ReCap_chmura_punktów Tworzenie plików skanowania mętnienia

chmury

punkt pobranych od surowych danych zebranych za pomocą skanera 3D w celu uzyskania przedmiotów, takich jak budynki, tereny lub obiekty. Przed użyciem dane muszą być konwertowane do plików czytelnych chmury punktów. Podsumowanie pozwala połączyć wszystkie obrazy uzyskane ze skanera 3D na chmury punktów, które możemy wykorzystać w programie AutoCAD.


temperaturę mętnienia Umieszczenie rysunku

załączyć plik do RCP RCS lub rysunek jest prowadzona podobnie dołączyć wszelkie inne odniesienie (link). Jeżeli jednostka miary w chmurze punktów towarzyszących różnych jednostek na rysunku punkt docelowy chmurze będą automatycznie zresetowany na podstawie rodzaju jednostki w celu rysowania.


Uwaga: chmura punktów pozostawiono na 32 bitów. Do pracy z chmurami punktów, trzeba mieć 64-bitowego systemu i włączeniu akceleracji sprzętowej.


Wyświetlacz chmura punkt


  • zmianie wielkości i gęstości chmury punktów. Możemy zarządzać wydajność i hałas wizualny poprzez zwiększanie lub zmniejszanie liczby widocznych punktów i wskazać rozmiar.


 zmiana rozmiaru i punktu gęstości chmury kolor stylizacji

Crop mętnienia

prostokątny, wielokątny lub okrągły obszar trymowania wyświetlać tylko najbardziej istotne części chmury punktów.


wykończenia mętnienia < / a>

Temperatura mętnienia Crop

operacji edycyjnych średnia temperatura mętnienia


  • Można wycinać, kopiować, wklejać, przesuwanie, skalowanie, obracanie i chmury punktów rozliczeniowych.

  • nieruchomość paleta może zmienić właściwości globalnych, takich jak kolor i sierści.

  • zmieniać punkt wstawiania, obrót i skali; Blokowanie i odblokowywanie chmury punktów; Pokaż lub ukryj zbierane obszar i wybrać kombinację kolorów stylu i kolorze.


Uwaga: polecenie lustro3d pozwala skopiować i przenieść chmurę punktową, a nie obraz w lustrze, ale. Nie można przerwać chmurę punktową.


Przeglądaj punkt chmura

, aby poruszać narzędzi chmury punktów do dyspozycji mamy:


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Solve : *
15 + 18 =