nbsp; 1. szeroka funkcjonalność jednostek miary w danym zastosowaniu CAD

EDGE STAŁY ST7 wprowadza szereg nowych rozwiązań elastycznego dobór odpowiednich urządzeń pomiarowych. Po pierwsze, EDGE stałe pliki szablonów przygotowano szereg predefiniowanych ustawień i typowe dla wszystkich systemów, zarówno jednostki metryczne, np. MMKS (mm kg, s), MKS (m, kg, s) CGS (centymetr gram, s), jak również cali, na przykład. IPS (cale sekund funt).


Przyjęcie określonego systemu jednostek, na przykład. MCS wybrany wcześniej. odpowiednich jednostek podstawowych i odpowiednich jednostek pochodzących, np.,. Objętość (m3) Gęstość (kg / m3), itd., jak to pokazano na fig. 1.a.


System zostanie zmieniony, na przykład. Modyfikacje CGS są przytaczane. Podstawowymi jednostkami, a co ważniejsze, jednostki pochodzące z – odpowiednio -. objętość (cm3) Gęstość (g / cm3), a wiele innych (fig. 1b)

rys_01_01

jednostki i pochodne stałe krawędzi ST7

Ponadto, zwiększenie liczby stylów przykład trójwymiarowy. Wymiana domyślny styl metryczne ISO trzy odrębne style przywłaszczyć metryczny powyżej. Urządzenia systemowe, tzn.  • ISO (mm)
  • ISO (m),,
  • ISO (cm).


Na przykład, zakładając, że MMKS systemu jednostek, wartości parametrów geometrycznych (np. Średnica okręgu) dodaje mm, podczas gdy wymiarowanie domyślnie przychodów w stylu ISO (mm), jak Pokazane na fig. 2.a.


,

Jednostki zamienne np MMKS CGS, parametry zostały już wprowadzone w cm, i – co ważne -. domyślny dobór odbywa się przy użyciu stylu ISO (w cm), jak pokazano na rysunku 2.b.


Wymiarowanie domyślny styl za pomocą Solid Edge ISO

Oczywiście, można wybrać ręcznie zmienić wybrane jednostki dla wielkości fizycznych, natomiast ST7 monitorowania zgodności z tymi podmiotami z przyjętego systemu.


wybór CGS użytkownik zmienia jednostkę masy g na kg, a system automatycznie przełącza jednostek Gęstość g / cm3 kg / cm3. Ponadto ST7 odróżnić masę jednostkową w kg niezgodne z układem domyślnej (fig. 3.a).


zmiany (również w przypadku kodowania CGS) na jednostkę objętości cm3 (litr), układ poinformuje niezgodności urządzenia z góry określonym wzorem i niekompatybilność z jednostką podstawową (Fig. 3 .B).


rys_01_03

Kontrola kontroli zgodności z domyślnego systemu Solid Edge ST7

EDGE STAŁY ST7 umożliwia również automatyczne przypisanie konkretnej kategorii (z uwzględnieniem rozmieszczenia jednostek) z wymiarami danego typu (fig. 4), na przykład.  • ISO (cm) średnicowej wymiary
  • ISO (mm) z wymiarów liniowych
  • ISO (M) do promieniowych wymiarów
  • i bardzo podobne do innych typów wymiarów, według uznania użytkownika.


Orkisz- wymiary ST7 Solid Edge dialogowe

ST7 również sprawia, że ​​możliwa jest minimalna odległość (fig. 6), a maksymalna odległość (Fig. 7) między wybranymi obiektami, w tym układy współrzędnych. Pomiar ten może być bardzo przydatna, na przykład. Aby określić rezerwę materiału między zaznaczonymi otworami i oszacowania luz umożliwiający (lub nie) z instalacją poszczególnych elementów ze sobą.


Warto skorzystać z możliwości filtrowania typów obiektów, dla których będą przeprowadzane w celu pomiaru i wyboru, na przykład. „Twarze”.


rys_02_06 Zrób pomiar minimalna odległość ST7 Solid Edge

Dokonywanie pomiaru odległości maksymalnej, Solid Edge ST7

Po ustawieniu powyżej. wybranie filtru w „otwory / pasma”, po wskazaniu otworów pomiędzy którymi pomiar ma być wykonywana, STAŁY ST7 EDGE automatycznie wykrywa jego osi, a także – zgodnie z zasadami – pomiar wykonuje się w oparciu Położenie otworu osi. Ponadto, system ten zawiera także elementy do pomiaru wykonane, a także wskazuje, rodzaju wskazanego otwory i jego podstawowych wymiarach (fig. 8).


ST7 umożliwia również przeprowadzenie pomiarów niekonwencjonalne stosunkowo przykład. Zmierzyć odległość między wałkami nierównoległych wybranych rolek wzdłuż pomiaru kąta między nimi (fig. 9).


rys_02_08 Automatyczny pomiar na podstawie położenia osi otworów w Solid Edge ST7


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
2 × 22 =