Dostęp do map online bezpośrednio w obszarze rysunku w AutoCAD LT 2015

Teraz można również przechwytywać je jako obrazy statyczne i je wydrukować. Mapy, które zostały zintegrowane z projektem mogą być teraz częścią rysunku końcowego. Można teraz drukować na papierze lub tworzyć pliki PDF zawierające mapy geograficzne.

Źródło: PCC Polska,

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top