Webinarium GstarCAD 2018: Style wymiarowania, rzutnie, szablon i Centrum Projektowania

Czy chciałbyś  podnieść swoje umiejętności w obsłudze oprogramowania CAD? Chcesz lepiej poznać funkcje programu oraz sztuczki, które ułatwią Ci pracę?

Zapraszamy na cykl bezpłatnych szkoleń online w formie webinariów.  Bez kosztów i wychodzenia z biura, możesz  podnieść swoje kompetencje.

Szkolenia dotyczą przydatnych funkcji i nowości w programach CAD (na przykładzie systemu GstarCAD 2018).  Każda lekcja będzie trwać ok. 45 minut, a w jej trakcie uzyskasz praktyczne informacje o sposobie optymalnego wykorzystania narzędzi programu.

Pierwsze webinarium odbędzie się już 11 stycznia 2018, o godzinie 9.00. W jej trakcie poruszona zostanie następująca tematyka: „Style wymiarowania, rzutnie, szablon i Centrum Projektowania”.

Data: 11.01.2018 r.

Godzina: 09:00

Plan webinarium:

– Tworzenie opisowego stylu wymiarowania, który pozwoli na stosowanie tylko jednego stylu wymiarowania dla wszystkich obiektów drukowanych, w dowolnej skali;

– Układ: tworzenie rzutni, szczegółów, wyświetlanie i wygaszanie warstw w rzutniach;

– Wstawianie wymiarów tego samego stylu dla elementów w różnych skalach (w układzie i w modelu);

– Tworzenie szablonu *.dwt ze wstępnie zdefiniowanymi ustawieniami i stylami wymiarowania;

– Podczytywanie stylów wymiarowania za pomocą opcji Centrum Projektowania;

– Wprowadzanie nadrzędnych ustawień zapisanych w szablonie dla wszystkich posiadanych rysunków.

Uczestnictwo jest bezpłatne. Wymagana jest jedynie wcześniejsza rejestracja online:

https://tmsys.clickmeeting.pl/webinarium-style-wymiarowania-rzutnie-szablon-i-centrum-projektowania/register?_ga=2.251307270.1863968172.1513850853-883415582.1502280554

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top