routingu kreatora Składnik

W poprzedniej części ( href = “https://cadpolska.pl/solidworks-routing-cz-i/” SolidWorks Routing, część I) zostały omówione, jak stworzyć rur, przy użyciu standardowych komponentów Biblioteki SolidWorks. W tej części samouczka przedstawiono sposób użycia Wycieczka Kreator składników , znajdujący się w administratora Routing Zarządzanie biblioteką , tworzyć własne rur składowych.


Przed uruchomieniem kreatora utworzyć element do umieszczenia w bibliotece dodanie routingu. W takim przypadku, wzór będzie kołnierz (Figura 1), utworzone z dwóch różnych konfiguracji, na zewnętrznej średnicy (wymiar D na fig 1), a liczbę otworów na śruby.


Rys.1

Uwaga:. wymiary podane w calach na rysunku


Ponadto, model został utworzony kołnierz szkic dwóch punktach leżących w osi obrotu elementu (Figura 2). Jest on używany do wskazania punkt docelowy i punkt odniesienia.


2 Rys.2

Gdy model jest już przygotowany w ten sposób, wybierz menu narzędzia routingu / Układ / Routing Library Manager (Rysunek 3).


Rys.3

w nowym oknie wybrać routingu Składnik Wizard (Figura 4).

Rys.4

Następnie typu trasy rurociągu (Rysunek 5).


Fig.5

Kolejna zakładka jest, aby wybrać typ elementu, który chcesz utworzyć. W naszym przypadku wynosi Jeden koniec kołnierza (strong Rysunek 6).


Rys.6

następnym krokiem jest określenie, punkty połączenia całego elementu trasy rurociągu. Robimy to w Punkty ułożenie funkcji (Rysunek 7).


Rys.7

W kreatorze, mamy trzy rodzaje punktów: czerwone niebeskie i zielone . Czerwone kropki to punkty, które muszą koniecznie definiują model. W naszym przypadku jest to punkt, gdzie można rozpocząć lub trasa rurociągu została zakończona. Aby określić, kliknij przycisk Dodaj zaznaczone na czerwono. Otwarte po lewej stronie ekranu PropertyManager . Gdy aktywny set wskazać punkt początkowy trasy. Może być utworzony w poprzednim punkcie, model kontur krawędzi, lub, jak w tym przypadku (Figura 8), płaską powierzchnię, ograniczoną przez dwa koncentryczne okręgi. (Uwaga: jeśli więcej powierzchni zawierających wymienione otwory, na przykład, kołnierz z otworami na śruby do punktu w wkładek losowo osi otworów ..)

.
Rys.8

Należy zauważyć, w jakim kierunku ona stoi kierunek linii wskaźnika. W tym przypadku, musi być skierowana do otworu cylindra. Jeśli nie, wybierz Odwróć kierunek . W Parametry zdefiniowania wymiarów rury, który, we współpracy z kołnierzem. Wartość średnicy nominalnej osobiście może wejść lub przycisk (figura 9) wybiera się z tabeli istniejących konfiguracjach.


rys.9

W tym przypadku, układ jest stosowany nazwie 2,5 rurowy, Sch 40 (Rys.10).


10 Rys.10

niebieski punkty określają opcjonalne. W naszym przypadku będzie to punkt styku dwóch segmentów przy podejmowaniu kołnierz w połowie drogi. Procedura jest analogiczna do wcześniej wyznaczonej, z tą różnicą, że teraz odcinek wskazano poprzednio utworzonym w odstępie 0,25 cala od powierzchni kołnierza (Rys.11).


Figura 11

zielony jest zarezerwowany dla punktur którym odnotowano przed uruchomieniem kreatora.


kliknij Następnie , aby przejść do następnego kartę Geometria trasowania , gdzie ewentualnie (etykiety na niebiesko przycisków) może wskazywać na osi obrotu i osi pionowej elementu , Na kliknięcie Dodaj , gdy oś obrotu dodaje się okno z pytaniem, czy chcesz utworzyć nową oś, lub wybrać istniejący (rysunek 12). Wybierz nowy .


Rys.12

działa Wybór oznacza cylindryczną powierzchnię w modelu (Rysunek 13).


Figura 13

Podobnie dotyczy osi pionowej, z tą różnicą, że najłatwiej wskazujący wszystkie główne płaszczyzny równoległej do osi obrotu, a pierwszy punkt połączenia (Fig.14).


Figura 14

W innym Widoki węzeł może opcjonalnie wskazywać końcowych powierzchni i cylindryczny kształt, gdzie element śledziony


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
30 + 6 =