NX CAD Podstawy modelowania – drukowany podręcznik już dostępny

CAMdivision-logoCAMdivision Sp. z o. o. jest pierwszym w Polsce PLATYNOWYM partnerem SIEMENS PLM Software – specjalizuje się w kompleksowych wdrożeniach CAx/PLM w oparciu o pakiety NX CAD/CAM/CAE. Od początku działalności konsekwentnie realizuje politykę przybliżania polskim inżynierom poszczególnych aplikacji NX poprzez targi, seminaria, webinary i podręczniki (w tym bezpłatne PDF).

Po wydaniu specjalistycznych drukowanych podręczników opisujących konstrukcję form wtryskowych oraz środowisko tłoczników wielotaktowych przyszedł czas na książkę do podstaw NX CAD.

2015-02-20_10h03_13

Podręcznik składa się z pięciu części:

1) NX CAD – Informacje wstępne

2) NX CAD – Podstawy projektowania:

– pojedyncze elementy

– złożenia

– dokumentacja

3) NX Synchronous Technology 3D

4) NX Synchronous Technology 2D

5) NX Realize Shape

3

Zawartość poszczególnych części

Część I i II powstała na bazie oryginalnego skryptu autorstwa Dariusza Jóźwiaka i ma za zadanie przekazanie najważniejszych informacji umożliwiających rozpoczęcie pracy z programem NX w środowisku modelowania. W części pierwszej zebrano informacje wstępne – opisano w nich proces instalacji i konfiguracji NX, interfejs, nazewnictwo użyte w skrypcie, oraz ogólnie metody wskazywania obiektów i wybierania poleceń.

W części drugiej przedstawiono krok po kroku proces projektowania części, tworzenia złożenia oraz rysunków wykonawczych i zestawieniowych. Część ta ma przekazać informacje o jednym z możliwych sposobów pracy. Autor nie skupiał się w niej na opisaniu wszystkich narzędzi i opcji, ale zagwarantował, że jej lektura umożliwi poznanie podstawowych narzędzi i „oswojenie” się z interfejsem. Ponieważ polecenia są zbudowane schematycznie i posiadają podobny interfejs, opanowanie narzędzia w jednym poleceniu umożliwi Ci opanowanie innych poleceń, wykorzystujących te same narzędzia np. narzędzie wskazywania krzywych jest oznaczone tą samą ikoną we wszystkich poleceniach wymagających wskazania krzywych

6

Co znajdziemy w częściach III, IV i V?

Te części, autorstwa Marcina Antosiewicza, skierowane są do Tych z Państwa, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie stosowania Synchronous Technology (ST) w środowisku NX, jak i do użytkowników innych systemów CAD pragnących poznać Synchronous Technology, Synchronous Modeling i Realize Shape.

5

Część III pozwali Ci na poznanie sposobów pracy z Technologią Synchroniczną przy modelowaniu przestrzennym (Synchronous Modeling).

Część IV wprowadzi w unikalne możliwości Synchronous Technology w środowisku 2D.

Część V podręcznika poświęcona została nowemu narzędziu pozwalającemu na intuicyjne i swobodne modelowanie 3D, jakim jest Realize Shape.

2

 

Zapraszamy do lektury!

Źródło: nxcad.pl

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top