Firma Siemens opracowała unikalne rozwiązanie wspierające zachowanie dystansu w miejscu pracy, które pomaga firmom produkcyjnym planować rozmieszczenie pracowników w danym pomieszczeniu. Dzięki niemu zakłady produkcyjne są w stanie utrzymać odpowiedni poziom produkcji, jednocześnie zachowując odpowiednie standardy bezpieczeństwa.

Okoliczności związane z pandemią COVID-19 spowodowały, że wielu producentów próbując wznowić lub utrzymać działalność musi wprowadzić nowe procedury i zasady współdzielenia przestrzeni. Priorytetem jest bezpieczeństwo, więc niezwykle istotne jest właściwe zaplanowanie przemieszczania czy gromadzenia się pracowników oraz lokalizacja miejsc pracy spełniających fizyczne wymagania dotyczące odległości.

Korzystając z dedykowanego oprogramowania i sprzętu, firma Siemens stworzyła rozwiązanie, które pozwala firmom na szybkie i wydajne modelowanie interakcji między pracownikami, symulację działania linii produkcyjnej i całego zakładu. Dzięki systemom lokalizacyjnym czasu rzeczywistego SIMATIC (RTLS) firmy Siemens osoby odpowiedzialne za organizację pracy w poszczególnych firmach mogą stale mierzyć odległości między pracownikami, wizualizować w czasie rzeczywistym przemieszczanie się ludzi oraz zapisywać ruchy i interakcje w formie animacji czasowych.

Połączenie SIMATIC RTLS firmy Siemens z cyfrowym bliźniakiem rzeczywistego środowiska produkcyjnego pozwala firmom symulować przemieszczanie się pracowników, optymalizować wykorzystanie przestrzeni roboczej oraz sprawdzać efekty wykorzystania konkretnych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem.

– Pomagamy naszym klientom stworzyć bezpieczne środowisko pracy w tych trudnych okolicznościach. Dla wszystkich jest ważne, aby zakłady produkcyjne mogły powrócić do swoich mocy przerobowych sprzed pandemii, przy zachowaniu wszelkich wymogów bezpieczeństwa – mówi Tony Hemmelgarn, prezes i dyrektor generalny Siemens Digital Industries Software. – Możliwość planowania rozmieszczenia pracowników w czasie rzeczywistym i cyfrowe symulacje pomogą firmom w utrzymaniu bezpiecznego dystansu w pracy i podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących bieżącej i długoterminowej optymalizacji produkcji.

Jak to działa?

Dla sprawnego wdrożenia rozwiązania, wszyscy pracownicy jako osobiste wyposażenie ochronne noszą znaczki, w których są umieszczone transpondery SIMATIC RTLS firmy Siemens. Dzięki temu odbiorniki RTLS mogą stale rejestrować ruchy osób znajdujących się w danym pomieszczeniu. Gdy dwóch pracowników znajduje się w sytuacji, która może stanowić pewne ryzyko (np. są w odległości mniejszej niż dozwolona), ich znaczki wyświetlają ostrzeżenie, informując ich o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Gromadzone dane mogą być analizowane w celu zidentyfikowania miejsc o zwiększonym ryzyku interakcji, tzw. czerwonych punktów. Wykorzystując możliwości cyfrowego bliźniaka i zebrane dane, można symulować nowe rozmieszczenie stanowisk i linii produkcyjnych (układów) lub analizować przepływ surowców czy półproduktów i modyfikować przebieg procesów (przepływów pracy), które następnie są gotowe do wdrożenia w fizycznym zakładzie.

Rozwiązanie można też skonfigurować z innymi aplikacjami, dzięki wykorzystaniu MindSphere® – opartym na chmurze, otwartym systemie operacyjnym IoT firmy Siemens – który pomaga w szybkiej, kompleksowej analizie różnych niebezpiecznych zdarzeń mogących mieć miejsce w zakładzie pracy. Jeśli okazałoby się, że któryś z pracowników jest nosicielem wirusa, można prześledzić jego interakcje z innymi pracownikami, co umożliwia szybkie powiadamianie tych, którzy mieli z nim bliski kontakt.

– Siemens opracował kompleksowe rozwiązanie, które pomaga zarządom (zarządcom) firm lepiej kontrolować działania w zakładach pracy i dbać o bezpieczeństwo pracowników, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu produkcji, ale też zwiększać go stopniowych po ustąpieniu pandemii – podkreśla Raj Batra, dyrektor branży Digital Industries w Siemens USA. – Nasze rozwiązanie opiera się na sprawdzonych technologiach i przynosi wymierne rezultaty już w ciągu jednego do dwóch tygodni stosowania.

Zdaniem Jacka Mecheckiego, Portfolio Development Executive, „Jest to idealne narzędzie do zarządzania ryzykiem zarażenia w czasie pandemii oraz stworzenia bezpiecznych warunków pracy, szybkiego reagowania i powiadomienia osób, które miały kontakt z osobami zarażonymi. Wszystko to ma kluczowe znaczenie dla kontynuacji działalności w wypadku pojawienia się wirusa w bezpośredniej bliskości zakładu pracy lub w nim samym”.

Kontakt dla mediów

Aleksandra Borys
Tel. +48 22 339 36 85;
e-mail: Aleksandra.Borys@siemens.com

Jesteśmy na Twitterze: www.twitter.com/siemens_press

Siemens Digital Industries (DI) to lider w dziedzinie innowacji ukierunkowanych na automatyzację i cyfryzację. Poprzez ścisłą współpracę z partnerami i klientami, DI napędza cyfrową transformację w branży przetwórczej i produkcji części dyskretnych. Portfolio rozwiązań Digital Enterprise obejmuje zestaw produktów, rozwiązań i usług odpowiednich dla różnych etapów procesu produkcyjnego, w celu zintegrowania i digitalizacji całego łańcucha wartości przez przedsiębiorstwa o różnej wielkości. Wyjątkowe portfolio rozwiązań oferowanych przez DI, zoptymalizowanych pod kątem konkretnych potrzeb poszczególnych sektorów, wspiera klientów w ich dążeniu do zwiększenia wydajności i elastyczności. DI nieustannie wprowadza kolejne innowacje do swojego portfolio rozwiązań, by wzbogacić je o najnowocześniejsze i przyszłościowe technologie. Siemens Digital Industries, z siedzibą w Norymberdze w Niemczech, zatrudnia około 76.000 osób na całym świecie.

Siemens AG (Berlin i Monachium) to globalny lider technologiczny, którego nazwa od ponad 170 lat stanowi synonim technicznej doskonałości, innowacji, jakości, rzetelności oraz działalności prowadzonej na międzynarodową skalę. Spółka działa na całym świecie, skupiając swoje wysiłki na wytwarzaniu i dystrybucji energii elektrycznej, inteligentnych rozwiązaniach infrastrukturalnych stosowanych w budynkach i rozproszonych systemach energetycznych, a także na automatyzacji i cyfryzacji w przemyśle przetwórczym i produkcyjnym. Dzięki stanowiącej odrębny podmiot spółce Siemens Mobility, która jest wiodącym dostawcą inteligentnych rozwiązań dla sektora transportu kolejowego i drogowego, Siemens wyznacza trendy na światowych rynkach związanych z przewozami pasażerskimi i towarowymi. Dzięki posiadaniu pakietów większościowych w spółkach giełdowych, takich jak Siemens Healthineers AG oraz Siemens Gamesa Renewable Energy, Siemens cieszy się także pozycją wiodącego światowego dostawcy technologii medycznych, usług z zakresu ochrony zdrowia, a także przyjaznych dla środowiska rozwiązań dla lądowych i morskich farm wiatrowych. W roku obrotowym 2019, który zakończył się 30 września br., firma Siemens uzyskała przychody w wysokości 86,8 mld EUR oraz wygenerowała dochód netto w wysokości 5,6 mld EUR. Według stanu na koniec września 2019 roku, spółka zatrudniała około 385.000 pracowników na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.siemens.com.

Uwaga: Wykaz znaków towarowych firmy Siemens można znaleźć tutaj. Pozostałe znaki towarowe należą do swoich odnośnych właścicieli.

Autor: Siemens Digital Industries Software

Kategorie: Artykuły

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
20 + 18 =