systemu sieci mogą być wykorzystywane do utworzenia zgrzeiny. Jest także przydatny w tworzeniu siatki dużych struktur, które są używane przez aplikacje firm trzecich, ponieważ sieć mogą być wykorzystane do określenia pozycji kluczowych elementów całego projektu.


Przed wybraniem operacji, warto zauważyć, samolot, który będzie tworzyć pierwszy projekt grilla. Jeśli to nie jest wykonywany, domyślnie wybierze górną płaszczyznę. Następnie z menu wstawiania / geometrii odniesienia wyboru polecenia układ siatki (rysunek 1).


Rys.1

Po uruchomieniu w aktywnym szkicu rysunku układ siatki z pierwszego poziomu do skopiowania do wyższego poziomu (Rysunek 2).


Rys.2

Po utworzeniu szkicu siatki, pozostawić szkic edycji. Z lewej strony, na karcie PropertyManager określić liczbę poziomów i standardowej odległości między nimi (rysunek 3).


Rys.3

W poniższym wykresie możemy określić odstępy między poziomami. Należy jednak pamiętać, że wartości separacji pomiędzy kolejnymi poziomami są przyrostowe zestaw w stosunku do poprzedniego poziomu.


Rys.4

nad oknem (Fig.4) została zmieniona odległość między płaszczyzną schematu bazy danych i płaszczyznę następnego poziomu 600 mm. Wynikiem tej procedury jest odległością między podstawą a ostatnim płaszczyzny siatki równej 1100 mm.


Jeśli wybierzesz Równol szkic 3D linie podziału szkic 3D na wysokości każdego poziomu (Rysunek 5).


Fig.5

Źródło: cadworks.pl
Kategorie: Archiwum

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
38 ⁄ 19 =