• NX oferuje nieograniczone możliwości szkicowania projektów w środowisku 3D i zwiększenie wydajności
  • Oprogramowanie NX, będące częścią portfolio Xcelerator firmy Siemens, jest wiodącym rozwiązaniem do budowania kompleksowego cyfrowego bliźniaka

Siemens Digital Industries Software ogłasza nowe rozwiązanie do rejestrowania projektów w 2D. Nowe narzędzie NX™ Sketch rewolucjonizuje proces szkicowania w CAD, stanowiący istotną część procesu projektowania. Poprzez zmianę podstawowej technologii użytkownicy mogą teraz szkicować bez wstępnego definiowania parametrów, zamiarów projektowych i relacji. Używając Sztucznej inteligencji (AI) do dedukcji relacji w czasie rzeczywistym, użytkownicy mogą zrezygnować ze szkiców papierowych i tworzyć projekty koncepcyjne w ramach oprogramowania NX ™. Technologia ta oferuje elastyczność w szkicowaniu projektów i ułatwia pracę z danymi importowanymi, umożliwiając szybką iterację projektu na starszych danych, a także pracę z dziesiątkami tysięcy krzywych w ramach jednego szkicu. Dzięki najnowszym ulepszeniom NX portfolio Xcelerator firmy Siemens zapewnia zaawansowaną technologię, nawet w ramach podstawowych technik modelowania, pomagając usunąć tradycyjne bariery użytkowników w celu radykalnej poprawy wydajności.

„Możliwość dokonywania inteligentnych zmian w obiektach 2D, które importuje się do nowego zeszytu, jest zdumiewająca”, powiedział Steve Samuels, CEO Design Visionaries Inc.

Analiza wykazała, że podczas przeciętnego dnia pracy typowy użytkownik spędza około 10% czasu na szkicowaniu. Ponadto w istniejących środowiskach projektowania większość szkiców koncepcyjnych odbywa się poza oprogramowaniem CAD ze względu na poziom reguł i relacji, które użytkownik musi określić i wprowadzić do szkicu. Często zdarza się, że projektanci na etapie projektowania koncepcji nie wiedzą, jaki będzie produkt końcowy, co wymaga elastycznego środowiska szkicowania, które może ewoluować wraz z projektem. NX, jako pierwsze rozwiązanie w branży, oferuje elastyczność projektowania koncepcji 2D na papierze w ramach środowiska 3D CAD, eliminując początkowe ograniczenia projektu. Zamiast określania i ograniczania przez elementy, takie jak rozmiar lub relacje, NX może rozpoznać punkty styczne i inne relacje projektu i natychmiast je dostosować.

„Szkicowanie jest w centrum CAD i ma kluczowe znaczenie dla uchwycenia celu cyfrowego bliźniaka”, powiedział Bob Haubrock, starszy wiceprezes, Product Engineering Software, Siemens Digital Industries Software. Chociaż jest to istotna część procesu, w ciągu ostatnich 40 lat szkicowanie niewiele się zmieniło. Korzystając z technologii i innowacji pochodzących z wielu przejęć, firma Siemens jest w stanie osiągnąć nowe spojrzenie na ten kluczowy etap projektowania i zmodernizować go w sposób, który pomoże naszym klientom osiągnąć znaczący wzrost wydajności i innowacyjności.”

Firma Siemens Digital Industries Software jest motorem transformacji, która pozwala przedsiębiorstwom na dostosowanie się do wymogów ery cyfrowej i oferuje przyszłościowe rozwiązania inżynieryjne, produkcyjne i elektroniczne. Portoflio rozwiązań Xcelerator pomaga firmom dowolnej wielkości w tworzeniu i skutecznym wykorzystywaniu cyfrowych kopii ich produktów, pozwalając im tym samym pozyskiwać nowe informacje, wykorzystywać pojawiające się szanse i podnosić poziom automatyzacji – a wszystko to w celu poprawy ich innowacyjności. Dodatkowe informacje na temat produktów i usług Siemens Digital Industries Software można uzyskać na stronie www.sw.siemens.com, a także na naszych profilach w serwisach LinkedIn, Twitter, Facebook oraz Instagram. Siemens Digital Industries Software – Where today meets tomorrow.

Więcej informacji o systemie NX Sketch można znaleźć tutaj.

Osoba do kontaktu z mediami:

Natalie Navales
Tel.: +1 314 264 8671;
E-mail: Natalie.Navales@siemens.com

Siemens Digital Industries (DI) to lider w dziedzinie innowacji ukierunkowanych na automatyzację i cyfryzację. Poprzez ścisłą współpracę z partnerami i klientami DI napędza cyfrową transformację w branży procesowej i produkcji części dyskretnych. Portfolio rozwiązań Digital Enterprise obejmuje zestaw produktów, rozwiązań i usług odpowiednich dla różnych etapów procesu produkcyjnego w celu zintegrowania i digitalizacji całego łańcucha wartości przez przedsiębiorstwa o różnej wielkości. Wyjątkowe portfolio rozwiązań oferowanych przez DI, zoptymalizowanych pod kątem konkretnych potrzeb poszczególnych sektorów, wspiera klientów w ich dążeniu do zwiększenia wydajności i elastyczności. DI nieustannie wprowadza kolejne innowacje do swojego portfolio rozwiązań, by wzbogacić je o najnowocześniejsze i przyszłościowe technologie. Siemens Digital Industries, z siedzibą w Norymberdze w Niemczech, zatrudnia około 76 000 osób na całym świecie.

Siemens AG (Berlin i Monachium) to globalny lider technologiczny, którego nazwa od ponad 170 lat stanowi synonim technicznej doskonałości, innowacji, jakości, rzetelności oraz działalności prowadzonej na międzynarodową skalę. Spółka działa na całym świecie, skupiając swoje wysiłki na wytwarzaniu i dystrybucji energii elektrycznej, inteligentnych rozwiązaniach infrastrukturalnych stosowanych w budynkach i rozproszonych systemach energetycznych, a także na automatyzacji i cyfryzacji w przemyśle procesowym i produkcyjnym. Dzięki odrębnie zarządzanej spółce Siemens Mobility, która jest wiodącym dostawcą inteligentnych rozwiązań dla sektora transportu kolejowego i drogowego, Siemens wyznacza trendy na światowych rynkach związanych z przewozami pasażerskimi i towarowymi. Jako właściciel pakietów większościowych w spółkach giełdowych, takich jak Siemens Healthineers AG oraz Siemens Gamesa Renewable Energy, Siemens cieszy się także pozycją wiodącego światowego dostawcy technologii medycznych, usług z zakresu ochrony zdrowia, a także przyjaznych dla środowiska rozwiązań dla lądowych i morskich farm wiatrowych. W roku obrotowym 2019, który zakończył się 30 września 2019 roku, firma Siemens uzyskała przychody w wysokości 86,8 mld EUR oraz wygenerowała dochód netto w wysokości 5,6 mld EUR. Według stanu na koniec września 2019 roku spółka zatrudniała około 385 000 pracowników na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.siemens.com.

Uwaga:  Wykaz znaków towarowych firmy Siemens można znaleźć tutaj. Pozostałe znaki towarowe należą do swoich odnośnych właścicieli.

Autor: Siemens Digital Industries Software

Kategorie: Artykuły

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
26 + 2 =