Dodatek SimWise FEA do ZW3D

Dodatek SimWise FEA do ZW3D CAD/CAM umożliwia przeprowadzanie statycznej analizy wytrzymałościowej, zarówno części jak i złożeń części. Program jest bardzo intuicyjny i łatwy w obsłudze, co pozwala skrócić czas analizy, a zatem i procesu projektowania.

Łatwość użytkowania

  • Po utworzeniu części w programie ZW3D jednym przyciskiem przechodzimy do programu SimWise, a wcześniej utworzona geometria zostaje automatycznie wczytana.
  • Dzięki wbudowanej bibliotece materiałów użytkownik nie musi definiować materiału części poprzez podanie wszystkich jego parametrów.
  • Siatka elementów skończonych tworzona jest automatycznie dla całej części z określoną gęstością, natomiast użytkownik może zagęścić siatę na wybranych powierzchniach, gdzie przewiduje taką potrzebę.
  • Program automatycznie wyznacza masę części na podstawie wybranego materiału i uwzględnia siłę ciążenia.

Analiza złożeń części

Po utworzeniu złożenia części możemy przeprowadzić analizę wytrzymałościową w różnych położeniach części, co pozwala na określenie najbardziej niekorzystnej sytuacji.

SimWise1

Rysunek 1. Analiza MES Złożenia części w różnych położeniach elementów

H Adaptively Mesh – automatyczne dogęszczanie siatki elementów skończonych

SimWise posiada funkcję automatycznego dogęszczania siatki MES. Program analizuje wartości naprężeń na wstępnie narzuconej siatce elementów skończonych, a następnie w miejscach, gdzie występuje duży gradient obliczonych wartości dodaje dodatkowe elementy zmniejszając błąd obliczeniowy, zgodnie z narzuconymi przez użytkownika parametrami.

SimWise2

Rysunek 2. Siatka Mes narzucona przez użytkownika (po lewej) i automatycznie adaptowana przez program SimWise (po prawej)

Połączenie funkcjonalności oraz łatwości obsługi programu sprawia, że w rękach projektanta staje się zarówno wygodnym i przyjaznym, jak i potężnym narzędziem wspomagającym pracę projektowe.

Źródło: zw3d.com.pl

 

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top