Po bokach centrum subskrypcji w dodatku „Rozszerzenia produktów” ukazał umożliwia integrację Autodesk Vault z najnowszej wersji pakietu Microsoft Office 2013. Dotacja jest dostępna dla użytkownicy z rozwiązania branżowego z aktywną subskrypcją Autodesk.


 Autodesk Vault 2014 dodatek dla MS office 2013 Autodesk Vault jest w pełni zintegrowana z Microsoft Office 2013 (Word, Excel, PowerPoint i Outlook) Największa integracja daje możliwość zarządzania wszystkie informacje odnoszące się do prototypowania cyfrowy w ogóle .. Największa obejmuje korespondencji elektronicznej, danych, obliczeń i prezentacji, umożliwiając łączenie całej grupy roboczej w ramach jednego systemu zarządzania dokumentacją techniczną do współpracy bardziej efektywnie i dostarczać produkty na rynek szybciej.


Wymóg instalacji:


  • W zależności od konfiguracji UAC może trzeba wyłączyć kontroli dostępu użytkownika (UAC), aby zainstalować tę aktualizację.

  • Aby zainstalować tę aktualizację, należy mieć uprawnienia administratora.

  • Klient Vault 2014 musi być zainstalowany przed zastosowaniem tej aktualizacji.

  • Zalecamy zainstalowanie SP2 Vault 2014 i Vault 2014 SP1 Release 1 subskrypcji przed zainstalowaniem tej aktualizacji. Dodatki Service Pack można pobrać i Wiedza Page Centrum Subskrypcji Autodesk.

  • Microsoft Office 2013 musi być zainstalowany przed zastosowaniem tej aktualizacji.


Źródło: Procad