VISI Modelowanie – pobierz dokumentacje

Pobierz dokumentację techniczną, która omawia szczegółowe zagadnienia odnośnie modelowania bryłowego, powierzchniowego i hybrydowego. Zaznajomienie się z dokumentem umożliwi Ci bardziej wydajne projektowanie.

visi-modelowanie-1

VISI Modelowanie pozwala na szybkie i zaawansowane modelowanie bryłowe oraz powierzchniowe oparte na jądrze graficznym Parasolid. Funkcjonalności modelowania w połączeniu z technologią powierzchniowej analizy kształtu i zaawansowanego szkicowania 2D pozwalają na elastyczność budowy, edycję lub naprawę najbardziej złożonych projektów 3D.

Moduł CAD oprogramowania VISI zawiera w sobie szereg poleceń do tworzenia powierzchni łącznie z powierzchnią tworzoną automatycznie Auto Constrained Surface. Dokumentacja zawiera opis wszystkich dostępnych poleceń zarówno z menu głównego, jak i z menu bocznego odnoszących się do edycji już utworzonych elementów, tworzenia zarysu, modelowania powierzchniowego, tworzenia siatki trójkątów, wykorzystania operacji Boole’a oraz zaawansowanego modelowania wykorzystującego deformacje.

visi-modelowanie-2

visi-modelowanie-3

visi-modelowanie-4

Dokumentacja zawiera szczegółowy przykład szkicowania 2D przeprowadzający użytkownika przez cały proces wykonania rysunku płaskiego.

Wykonanie modelu 3D opisuje w sposób szczegółowy ostatni rozdział dokumentacji. Przykład zawiera opis modelowania elementu z użyciem części standardowych oraz etap generowania dokumentacji płaskiej z modelu trójwymiarowego.

Dokumentacja VISI Modelowanie została stworzona w celu umożliwienia bardziej wydajnego korzystania z oprogramowania VISI.

Aby pobrać dokument kliknij tutaj>>

Źródło: nicom.pl

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top