moduł postęp oprogramowanie VISI – brytyjski producent Vero Oprogramowanie zawiera szereg funkcji służących do projektowania formy. Z części analizy, poprzez projektowanie narzędzia do projektowania Gazy.


o składniki kołnierzy linii zagięcia powoduje, że powinna być rozpoczęty od części analizy polecenia. Poszczególne etapy przelotowego element prowadzący wymienione polecenie jest. Masa materiału obojętnego oddzielania warstwy automatycznej instalacji elementu i późniejszych fazach konstrukcyjnych tworzących


Po zbadaniu kawałki można przejść do projektowania polecenie taśmę pasma analizy . Analiza taśmy zaczyna definiować podstawowe parametry opisujące. Liczba cykli width taśmy, odległość pomiędzy elementami w ustawieniu kąta poziomego i pionowego


Parametry definiujące okno przechodzi taśma zatwierdzonych do systemu zawierającego składnik kontur i linie zagięcia. Na tym etapie, wewnętrzne stemple stemple dodaje odkrawające wstrząsem lub pilota.


po wykrawaniu zaprojektowany matryc, które jest przypisane do taśmy tworzą trwałych modeli części w analizie. Pozwoli to na projektowanie matryc gięcia, którego geometria automatycznie ściąga ścian modelu.


siła zaprojektowany taśmy pokazane wykrawanie i gięcie elementów. Największa zaprojektowany tak, że taśma jest częścią narzędzia wprowadzania projekt wielotaktowego.


Źródło: www.verashape.com
Kategorie: Archiwum

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
26 − 25 =