“Personalizacja” jest dzisiaj słowem kluczowym w wielu branżach. Dla respondentów badania[1] przeprowadzonego przez CITE Research na zlecenie Dassault Systèmes, personalizacja oznacza usługę lub doświadczenie, które bezpośrednio odnosi się do ich indywidualnych potrzeb: konsumpcji, transportu, potrzeb mieszkaniowych czy ochrony zdrowia. Szczególnie ostatnia z nich – spersonalizowana opieka medyczna – odznacza się dużym zainteresowaniem, ze względu na możliwość poprawy jakości i długości życia. Nic dziwnego, że badanie przeprowadzone na grupie 3 tys. dorosłych konsumentów w USA, Chinach i Francji wykazało duże nadzieje wśród respondentów związane z nowymi technologiami, które pozwolą lepiej dbać o własne zdrowie.

Personalizowana opieka medyczna vs. metoda prób i błędów

Personalizowana medycyna uwzględnia genetykę, genomikę i wszystkie inne informacje biologiczne przy wyborze metod leczenia. Równocześnie bazuje na czynnikach takich jak historia rodziny, geny, ocena ryzyka na podstawie stylu życia, wcześniejsze kontuzje i przebyte choroby. Taki podejście zdecydowanie różni się od tradycyjnych terapii, w których personel medyczny często metodą prób i błędów dobiera sposób leczenia.

Personalizacja w ochronie zdrowia może przynieść dużą wartość szczególnie w krajach takich jak Polska, gdzie – według raportu Poland Country Health Profile 2019[2] – wskaźnik śmiertelności z przyczyn, którym można zapobiec lub chorób uleczalnych, mimo spadku w ciągu ostatnich lat, jest wciąż wyższy niż średnia w Unii Europejskiej. Dodatkowo, wydatki na działania prewencyjne w Polsce są stosunkowo niewielkie, a wskaźniki pokazują niedostateczną jakość ochrony zdrowia.

Nowe technologie umożliwiają personalizację ochrony zdrowia

Badanie przeprowadzone przez CITE Research podkreśla, że personalizacja w ochronie zdrowia ma dla respondentów wyższy priorytet niż personalizacja w dziedzinach konsumpcji i handlu, transportu czy potrzeb mieszkaniowych. Dodatkowo, badanie wykazało, że konsumenci są skłonni zapłacić średnio o 25,3% więcej za personalizację. Co ważne – są bardziej skłonni zapłacić za spersonalizowaną ochronę zdrowia, a w mniejszym stopniu za personalizację w obszarach konsumpcji czy transportu.

Około 50% respondentów uważa, że nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, domowy asystent, wirtualna rzeczywistość czy druk 3D odgrywają kluczową rolę w działaniach mających na celu personalizację ochrony zdrowia. Szczególnym zainteresowaniem respondentów cieszą się działania prewencyjne uwzględniające styl życia, systemy ostrzegające w przypadku wypadku, dostosowanie składu leków do DNA oraz personalizowane plany ochrony zdrowia oparte o genomikę. Pokolenie Z[3], millennialsi[4] oraz pokolenie X[5] są najbardziej zainteresowani testami tych metod ochrony zdrowia.

Aby uzyskać dostęp do pełnej wersji badania CITE Research, prosimy o kontakt z Katarzyną Nazarewicz nazarewicz@east-side-consulting.pl


Media contact – Dassault Systèmes

Carola von Wendland (Dassault Systèmes)
carola.vonwendland@3ds.com
+49 89 960 948-376

Katarzyna Nazarewicz (EAST SIDE Consulting)
nazarewicz@east-side-consulting.pl
+48 660 469 706

Autor: Dassault Systèmes


[1] Firma analityczna CITE Research, w imieniu Dassault Systèmes, przeprowadziła ankietę online wśród 3000 osób dorosłych w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Francji. Badanie trwało od 23 listopada do 4 grudnia 2019 r.

[2] Raporty Country Health Profile są wspólnym opracowaniem przygotowanym przez OECD i Europejskie Obserwatorium Systemów i Polityk Zdrowotnych, we współpracy z Komisją Europejską.

[3] Osoby urodzone po 1995 roku

4] Osoby urodzone w latach 80. i 90.

[5] Osoby urodzone w latach 60. i 70.Kategorie: Artykuły

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
12 + 10 =