? Jak inteligentnie podwójnych zestawów składników w stanie stałym w układzie ST7 krawędzi, w tym matrycy wzdłuż krzywych przestrzennych


1. inteligentnego element / elementy słownikowych względem odniesienia do elementów już istniejących na montaż w różnych wybranych miejscach .


. We współczesnej praktyce projektowania CAD często tworzy / modyfikuje zespołów, które składają się z wielu elementów, łączna liczba może osiągnąć kilkadziesiąt lub nawet kilkaset tysięcy


pracy z dużymi zespołami, które wymaga specjalistycznych rozwiązań opracowanych między celu ewentualnego szybkiego umieszczenia jednego składnika w stosunku do innych zestawów.


profesjonalny projektant i wymagających pracy z dużymi zespołami spodziewa system CAD znacznie więcej niż dostarczenie zestawu relacji, które mogą być ustalone w zespole od wybranych składników (komponentów i / lub podzłożeniami).


inżynier ma prawo oczekiwać nowoczesnego systemu CAD zostaną wyposażone w tego typu rozwiązań, które umożliwiają inteligentne wprowadzanie nowych komponentów w zespole, pozycjonowanie natychmiastowym, i modyfikować ich częstotliwość i / lub orientację w przestrzeni, gdy zajdzie taka potrzeba.


W najnowszej wersji Solid Edge ST7 wprowadza szereg nowych narzędzi, które pozwalają spotkać się między innymi tych oczekiwań.


Użytkownicy ST7 środowisko zbiornik praca docenią funkcjonalność automatycznego powielania elementów, które można od razu wygenerować odpowiednią liczbę nowych przypadków części i podzespołów i automatycznie umieszcza je w odpowiednich miejscach. Opisane elementy amplifikacji występuje w odniesieniu do pewnej liczby elementów określonych odniesienia.


Przykład tego rozwiązania mogą być duże modelu złoża reprezentujący wydechowy silnika (patrz Rysunek 1).

.

Rys. 1. Duży prezentacja ST7 SOLID EDGE

Silnik składa się z czterech ramion mocujących spawanych (zaznaczone na czerwono), które są rozmieszczone w różnych miejscach w stosunku do bloku silnika, jak pokazano na (stopy). widok z boku (fig. 2a) i z góry (fig. 2.b).


Fig. 2a. Duże depozyty (komponenty inteligentne wzmacniacze) w ST7 Solid Edge

rys_01_02b 2b .. Składniki amplifikacji Iinteligentne zespoły ST7 SOLID EDGE

. Zwróć uwagę na znaczący, że tylko jeden z tych ramion dodano kilka zespół mocowania (śrub i podkładek) i izolację wibracji (fig. 3)


celem projektu jest szybkie, zautomatyzowane wzmocnienie cytowane. zespół gwintowanych łączników i elementu izolującego wibracje, tak aby ich ilość i orientacji przestrzennej była odpowiednia dla wszystkich powyższych. ramionami.


Znaczna część systemów CAD w celu wykonania tego zadania muszą być oddzielone i wielokrotnie wchodzi plik replikowanego z definicją za każdym razem / odtwarzanie zestaw relacje obiektów. W przypadku dużych zespołów może być bardzo długa.


W międzyczasie, SOLID EDGE ST7 pozwala szybkie i inteligentne Powielanie powyżej. zestaw łączników gwintowanych i izolacji Element (fig. 4) tak, że dodaje się do wszystkich innych (lub wskazanej) wysięgnika, analogicznie do sposobu, w którym dodaje się do pierwszy bar.


To będzie odbywać się w sposób zautomatyzowany na podstawie orientacji przestrzennej duplikat oryginalnego obiektu w stosunku do głównego elementu odniesienia, który jest ramieniem, do którego są przyłączone (Fig.5). Inne bariery (dokładnie: wszystkie lub wybrane wystąpienia). Działają one jako odniesienie dla duplikatów obiektów obejmuje elementy (fig. 6)


rys_01_033 Rys. 3. Elementy inteligentny wzmocnienie SOLID EDGE ST7

rys_01_043 Rys 4. Elementy do inteligentnego replikacji w dużym zespół Solid Edge ST7

.

rys_01_052 Fig. 5. Źródło obiekt wzorcowy – elementy montażowe odtwarzane LITE ST7 Krawędź

rys_01_062 Te powielać zadanie zakończone pomyślnie i szybko. Wynik jest pokazany na Fig. 7 (kara porównać z fig. 3).


zduplikowane obiekty zachowują się asocjacyjne: jeżeli zmiana liczby i / lub orientacji przestrzennej ramion (elementy referencyjne docelowy), liczba i / lub orientacja przestrzenna Duplikat obiekt jest prawidłowo i uaktualniany (Rys. 8).


Nowa funkcja silnie przyspiesza tworzenie / nie zmodyfikowanego zestawu składników (części i podzespołów) z liczbą wystąpień będących składnikami identycznie rozmieszczone w stosunku do elementów referencyjnych Załóżmy na przykład, części sąsiadujących … ten występuje również przy założeniu, że liczba i rozmieszczenie elementów odniesienia (wpływające na ilość i położenie podwójnych składników) może się zmieniać w czasie -. To rozwiązanie działa, ponieważ jako asocjacyjnej

2. składniki matrycy montaż wzdłuż krzywej.

W wielu elementów konkretnego projektu CAD zespół może występować kilka razy, i umieszczone w sposób jednolity i dobrze określony kształt. Najprostszym przykładem tego może być powielanie elementów zespołu z wykorzystaniem podstawowych zestawów (np modeli śrub i podkładek.) .. prostokątny, kołowy, a wbudowane formacji na podstawie określonych cech, np otwory w jednej z części, które już są obecne w zestawie


najnowszą wersję E SOLID


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
32 ⁄ 8 =