Ten artykuł jest zdolność do tworzenia elementów blaszanych w Figura 1

Aby rozpocząć pracę z arkuszami blachy, należy uruchomić program w odpowiednim czasie. Wybierający aby utworzyć nowy plik kreatora, można określić, w jaki sposób system dostosowany program prac. Po wybraniu rozpoczyna się od zera, a następnie wybrać z listy wyboru, w obszarze roboczym wybrania blachy. W ten sam sposób, w przypadku stałych elementów modelowania lub zestawów wybierze modelowanie i rysunki 3D – 2D Drafting. Po określeniu w sposób selektywny końcu, a powierzchnia jest gotowa do pracy (fig. 2).


Figura 2

Praca rozpoczyna się od rysowania obrysu profilu podstawy. Aby to zrobić, należy narysować kontur przy pomocy polilinii poleceń rysowania. intuicyjny rysunku umożliwia automatyczne rozmieszczenie długości i kąta linii do narysowania. Oczywiście, można użyć SNAP orto i standardowe tryby, które mogą być zamienione na pasku stanu. Po wyciągnięciu jest gotowy Profil bazowy, który może być przekształcony do krawędziowania arkusza. W przypadku, w którym ma być utworzona w postaci komendy do stosować (zamiast łamanych) będzie trzeba utworzyć jeden region, używając polecenia regionie (fig. 3). Jeśli tego nie zrobisz, system nie może „widzieć” kształt narysowany jako podstawy puszki, a jedynie zestaw obiektów rysunkowych.


Figura 3

Aby to zrobić, można użyć blachy Menu – & gt; Tworzenie podstaw brida i wskazują sporządzony kontur, a następnie zaakceptować wybór prawym klawiszem myszy. Można również zrobić to po prostu sprawdzając albo krawędź. Po tym menu pop-up, gdzie można wybrać operację należy wykonać jest wyświetlany. Ponieważ początkowo wybrany szablon do tworzenia części blaszane, pierwsza operacja stworzy tylko kołnierz podstawy. Oczywiście, można go poszerzyć i wybierz inne polecenie (rys. 4, 5).


Figura 4

Figura 5

W tym momencie, profil 2D stało się ciało stałe. Po utworzeniu jest szary (domyślnie). Aby zmienić kolor na inny obiekt i wybierz pasek z ogólnych właściwości wybierz kolor z listy rozwijanej. Oczywiście, można utworzyć szablon, który jest automatycznie przypisany do odpowiedniej dla zasady i używać go jako właściwości pliku startowego.


dodać więcej istniejącą podstawą osłony, jest wystarczająca do wskazania krawędzi, do której dodaje się do materiału z zakrętu. Gdy pojawi się krawędź menu pop-up automatycznie wybrać odpowiednie polecenie do tworzenia fałd. Znak wszystkie krawędzie górnej powierzchni podstawy poza krawędź przedniej mogą być dodane do wszystkich w jednej operacji. Jest również możliwe użycie polecenia metalowej blachy – & gt; Krawędź kołnierza tworzyć i zidentyfikować krawędzie aż po jego wyborze. Jy na odpowiednią height oraz kąt zgięcia ściany, wszystkie elementy są dodawane w tym samym czasie, jak na przykład dynamiczne podgląd pokazano. Można je także podawać nie tylko ustawienie wartości parametrów ręcznie za pomocą wskaźnika położenia myszy ściany (fig. 6).


Figura 6

w narożach podcięć generowane są automatycznie, a więc rozwinięcie uzyskanego profilu można – bez żadnych dodatkowych operacji. – Napisany jako rozwinięcie


Dodanie więcej fałd może być osiągnięte przy użyciu funkcji zmiany nie tylko kąt zagięcia a długość ściany dodanej, ale także możliwość pochylenia tylnych krawędzi zagięcia. Daje to możliwość łatwego dostosowania jednej do drugiej, sąsiadujących ze sobą ścianek, które muszą być cięte w taki kąt, że nie zakłóca się wzajemnie. Włączenie zmianę kąta nachylenia uzyskuje się z menu kontekstowego operacji (kąt nachylenia) lub poprzez włączenie odpowiedniej opcji w linii poleceń podczas operacji. Wpisując literę T, a następnie naciśnij ENTER (rys. 7).


Figura 7

system automatycznie zmienia definicję kąta nachylenia pierwszej ściany, a następnie z drugiej strony. Jeśli nie chcesz zmieniać żadnego z nich, wystarczy nacisnąć klawisz Enter, aby pominąć te ze względu na ścianie w wierszu poleceń jest automatycznie sugeruje: & lt; Pominąć taką grupę. Dodatkowo do zmiany kąta, istnieje również możliwość zmiany width, w którym materiał jest składany. Wynika to z faktu, że krzywa jest tworzony tak domyślnie całą długość ściany, a tam, gdzie jest potrzeba określenia przesunięcia każdej krawędzi, wybierz Wight (jak pochylona z menu kontekstowego lub z wiersza poleceń ). W pierwszym etapie są odsunięte od pierwszego i drugiego etapu z drugiej strony. A samo jak poprzednio, można pominąć żadnego kroku. Tutaj też jest obniżona wykonywane automatycznie domyślnie ponieważ krzywa jest wykonana wewnątrz materiału, wymiarów utworzonych z zachowaniem struktury. Oznacza to, że zarówno zagięcie i tym samym grubość materiału jest w obrysie ostrza utworzony krotnie (fig. 8).


Figura 8

W tym przypadku jednak pozostawić krotnie w stosunku do całej długości krawędzi nachylonej ścianie tylko w dalszym składania. Gdy sąsiednia ścianka łuku być nachylona pod tym samym kątem, jak poprzednio, aby umożliwić formy napadu. Składany brzeg dwóch sąsiednich boków drugiej fałdy być pochylone po obu stronach, a wartość kąta zależy od kąta pomiędzy ścianami, które dodaje się do materiału. Na koniec tego etapu, wszystkie krzywe powinny być dopasowane i nie powinno dojść do kolizji między nimi (fig. 9).


Rys 9

gdzie niektóre fałdy są wykonane pod kątem, nie zawsze przystosowane do ściany, z którym styk jest potrzebnych do podłączenia istniejącej krawędzi fałd ze sobą w celu dopasowania sierpień


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
6 ⁄ 3 =