lista części (BOM BOM nazywa). Utworzono w dokumentacji złożeniowej 2D w sposób zautomatyzowany – głównie na podstawie modelu 3D montażu – puszka zawierać różne informacje, charakter alfa -numerycznej. Informacje te mogą być przypisane do różnych elementów konstrukcji, zarówno poszczególnych elementów montażowych i ich poszczególnych składników.


Aby ustawić informacje w pytaniu na charakter danych alfanumerycznych mogą obejmować prawo wcześniej ustalonych kategorii projektowych, tj. M.in.


“Ramię symetryczny” a) Tytuł przykład


. B), nazwa pliku, na przykład “Ramię wahacza.PAR”


. C) w ramach projektu, na przykład, “Shin podwozia samolot transportowy z przodu …”

d) numer dokumentu, na przykład,

“51-16-8903-303-000”.

. E kategoria), takie jak “kucia zmechanizowany”


. F) liczba takich jednostek “2”


. G) masa jednym kawałku, na przykład „2,9 kg”


. H) Masa wszystkich urządzeń, na przykład „5,8 kg”


. I), autor, na przykład, “John Smith”

j) data ostatniego wpisu, np “18/12/2014”

.

k) inny typowy przykład materiały, słowa kluczowe, komentarze, itd.

.

, jak również dane należące do kategorii indywidualnie konfigurowany przez użytkownika, na przykład.


l) zaleca stanowisko obróbcze DMG HSC “105”

.

przykład listy części rachunków, obejmujący wybrane spośród wyżej wymienionych. Porady – uformowane EDGE zautomatyzowany stałych, wliczając w to pozycję symboli w widoku 3D jednostki rysunku (fig. 1) – Rysunek 2

.Od jakiegoś czasu, w uwagach do trendu branży CAD, oprócz prezentacji powyższych właściwości (np. Top. O naturze alfa-numeryczną), części BOM pozwoliło VISUAL (!) idea geometrii elementów, które się na niej znajdują.


W jaki sposób wizualny prezentacja sztuk poziomie komponentów BOM stałej listy projektów krawędzi ST7?

Jedną z najważniejszych nowości obecnego systemu Solid Edge generacji, tj. ST7 jest tylko można rozszerzyć zbiór informacji zawartych w literze prawa, czytnik montaż dokumentacji 2D wydał ostatni konstruktora z ważnych aspektów wizualnych.

Cel ten osiąga się za pomocą dwóch oddzielnych roztworów, które mogą być używane oddzielnie lub równocześnie, np.  1. rozróżnienie komponent na podstawie rysunku widoku w oknie graficznym 2D domyślnie
  2. miniatur (podgląd) określony składnik w nowym oknie dodatkowe
  3. jednocześnie powyżej. 1 i 2

Przykład 1

bólu wybranego z listy litery wybranym wierszu, składnik pokazanym na niej jest zaznaczony w oknie graficznej, czyli „zaznaczony” tak, że krawędzie zmiany koloru z wartością domyślne (zazwyczaj czarny), aby określić mocno -. Kontrast odpowiednio z otoczeniem, np. czerwony.


W rezultacie, projektant może natychmiast i łatwo zobaczyć widok rysunek tego składnika, którego wejście (wiersz) na liście części BOM niedawno podkreślone przez suwak (fig. 3).Jeśli masz specyficzny składnik w projekcie analizowane więcej niż jedną instancję, a następnie po wybraniu wiersza listy na listę odpowiednich materiałów dla tego komponentu, Okno grafiki 2D wyróżniał się przede wszystkim. Występowanie (Fig. 4, gdzie dodatkowo zwrócić uwagę na szereg kawałków zaznaczonego komponentu złożonego ze nbsp; LM).SOLID EDGE ST7 pozwala na jednoczesne przyznanie wielu komponentów projektu, ujęte w wykazie składników Bom linie, linie mogą, lecz nie muszą przylegać do siebie (rys. 5).,

w sposób opisany w niniejszym dokumencie, aby odróżnić części może również odbywać się w oparciu o „selekcji / deselekcja”, to znaczy możliwe jest również elastyczna i usuwania komponentów, zwycięzców grupach (fig. 6 – . warto porównać z rysunku 5, w którym wykonany jeden ze składników Odznaczanie. PR 9)


ST7 użytkownik ma również możliwość jednoczesnego wyświetlania wielu elementów, które są na liście rachunku w sąsiednich rzędach razem. Jest to użyteczne tu natychmiast sprawdzić zgodnie z „linii do linii” zasada (rys. 7).ad 2

On wyniku przemieszczania kursora myszy na wybranym wierszu wykazu materiałów dla składowej odpowiadającej tym wierszu jest wyświetlany miniatur zdjęć, tj. Przegląd dodatkowe okno, w którym wyraźnie przedstawia układ wizualizacji przestrzennej (jak pokazano na fig. 8 powiększony obraz celowo ze względu na zwiększenie jasności rysunku).0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
11 + 11 =