W zasobach oprogramowania NX (zintegrowanego systemu CAD/CAM/CAE) znaleźć można wiele  doskonałych modułów specjalizowanych, a wśród nich Prograssive Die Wizard, wspomagający projektowanie tłoczników wielotaktowych.

Program zawiera szereg zaawansowanych narzędzi i bibliotek, które maksymalizują szybkość i elastyczność procesu projektowania, a także pomagają zmniejszyć koszty tworzonego narzędzia. Nowe narzędzie Quick Quotation oblicza koszt na podstawie danych 3D i wskaźników obciążenia. Dzięki zintegrowaniu rzeczywistego projektu 3D z arkuszem kosztów możliwe jest ciągłe śledzenie kosztów narzędzia w miarę postępu realizacji projektu.

Program zawiera funkcje umożliwiające szybkie stworzenie rozwinięcia detalu na podstawie geometrii produktu końcowego (wczytanej w formacie natywnym lub innego systemu CAD), a następnie zdefiniowanie serii kolejnych operacji gięcia, przetłaczania i wycinania (Fot. 2). Przy planowaniu tych operacji dostępne są analizy ich technologiczności oraz sił występujących podczas procesu. Program umożliwia optymalizację rozmieszczenia detali na taśmie, co prowadzi do minimalizacji strat materiałowych.

W kolejnych krokach, dzięki wbudowanym bibliotekom standardowych korpusów i innych normaliów, możliwe jest szybkie i wygodne zaprojektowanie kompletnego tłocznika. W NX8 dokonano znaczącego usprawnienia tych bibliotek, dzięki czemu wyszukiwanie i wstawianie normaliów jest znacznie szybsze (Fot. 3).

Wszystkie elementy projektu są w pełni asocjatywne, co znacząco ułatwia wprowadzanie wszelkich zmian konstrukcyjnych. Funkcje zarządzania zmianami wydatnie pomagają podczas projektowania nowych tłoczników dla rodzin części.

Moduł posiada funkcje umożliwiające automatyczne wykrywanie kolizji, jeszcze przed rozpoczęciem budowy fizycznego narzędzia. W prosty sposób można również przeprowadzać symulację kompletnego tłocznika, tak jakby był on używany na prasie – z uwzględnieniem podniesienia i przesunięcia taśmy.

Uzupełnieniem wbudowanych funkcjonalności są automatycznie generowane listy części i rysunki techniczne.

Źródło: gmsystem.pl

Kategorie: Archiwum

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
7 + 29 =