Problem: Poprzednia próba zainstalowania lub odinstalowania produktu firmy Autodesk ® zakończyła się nie pomyślnie i użytkownik nie może ponownie zainstalować w systemie programu.

Rozwiązanie:

W takich przypadkach zalecamy czyszczenie systemu przez odinstalowywanie wszystkie produktów Autodesk ® i pomocniczych aplikacji (rozszerzenia, narzędzia, odblokowania itd.) przed podjęciem próby ponownego zainstalowania oprogramowania.

Przed rozpoczęciem procedury

 • Procedury te są przeznaczone do całkowitego usunięcia produktów firmy Autodesk ® i plików pomocniczych związanych z komputerem, łącznie z plikami dostosowywania menu, np. AutoLISP, pliki PGP, itp. Jeśli chcesz zachować istniejące dostosowania, należy ręcznie zrobić kopie zapasowe tych plików przed wykonaniem procedury.
 • Przed rozpoczęciem odinstalowywania produktów firmy Autodesk ® zaleca się, ponowne uruchomienie komputera, aby upewnić się, że oczekujące aktualizacje systemu Windows OS są zainstalowane.

Dla większości produktów firmy Autodesk ® opartych na systemie Windows, proces dezinstalacji jest obsługiwany przez panel sterowania systemu Windows:

 1. Z menu Start systemu Windows Otwórz Panel sterowania.
 2. Wybierz „Odinstaluj program” (Windows 7/Windows Vista) lub „Dodaj lub usuń programy” (Windows XP).

Należy pamiętać, aby każdy produkt firmy Autodesk ® został wyświetlony oddzielnie i należy je odinstalować osobno.

Mimo, że zainstalowano wszystkie produkty w pakiecie pojedynczej instalacji, każdy produkt Autodesk ® i powiązane rozszerzenia, odblokowania, dodatkowe packi lub inne aplikacje wspomagające, należy odinstalować osobno.

Odinstalowanie aplikacji peryferyjnych

Jeśli masz zamiar odinstalować produkt, należy odinstalować powiązane aplikacje, sterowniki przed odinstalowaniem głównej aplikacji. Na przykład: Jeśli zamierzasz odinstalować program 3ds Max Design, należy najpierw odinstalować dodatek FBX do programu 3ds Max Design. Odinstaluj to i wszelkie inne powiązane rozszerzenia, a następnie odinstaluj główny. Dotyczy to również modułów VBA enabler, pakietów Subscription Advantage Pack i biblioteki materiałów Autodesk ®.

Uwaga: podczas odinstalowywania bibliotek materiałów Autodesk ® ważne jest, aby pamiętać, że są współużytkowane przez wszystkie produkty Autodesk ® i nie powinny zostać usunięte, jeśli nie usuwasz wszystkie produktów Autodesk ® z systemu.

Podczas odinstalowywania bibliotek materiałów, najlepiej odinstalowywanie rozpocząć od największej do najmniejszej. Rozpocznij od odinstalowania obrazów o średniej rozdzielczości library–assuming, są one instalowane na twój system– następnie biblioteki obrazów podstawowej rozdzielczości, a potem bibliotekę materiałów Autodesk ®.

Odinstalowywanie produktów firmy Autodesk ®

Po odinstalowaniu wszystkich aplikacji, sterowników, możesz rozpocząć odinstalowywania głównego produktów Autodesk ®:

 1. Wybierz produkt, aby odinstalować i kliknij łącze „Odinstaluj/Zmień” (Windows 7/Windows Vista) lub przycisk „Zmień/Usuń” (Windows XP).
 2. Na tym etapie Instalator Autodesk ® zostanie otwarty w trybie konserwacji, gdzie są opcje: Dodaj lub usuń elementy, naprawę lub ponowną instalację lub Odinstaluj wybrany produktu.

Powtórz kroki 1–3 dla każdego produktu firmy Autodesk ® aby je odinstalować.

Uwaga: Procedura odinstalowywania niektórych produktów firmy Autodesk ® może wymagać ponownego uruchomienia komputera po zakończeniu dezinstalacji. Uruchom ponownie komputer, zgodnie z instrukcjami, powrócić do panelu sterowania i usuń wszystkie pozostałe produkty Autodesk ®.

 • Kliknij opcję Odinstaluj a następnie kliknij przycisk Dalej, aby potwierdzić, że chcesz usunąć produkt z komputera (jeśli zostanie wyświetlony monit, aby usunąć pliki udostępnione, kliknij przycisk).
 • Po zakończeniu dezinstalacji, kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć program instalacyjny.

Usuwanie pozostałych plików produktu Autodesk ® i folderów

Ostrzeżenie: czynność ta może zadecydować, czy można usuwać foldery w miejscach, które będą oddziaływać na wszystkie zainstalowane produkty firmy Autodesk ®. Te czynności pozwolą stwierdzić, czy wcześniej odinstalowywano wszystkie produkty Autodesk i powiązane urządzenia peryferyjne, że jest to bezpieczne usuwanie folderów.

 1. Za pomocą Eksploratora Windows, Znajdź i usuń folder instalacji dla każdego produktu firmy Autodesk ®, który został odinstalowany w poprzednich procedurach, np. „C:\Program Files\AutoCAD 2010″ lub „C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015″.
 2. Usuń folder „C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared „

Uwaga: To położenie może się różnić, w zależności od tego czy system jest skonfigurowany do folderu Program Files i czy dane są przechowywane na dysku innym niż C: lub był zainstalowany produkt firmy Autodesk ® był na innym dysku i folderze.

Usuń następujące foldery profilu użytkownika (zastąp swoją nazwę logowania % username %):

Windows 7/Windows Vista

 • C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Autodesk ®
 • C:\Users\%username%\AppData\Local\Autodesk ®
 • C:\ProgramData\Autodesk ®

Windows XP

 • C:\Documents and Settings\%username%\ Application Data\Autodesk
 • C:\Documents and Settings\% username %\Local Data\Autodesk
 • C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk

Windows 7 i Windows Vista: w zależności od ustawień system, Eksploratora Windows mogą się nie wyświetlić wszystkie podfoldery w folderze użytkowników. Jeśli nie można odnaleźć tych folderów, należy skopiować i wkleić powyższe lokalizacje folderów do paska adresu Eksploratora Windows.

Usuń pozostałe produkty Autodesk ® – wpisy z rejestru systemu Windows

Ostrzeżenie: Niewłaściwa edycja rejestru systemu Windows może spowodować bezużyteczność systemu operacyjnego. Microsoft dostarcza liczne bardzo istotne informacje, które należy wiedzieć o rejestrze w bazie wiedzy firmy Microsoft w http://support.Microsoft.com/support.

Użyj edytora rejestru Microsoft ® na własną odpowiedzialność i dopiero po tworzenie kopii zapasowej rejestru. Wykonanie kopii zapasowej rejestru instrukcji można znaleźć w następujących artykułach bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

To tylko część z nowych funkcji. Więcej informacji można znaleźć klikając na link poniżej:

Dodatkowe informacje na temat rejestru są dostępne w pomocy w programie Microsoft Registry Editor.

 1. Zaloguj się na stacji roboczej jako członek lokalnej grupy Administrators.
 2. Otwarcie okna dialogowego Uruchom przez wpisanie [Windows key] + R (Windows 7/Windows Vista) lub klikając przycisk Start > Uruchom (Windows XP).
 3. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz polecenie REGEDIT w polu „Otwórz” i kliknij przycisk OK.
 4. W Edytorze rejestru Znajdź i Usuń następujące podklucze:

-HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk

-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk

Usuwanie podkluczy w Edytorze rejestru

 • Zamknij Edytor rejestru.
 • Uruchom ponownie komputer.

Przed ponowną instalacją innych produktów Autodesk ®

W tym momencie każdy zainstalowany wcześniej produkt Autodesk ® — wraz z pozostałymi plikami, folderami i ustawieniami rejestru — powinny być teraz zabrany z systemu, dopiero teraz jest już prawie gotowy do rozpoczęcia instalacji (lub reinstalacji) produktów firmy Autodesk ®.

Przed rozpoczęciem instalacji, zaleca się wykonać następujące zadania, aby zapewnić pomyślną instalację:

 1. Ponowne uruchomienie komputera. Ponowne uruchomienie systemu, przed instalacją pomaga zapewnić, że oczekujące aktualizacje systemu operacyjnego Windows zastosowano przed rozpoczęciem instalowania produktów firmy Autodesk ®.
 2. W Eksploratorze Windows usunąć zawartość folderu Temp systemu Windows, ale nie usuwa folder Temp systemu Windows. Można zlokalizować folder wprowadzając % TEMP % w pasku adresu programu Windows Explorer.
 3. Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.
 4. Wyłącz wszystkie oprogramowanie antywirusowe, działających w systemie. Aplikacje antywirusowe mogą zablokować niektóre czynności potraktowane jako podejrzane, np. uzyskiwanie dostępu do pliku rejestru lub Dodawanie/usuwanie/uaktualnianie DLL plików, nawet jeśli te czynności są wspólne podczas instalowania lub usuwania programów. Nie tylko może to spowolnić proces instalacji, ale może on faktycznie tego nie robić. Więc upewnij się, że Twoje oprogramowanie antywirusowe jest wyłączone, przed zainstalowaniem i upewnij się, że można włączyć go ponownie kiedy jest ukończona.

Kilka programów antywirusowych można wyłączyć przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy jego ikonę w zasobniku systemowym i wybierając polecenie Wyłącz z menu skrótów (aby uzyskać więcej informacji na temat wyłączanie oprogramowanie antywirusowe, szczegółowe dostawca oprogramowania). W niektórych przypadkach wyłączanie aplikacji antywirusowe z pasku stanu nie może być wystarczające i może być konieczne Użyj Menedżera zadań, aby zakończyć proces oprogramowanie antywirusowe, który jest nadal uruchomiony.

Aby sprawdzić, czy program antywirusowy nie jest nadal uruchomiony w tle:

 1. Naciśnij klawisz [Ctrl] + [Alt] + [Delete]
 2. Kliknij przycisk Menedżer zadań.
 3. Na karcie procesy Menedżera zadań wybierz proces program antywirusowy, a następnie kliknij przycisk „Zakończ proces”.

Teraz jesteś gotowy do zainstalowania produktów firmy Autodesk ® na komputerze.

Źródło/Autor: Autodesk, PCC Polska

Kategorie: Archiwum

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
6 + 16 =