nbsp; tworzenie złożonych mechanizmów . Stosując proste i intuicyjne mechanizmy wspierające pracę konstruktora, jednak mają one zdolność do tworzenia dużych zestawów, istotnie ograniczyć lub nawet całkowicie wyeliminować ryzyko błędów w początkowej fazie pracy

Aby utworzyć prezentację powinien zacząć z czystym szablonem. Można użyć szablonu metric.dwt-Default3D i rozpocząć pracę w widoku perspektywicznym podstawy siatki. Aby ułatwić i przyspieszyć prezentację budowie, należy wyświetlić pasek narzędzi i 3D ograniczeń mechanicznych. Oczywiście, te opcje są dostępne w menu są również Parametric – & gt; 3D i menu ograniczenia mechaniczne.


Rys_2 Wszystkie inne elementy są definiowane za pomocą dwóch linków. Oczywiście można dodać więcej przedmiotów na raz do obszaru roboczego, a dopiero później zostać przedstawione jako CAD bez względu na to w jakiej kolejności te składniki są dodawane. Najważniejsze są relacje między nimi, które określają mechanizm może natychmiast przenieść. Jeżeli w przypadku pierwszej pracy, aby dodać więcej blokiem handlowym lub w inny sposób uniemożliwić wykonanie ruchu tego rodzaju, nie byłoby możliwości analizy ruchliwości ramienia robota. Dlatego zawsze podczas montażu należy pamiętać, że wymagane są relacje i że w żadnym wypadku nie powinno tam być.


. Każde połączenie pomiędzy określonych obiektów są przypisane do modelu drzewie, a każdy element jest pokazany stosowane do ich pasm (fig. 6)


Rys_6


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
5 − 5 =