XII Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii

W dniach 21 – 22 maja 2012 roku już po raz dwunasty odbędzie się Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii organizowana przez Instytut Lotnictwa w Warszawie i Ohio State University w Columbus. Tym razem gospodarzem spotkania będzie Uniwersytet Stanowy w Ohio. Celem konferencji jest wymiana myśli oraz pogłębianie współpracy między polskimi i amerykańskimi partnerami z zakresu innowacyjności oraz nowoczesnych technologii.

Spotkanie ma za cel określenie kondycji i kierunków rozwoju polsko-amerykańskich relacji w zakresie nauki i technologii, a także wyzwań i problemów z nimi związanych.

Zakres tematyczny obejmuje analizę stanu obecnego i perespektyw rozwoju współpracy polsko-amerykańskiej w obszarze technologii lotniczych i kosmicznych, energetyki, obronności oraz nauki i nowoczesnych technologii. Uczestniczyć w konferencji można na 3 sposoby: zgłaszając referat, który zostanie wygłoszony i opublikowany w piątym wydaniu „Journal of Polish-American Science and Technology”, zgłaszając referat, który zostanie opublikowany lub nie zgłaszając referatu. Abstrakty wygłaszanych referatów należy zgłaszać do 30 marca 2012 roku.

Źródło: Instytut lotnictwa

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top