Konferencja NX 9 – efektywna platforma prac inżynierskich. Forum CAx i PLM

19 marca 2014 roku, w hotelu InterContinental w Warszawie, odbędzie się organizowana przez Siemens Industry Software konferencja „NX 9 – efektywna platforma prac inżynierskich. Forum CAx i PLM”. Udział w konferencji jest bezpłatny.

NX 9 oferuje nowe możliwości i technologie zwiększające elastyczność działań związanych z rozwojem produktów oraz zapewniające nawet pięciokrotny wzrost wydajności.

Konferencja NX 9

Podczas konferencji omówimy nowości pakietu NX 9 z zakresu CAD, CAM i CAE:

• Udoskonalenia procesu modelowania, takie jak technologia synchroniczna 2D i technologia Realize Shape, oferują szerszą paletę narzędzi do szybkiego tworzenia geometrii. Ponadto znacznie zwiększono funkcjonalność aplikacji, zwłaszcza w modułach Drafting i PMI, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości ich dostosowania do potrzeb użytkownika.

• W NX 9 wprowadzono również nowe możliwości symulacji morfingu siatki i zapewniono większą kontrolę jej jakości, a także możliwość określenia rozdzielczości owinięcia powierzchni w celu lepszego utworzenia obiektu czynnika przepływającego. Dzięki zwiększeniu wydajności znacznie skrócono czas analizy w przypadku dużych modeli. Dodano także nowe narzędzia do analizy dynamiki części kompozytowych.

• Nowe funkcje przyczyniają się do poprawy wydajności wytwarzania części dzięki większej kontroli nad strategią obróbki. Przy ich użyciu można automatycznie konwertować trójosiowe ścieżki narzędzia na ścieżki pięcioosiowe, przeglądać wyniki kontroli w kontekście modelu 3D i korzystać z menedżera zasobów produkcyjnych.

Podczas konferencji pokażemy również na żywo, w jaki sposób NX obsługuje wszystkie etapy procesu inżynierskiego realizowane w zintegrowanym środowisku pracy Teamcenter: począwszy od projektowania, poprzez analizę, aż po przygotowanie projektu do produkcji.

Jeden z bloków poświęcony będzie prezentacji Klienta.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga jednak wcześniejszej rejestracji TUTAJ>>

Źródło: siemens.com

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top