Produkcja elektroniki we współczesnych realiach rynkowych wymaga zapewnienia możliwie najwyższej jakości i niezawodności końcowego produktu bez podnoszenia kosztów jego wytworzenia. Zastosowanie uznawanych międzynarodowo norm i standardów IPC na poszczególnych etapach produkcji pozwala zauważalnie poprawić efektywność produkcji, zwiększając w ten sposób konkurencyjność danej firmy zarówno na rynkach lokalnych, jak i w międzynarodowym otoczeniu biznesowym.

Standard IPC, czyli najlepsze praktyki branżowe

IPC (pełna nazwa: IPC International, Inc.) to powstała w USA organizacja, która jest odpowiedzialna za stworzenie międzynarodowych norm IPC, powszechnie wykorzystywanych przez producentów elektroniki na całym świecie. Każdy standard IPC został opracowany w celu ustandaryzowania, ujednolicenia i usprawnienia procesów produkcji elektroniki w organizacjach wykorzystujących normy IPC podczas wytwarzania zespołów elektronicznych niezależnie od lokalizacji geograficznej. Obecnie IPC zrzesza ponad 4000 organizacji z szeroko rozumianej branży elektronicznej na całym świecie i liczba ta wzrasta z roku na rok.

Wdrożenie standardów IPC przekłada się dla producentów elektroniki na szereg korzyści, a dzięki standaryzacji procesów produkcyjnych i ujednoliceniu wymagań w zakresie jakości oraz kryteriów dopuszczalności, normy IPC znacznie ułatwiają komunikację i współpracę pomiędzy różnymi stosującymi je organizacjami.

Standardy IPC wykorzystywane w branży elektronicznej

Standard IPC w przypadku elektroniki odnosi się do zestawu wytycznych i norm opracowanych przez IPC, przy czym warto mieć na uwadze, że lista norm IPC jest stale rozszerzana, a już istniejące standardy i wytyczne są aktualizowane i dostosowywane do bieżących realiów i wymagań rynku.

W branży elektronicznej do najczęściej wykorzystywanych norm i standardów IPC należą:

  • IPC 600 – kryteria dopuszczalności płyt drukowanych
  • IPC 610 – kryteria dopuszczalności zespołów elektronicznych
  • IPC/WHMA-620 – wymagania i kryteria akceptacji dla kabli i wiązek przewodów
  • IPC 7711/7721 – poprawki, modyfikacja i naprawa zespołów elektronicznych
  • IPC J-STD-001 – wymagania dla lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych
  • IPC J-STD-001 SPACE – wymagania dla lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem sprzętu elektronicznego do zastosowań kosmicznych

Klasa a standard IPC – na czym polega różnica?

Oprócz standardów i norm produkcyjnych, IPC określiło również klasy wytwarzanej elektroniki, które w ogólny sposób charakteryzują produkowane zespoły elektroniczne ze względu na jakość i dokładność montażu. Aktualnie wyróżnia się następujące klasy IPC:


Klasa 1 (ogólne produkty elektroniczne) – obejmuje produkty zaliczane do szeroko pojętej elektroniki ogólnej, od których po zakończeniu produkcji jest wymagane jedynie prawidłowe działanie. Elektronika ogólna to wyroby, które charakteryzują się relatywnie niską oczekiwaną długością życia (maksymalnie do kilku lat) i niskim kosztem produkcji.

Klasa 2 (produkty elektroniczne z przeznaczeniem do konkretnych zastosowań usługowych) – do tej klasy IPC zalicza się takie produkty, których przewidywany cykl życia wynosi średnio od kilku do kilkunastu lat, a w tym czasie będą działać w sposób niezawodny. Co istotne, klasa 2 IPC obejmuje elektronikę, której docelowe środowisko pracy nie powinno wywoływać uszkodzeń, a ewentualne zakłócenia nie spowodują sytuacji krytycznej.

Klasa 3 (produkty elektroniczne wysokiej klasy) – do tej klasy IPC zaliczane są te produkty, które maja działać w sposób niezawodny przez cały czas lub działać na żądanie, a jakikolwiek okres niesprawności jest niedopuszczalny. W przypadku elektroniki należącej do tej klasy wymagane jest działanie niezależnie od docelowego środowiska pracy (urządzenia muszą działać także w środowiskach ekstremalnie nieprzyjaznych).

Podsumowując, klasa IPC produktu określa jedynie ogólną przynależność wytwarzanej elektroniki do danej klasy, natomiast dany standard IPC określa wymagania i kryteria dopuszczalności w konkretnym, ściśle sprecyzowanym zakresie.


PB Training – szkolenia IPC dla elektroników


PB Training jest Autoryzowanym Partnerem IPC w Polsce, uprawnionym do prowadzenia szkoleń certyfikacyjnych w zakresie dowolnej normy IPC wykorzystywanej w szeroko rozumianej branży elektronicznej. Wszystkie szkolenia są prowadzone w Centrum Szkoleniowym IPC należącym do PB Technik – najnowocześniejszym i najlepiej wyposażonym obiekcie tego typu w Polsce, przystosowanym do prowadzenia szkoleń dla dowolnej wielkości grup (zgodnie z obowiązującymi standardami w tym zakresie).

Organizowane przez PB Training szkolenia sa prowadzone przez doskonale przygotowaną merytorycznie i dydaktycznie kadrę specjalistów posiadających wieloletnie praktyczne doświadczenie w branży. Dzięki temu uczestnicy danego szkolenia IPC, oprócz rzetelnej i aktualnej wiedzy i umiejętności praktycznych mogą zdobyć także unikalne informacje, niedostępne w inny sposób.


Więcej informacji o szkoleniach IPC dostępnych w ofercie PB Training oraz możliwości uzyskania certyfikacji w zakresie wybranej normy można znaleźć bezpośrednio na stronie firmy pod adresem https://pbtraining.com.pl/

Kategorie: Artykuły

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
16 ⁄ 8 =