href = “http://progecad.pl/g/download-geox” pobieranie i można pobrać zaktualizowaną wersję Gokart wymienne – nakładających progeCAD Professional. Najnowsza aktualizacja Gokart 2.1.5 dodaje wsparcie dla obsługi D-19 „w sprawie organizacji i przeprowadzania pomiarów topograficznych pociągiem”, zgodnie z załącznikiem do Zakonu nr 144 Zarządu PKP 23.10.2000r. Konfiguracja D-19 zawiera zestaw specyficznej linii i symboli sektora kolejowego, który umożliwia odwzorowanie wag kolejowych od 1: 500 do 1: 1000


gokart215

W drugiej wartości informacyjnych z podaniem latarni narzędzie do kreślenia wybranych wierszy.


Dodaliśmy również nowy sposób rysowania odniesienia – Turn tekst. To narzędzie może pracować z tabel współrzędnych. Jeśli tekst jest numer punktu (np. Liczba pikiet na rysunku), przy czym łącza ruchów tekst jest wykreślane, a zakończył w momencie zauważyć, że pikieta automatycznie.


Źródło: progecad.pl