Widok w stosunku do modelu.

Podczas tworzenia dokumentacji technicznej często istnieje potrzeba wstawienia dodatkowych widoków rysunkowych zawierających tylko wyszczególnione modele. Wykonać możemy to za pomocą polecenia „Widok w stosunku do modelu”.

grafika-na-strone

Widok w stosunku do modelu jest widokiem ortogonalnym (prostopadłym – przód, tył, lewa strona, prawa strona, góra, dół), który jest definiowany przez dwie ściany, bądź płaszczyzny ortogonalne.
Aby wstawić widok w stosunku do modelu należy:

1. Będąc w dokumentacji rysunkowej wybrać z menu górnego Wstaw > Widok rysunku > W stosunku do modelu

1

2. Przejść do modelu, gdzie automatycznie wyświetli się nam okno operacji „Widok względny”. Jeśli zależy nam na wyszczególnieniu jedynie wybranych części, należy wybrać w polu zakres „Wybrane obiekty”, następnie zaznaczyć interesujące nas obiekty z modelu. W polu orientacja wybieramy ściany, wedle których wybrane elementy zostaną zorientowane na rysunku. Zatwierdzamy operację.

2

3. Program automatycznie przeniesie nas do arkusza rysunkowego. Po kliknięciu w dowolnym miejscu widok zostanie utworzony. Pozostaje już tylko dobór odpowiedniej skali i ewentualnie utworzenie dodatkowych rzutów z widoku wyjściowego.

3

źródło: http://www.cadworks.pl/

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top