bardzo krótki opis działania i co nie jest możliwe rozmieszczenie NX

środowisko projektowe

NX jest 2D. Nie należy mylić z modułem Sporządzanie teraz dostępny moduł


  • , aby szybko tworzyć dokumenty, takie jak wstępne. koncepcyjne szkice lub rysunki, aby pomóc w początkowych szacunkach potrzeb Zamówiony
  • Analiza wielu wariantach bez opracowania modeli 3D i montaż struktura zbudowana z pojedynczych plików
  • Koncepcja weryfikacja w oparciu o wymagania i wykrywać potencjalne zagrożenia

Inną zaletą jest to,


  • Środowisko jednolity NX oraz brak potrzeby specjalistycznych zastosowań zewnętrznych i dlatego nie ma potrzeby tłumaczenia na inne formaty dla środowiska 3D
  • Niskie koszty wdrożenia
  • Łatwe do dyskusji i zaznaczone na szkicu 2D drukowanym
  • Szybkie tworzenie biblioteki szablonów do ponownego użycia

Środowisko został wyposażony w podobnej funkcjonalności do tworzenia i edycji poleceń zestawów. Pozwala to na koncepcję tworzenia struktury z wcześniej zespołów i elementów. Aby uprościć i przyspieszyć wszystkie prace koncepcyjne tworzona jest w jednym pliku. Ponadto, samo narzędzie służy do tworzenia relacji między składnikami i tym podobne w szkicu lub między obiektami.


lay1

Każdy składnik może być szybko wprowadzane do Biblioteka Biblioteka ponownego wykorzystania.


Lay2

składniki mogą być ponownie wykorzystane w celu utworzenia nowych egzemplarzy tego samego, lub na przykład z wykorzystaniem parametrycznych rzędach.


Kiedy pojęcie (projektant, kierownik projektu) jest tworzony można łatwo sprawdzić kinematyki mechanizmów.


lay3

Przy wyborze koncepcji środowiska może automatycznie generować pliki 2D z prezentacją szkice z projektu NX NX 3D

lay4


Źródło: nxcad.pl
Kategorie: Archiwum

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
16 − 15 =