Zastosowanie rozwiązań SOLIDWORKS w procesie produkcji innowacyjnych drukarek 3D

Firma Verashape od wielu lat współpracuje z przedsiębiorstwami o światowej renomie wspomagając ich procesy produkcyjne. Oferowane przez firmę rozwiązania druku 3D VSHAPER, wspierają Klientów z różnych branż w procesie szybkiego prototypowania i produkcji małoseryjnej, odpowiadając tym samym na oczekiwania współczesnego przemysłu. Obecnie przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Verashape pracuje nad innowacyjną w skali świata drukarką przyrostową. Tak szeroki wachlarz prowadzonych projektów wymaga zaangażowania doświadczonych specjalistów i wsparcia profesjonalnych narzędzi.

case_study_verashape

W Verashape postawiono na wirtualne środowisko pracy z projektami przy wsparciu rozwiązań SOLIDWORKS. Rozwiązania te wspierają konstruktorów na każdym etapie przygotowania projektu 3D. Takie podejście pozwala ujednolicić sposób przygotowywania dokumentacji, a wirtualny model stanowi bazę dla wszystkich innych procesów związanych z produkcją drukarek 3D.

Obserwuję aktywność firmy Verashape od samego początku. Pamiętam jak powstawały pierwsze założenia, koncepcje i projekty. Dzisiaj firma Verashape używa większości produktów SOLIDWORKS. Można powiedzieć, że rozwojowi firmy, towarzyszy rozwój wykorzystywanego oprogramowania. Mam ogromną satysfakcję z tego, że firma CADWorks może aktywnie w tym procesie uczestniczyć – mówi Wojciech Marchewczyk, Dyrektor Zarządzający w CADWorks.

SOLIDWORKS w służbie innowacji

Największą korzyścią wykorzystywania środowiska SOLIDWORKS w procesie tworzenia drukarek VSHAPER, jest możliwość szybkiego wprowadzania zmian w projektach. Zespół R&D firmy Verashape pracuje nad wieloma aspektami jednocześnie. Firma dysponuje gotową linią produktów, którą cały czas rozwija. Pracuje też nad nowymi, innowacyjnymi w skali świata rozwiązaniami, w których proces zmian jest bardzo dynamiczny.

Realizacja projektu wspieranego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju daje nam możliwość tworzenia innowacyjnych rozwiązań druku 3D, które zapewnią stabilny rozwój naszej oferty w przyszłości. Doskonale wiemy, jakie cele chcemy osiągnąć, a dostawca oprogramowania – firma CADWorks, wspiera nas w doborze odpowiednich narzędzi oprogramowania SOLIWORKS – wyjaśnia Tomasz Szymański, Prezes i Założyciel Verashape.

Dzięki rozwiązaniom SOLIDWORKS w jednym środowisku jesteśmy w stanie projektować nasze produkty, opracowywać projekty oprzyrządowania produkcyjnego i współpracować z podwykonawcami, dla których nasze formaty plików są łatwe w dalszej obróbce – dodaje Marek Kantowski, Design Manager w Verashape.

Szybkie podejmowanie decyzji

Drukarka 3D podczas pracy poddawana jest wielu obciążeniom mechanicznym i cieplnym, które należy uwzględnić już na etapie projektowania. Elementy drukarki pracujące w wysokich temperaturach, odpowiedzialne za odprowadzanie ciepła czy też przenoszenie obciążeń mają wpływ na jakość wydruku.
Aby była ona jak najwyższa, już na etapie projektowania komponentów urządzenia, firma prowadzi analizy wytrzymałościowe, zmęczeniowe, termiczne, czy też analizy przepływu powietrza. Wszystko po to, aby zapewnić pożądany rozkład temperatury w przestrzeni roboczej, przy optymalnym wykorzystaniu materiałów.

Prowadząc analizy wytrzymałościowe wiemy jak możemy odciążyć naszą drukarkę w celu obniżenia jej masy oraz identyfikujemy węzły, które musimy przeprojektować w celu zwiększenia wytrzymałości. Prowadząc projekty w oparciu o rozwiązania SOLIDWORKS, każde rozwiązanie możemy sprawdzić w wirtualnym środowisku zanim trafi ono na stanowisko badawcze. Redukuje to ilość prototypów i pozwala nam dynamicznie projektować nowe rozwiązania – mówi Wiktor Krupiński, Material Engineer w Verashape.

Pracując w środowisku projektowym SOLIDWORKS, konstruktorzy Verashape używają natywnych modeli CAD do prowadzenia analiz. Każda zmiana geometrii 3D automatycznie aktualizowana jest w SOLIDWORKS Simulation i SOLIDWORKS Flow Simulation, co redukuje o 90% czas potrzebny na przygotowanie kolejnej analizy.

Skuteczne zarządzanie informacją

Verashape stawia na nowoczesne technologie pozwalające oszczędzać czas i pieniądze. W tym celu firma zdecydowała się zredukować ilość standardowej dokumentacji 2D, zastępując ją interaktywną dokumentacją 3D. Dzięki SOLIDWORKS PDM, konstruktorzy udostępniają dokumentację projektową działowi produkcji w postaci natywnych plików 2D i 3D, a do komunikacji z podwykonawcami używają interaktywnej dokumentacji 3D w formacie PDF, która generowana jest bezpośrednio z modelu 3D. Pracując w taki sposób wszyscy korzystają ze źródłowych informacji wyświetlanych na monitorach, eliminując wszystkie możliwe pomyłki związane z nieaktualną dokumentacją papierową.

Od samego początku pracujemy z SOLIDWORKS PDM, dlatego też obce są nam problemy wielu firm związane z zarządzaniem informacją. Tworząc innowacyjne produkty, nie tracimy czasu na odtwarzanie informacji, czy poszukiwanie danych. Jeśli czegoś potrzebuję, po prostu szukam w PDM-ie. W naszej firmie PDM jest jak wyszukiwarka internetowa. Jeśli czegoś nie ma w PDM-ie to znaczy, że nie istnieje – informuje Marcin Szymański, Product Manager w Verashape.

Różnorodność formatów plików, mnogość wersji, obszerne pliki wyników analiz, to ogromna ilość danych, stanowiąca „know how” firmy Verashape, które wymaga szczególnej ochrony. SOLIDWORKS PDM Professional pozwala zabezpieczać wiedzę i dane. W PDM firma Verashape przechowuje wszystkie dane związane z projektami drukarek 3D, począwszy od modeli 3D, poprzez listy materiałowe, katalogi producentów, kończąc na instrukcjach obsługi. Każdy użytkownik SOLIDWORKS ma zapewniony stały dostęp do bazy projektów, według przydzielonych uprawnień. Przechowywanie danych w jednym systemie pozwala kontrolować projekty na wielu płaszczyznach, a dane mogą być wykorzystywane wielokrotnie w różnych kontekstach. SOLIDWORKS PDM pozwala odciążyć pracowników Verashape od wielu codziennych, powtarzalnych czynności, które wykonuje za nich system.

Kompleksowa integracja projektów

Wszystkie moduły elektroniki drukarki 3D, takie jak: interpolator ruchu, sterowniki silników, moduły mocy oraz wiązki, projektowane są jako integralna część projektu 3D. Wiązki elektryczne dzięki narzędziom Routingu, projektowane są jako element składowy modelu 3D w SOLIDWORKS. Przebieg przewodów generowany jest w modelu 3D na podstawie punktów przyłączeniowych i ścieżek, które spinane są w funkcyjne wiązki.

Bezpośrednio z modelu można odczytać długości przewodów, ich oznaczenia, a także schemat połączeń w poszczególnych wiązkach. Wykorzystanie SOLIDWORKS PCB w procesie projektowania modułów elektroniki pozwoliło na wygodną integrację projektu obwodów elektroniki z całym projektem przestrzennym drukarki. Dzięki wygodnym funkcjom prowadzenia ścieżek, znanych z oprogramowania Altium Designer, proces projektowania obwodów w SOLIDWORKS PCB przebiega bardzo sprawnie.

Atrakcyjna wizualizacja koncepcji

Rozwiązania SOLIDWORKS wspierają firmę również na etapie przygotowywania prezentacji produktów. Już pierwsze pomysły poddawane są procesowi wizualizacji i stanowią punkt wyjścia dla dalej rozwijanych koncepcji. SOLIDWORKS Visualize, pozwala na przygotowanie realistycznej grafiki na podstawie modelu źródłowego 3D. Zestawienie SOLIDWORKS Visualize z SOLIDWORKS Composer, pozwoliło uwolnić zespół projektowy od zadań związanych z przygotowywaniem wizualizacji do instrukcji i innych materiałów reklamowych usprawniając tym samym komunikację z Działem Marketingu.

źródło: www.cadworks.pl

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top