Instalacja bibliotek PDW

Instalacja bibliotek PDW czyli normalia do projektowania tłoczników wielotaktowych.

skąd ściągnąć?

• otworzyć link https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/unigraphics/progressive-die-wizard/

• podaj nazwę webkey account i hasło. jeśli go jeszcze nie masz opis jak je założyć znajduje się tu http://nxcad.pl/jak-zalozyc-webkey-account/

• następnie wybierz katalog z odpowiednią wersją NX (rys.1)

• wybierz wersje aktualizacji np: pdwnx90_data.zip . przeglądarka rozpocznie procedurę ściągania pliku

capture_012_29052014_143042

Rys.1

Po zakończeniu ściągania pliku

• rozpakować

• otworzyć katalog w którym jest zainstalowany NX np C:\program files\Siemens\NX 9.0\

• wejść do katalogu \STAMPING_TOOLS

• przenieść rozpakowany katalog \pdiewizard do katalogu \STAMPING_TOOLS i ewentualnie nadpisać istniejące pliki

Następnie dodajemy zmienną środowiskową użytkownika (wskazuje ona położenie katalogu z bibliotekami zatem jeśli mamy NX zainstalowany w innym katalogu podajemy inną ścieżkę)

PDIEWIZARD_DIR=C:\program files\Siemens\NX 9.0\STAMPING_TOOLS\pdiewizard

Jak dodać zmienną opisano na stronie http://nxcad.pl/zmienne-srodowiskowe/

Źródło: nxcad.pl

 

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top