisywały status operacji

zw_2015_cam1

Nazwy zależne od położenia folderu:

•Folder Komponentu

•Folder Baz

•Folder Operacji

•Folder NC

Zalety:

Jest to kompatybilne z nawykami wyniesionymi z pracy w systemie Windows.

Ulepszenia:

•Poprawiona dokładność wyświetlania

•Bardziej czuły filtr wyboru

•Nowe możliwości definiowania rodzaju gwintu w cesze otwór

Zalety:

•Szybsze wyświetlanie ścieżki narzędzia (30 – 40%)

•Dokładniejsze filtry, pomocne przy ręcznej edycji ścieżki narzędzia

•Szybsze definiowanie gwintów do obróbki CAM

zw_2015_cam2

Poprawiony kernel dla zgrubnych

Ulepszenia:

•Zgrubny algorytm został znacznie poprawiony aby rozwiązać problem z błędnym wykrywanie obszarów obróbki

•Dla małych i wąskich regionów algorytm został poprawiony, aby zapewnić ciągłą i wygładzoną ścieżkę narzędzia

zw_2015_cam3

zw3d_2015_karnel2

Zalety:

•Brak przerwanych i nieciągłych ruchów. Dzięki temu obróbka małych obszarów jest łatwiejsza i bezpieczniejsza

Ulepszenia:

•Algorytmy w zgrubnej obróbce Offset uległy znacznej poprawie, pozwalając na utworzenie kompletnej ścieżki dla stopni i rowków

zw3d_2015_karnel3

Zalety:

•Kompletna obróbka geometrii typu rowek

Ulepszenia:

•Minimalna wysokość resztek jest teraz kontrolowana przez parametr

Zalety:

•Pozwala tworzyć obróbkę resztek szybko i z dużą dokładnością

zw3d_2015_karnel4

Ulepszenia:

•Dokładność przygotówki do obróbki resztek została poprawiona

Zalety:

•Teraz możliwe jest szybkie utworzenie dokładnej obróbki resztek

zw3d_2015_karnel5

Poprawiony kernel dla wykańczających

Ulepszenia:

•Operacja Offset 3D została poprawiona tak, aby kroki były zawsze równo od siebie odsunięte, bez opuszczania obszarów

•Z nowym algorytmem minimalna wartość chropowatości powierzchni może sięgać 0,0005 mm, a minimalny promień narzędzia 0,03 mm zarówno dla freza kulistego jak i promieniowego. Ścieżka zawsze będzie generowana z równomiernym krokiem oraz dużą dokładnością

zw3d_2015_karnel_wyk_1

zw3d_2015_karnel_wyk_2

Zalety:

•Kompletna ścieżka narzędzia z równym krokiem, co redukuje zagrożenie związane z uszkodzeniem narzędzia i zwiększa dokładność powierzchni

•Pomocne przy tworzeniu detali o wysokiej dokładności wykonania

Wzmocnienie operacji – ograniczenia kątowe

Ulepszenia:

•Wykrywanie kąta w operacji Ograniczenia kątowe zostało wzmocnione. Dzięki temu całość zostanie poprawnie obrobiona

•Z określonym kątem granicznym nie będzie obszarów nieobrobionych między płaską, a stromą ścianą

zw3d_2015ograniczenia_katowe1

zw3d_2015ograniczenia_katowe2

Zalety:

•Połączenia operacji Koronkowej z Poziomem Z w jednym zabiegu ogranicza konieczność tworzenia kolejnych obróbek

Nowe Połączenia i Wejścia/Wyjścia

Ulepszenia:

•Uproszczona tabela prędkości i posuwów

•Uproszczenie długich połączeń oraz rozwinięcie krótkich

•Dodanie wejść do krótkich połączeń

zw3d_2015_nowe_połączenia1

zw3d_2015_nowe_połączenia2

Typy wejść/wyjść zostały zrekonstruowane aby były łatwiejsze do zrozumienia i czytelniejsze

zw3d_2015_nowe_połączenia4

•Bezpieczniejsze zagłębianie

•Lepsze krótkie połączenie po rampie

zw3d_2015_nowe_połączenia5

Zalety:

•Łatwiejsze do zrozumienia i bardziej przejrzyste formularze Połączeń i wejść/wyjść. Przyspiesza naukę i programowanie obróbek

•Bezpieczniejsza i efektywniejsza ścieżka narzędzia

Podcięcia w 3-osiowych operacjach na STL

Ulepszenia:

•Wsparcie tworzenia podcięć w 3 – osiowej obróbce na plikach STL

zw3d_2015_operacje_na_stl

Zalety:

•Rozbudowanie możliwości modułu 3X, pozwalające na obróbkę

Nowości i ulepszenia w 5x

Ulepszenia:

•Rozwinięto tworzenie ścieżki narzędzia 5X w oparciu o plik STL

•Nowy tryb – ZigZag w obróbce ścian bocznych w 5 – osiach

•Możliwość edytowania 5 – osiowej ścieżki narzędzia w edytorze

zw3d_2015__5x_1

zw3d_2015__5x_2

Zalety:

•Możliwość zastosowania do przemysłu drzewnego itp.

•Nowy tryb – Zigzag pomaga zoptymalizować ścieżkę narzędzia 5x. Edytor ścieżki ułatwia pracę również w 5 – osiach.

Lepsze przetwarzanie ścieżki narzędzia

•Nowa lista operacji:

•Nowy szablon i nowy układ raportu

•Kompletna informacja zawierająca:

•Podstawowe informacje

•Informacje o operacji i narzędziu

•Kontrola jakości

•Dostosowywany układ

zw3d_2015poprawa_sciezki_narzedzia

Zalety:

•Kompletne i dostosowywalne listy operacji pomagające w redukcji pracy

Generowanie obróbek tokarskich w cyklu

Ulepszenia:

•Od wersji 2015 możliwe będzie generowanie kodów na toczenie zgrubne i wykańczające w cyklu

zw3d_2015_obrobki_tokarskie

Zalety:

•Redukcja wielkości kodu NC

•Łatwość edycji kodu

Nowa kompensacja promienia

Ulepszenia:

•Dodane 5 różnych typów kompensacji przy toczeniu wykańczającym

zw3d_2015_kompensacja_narzedzia

Zalety:

•Rozwinięcie możliwości dokładnego toczenia

Poprawione toczenie

Ulepszenia:

•Wspieranie generowania ruchów szybkich (rapid) w pliku wyjściowym

•Możliwość generowania w pliku CL maksymalnego wymiaru przygotówki i długości narzędzia

Otwórz „machine_all.mdf” i edytuj poniższe zmienne aby je wygenerować „STOCK/@xMin@,@yMin@,@zMin@,@xMax@,@yMax@,@zMax@”

„CUTTER/@TOOL_FL@”

zw3d_2015_toczenie

Źródło: zw3d.com.pl

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top