Update 1 for Inventor 2014

Na stronach Autodesku w dziale Service&Support pojawiło się uaktualnienie dla programu Autodesk Inventor 2014.

Nakładka przeznaczona jest dla następujących wersji programu Autodesk Inventor:

 • Autodesk® Inventor® Professional 2014
 • Autodesk® Inventor® 2014
 • Autodesk® Factory Design Suite Premium 2014
 • Autodesk® Factory Design Suite Ultimate 2014
 • Autodesk® Product Design Suite Premium 2014
 • Autodesk® Product Design Suite Ultimate 2014

Najważniejsze poprawki dotyczą:

 • Niepoprawne wyświetlanie zdarzeń w przeglądarce podczas tworzenia instrukcji montażu .ipn.
 • Tworzenie nowego wiesza w widoku szczegółu nie pamięta rozmiaru kolumny.
 • Właściwość masa nie jest dostępna po migracji pliku.
 • Odchyłki otworu nie są zapamiętywane.
 • Widok wygląda jak rastrowy nawet po zmianie jego typu na widok typu precyzyjny.
 • Okno dialogowe  Wstaw iFeature nie daje możliwości poprawnego umieszczenia elementu
 • Niepoprawne kopiowanie materiałów w bibliotece
 • Nie można zmienić ikony istniejących kategorii elementów niestandardowych w bibliotece Content Center
 • Dodawanie/zmiana materiału oznaczy istniejący plik jako nieaktualny i niepotrzebnie wymagana będzie jego aktualizacja
 • Nieprawidłowe działanie użycia materiału dla elementów iAssembly, w których korzystano z modułu konstrukcji spawanych
 • Nieprawidłowe działanie odświeżania podczas prób wymiarowania widoku rastrowego przy użyciu narzędzia „Od bazy, Kontynuuj”
 • Translator importu plików DWG podłącza do szkicu plik z niewłaściwymi jednostkami jeśli były ustawione  niestandardowe jednostki w dokumencie DWG.
 • Tytuł bloków jest niepoprawnie wyświetlany podczas operacji zoom po otwarciu wielu plików
 • Zwiększona wydajność przy wyborze wszystkich widoków/arkuszy
 • Zwiększona wydajność podczas wyboru narzędzia Wyprowadź (Komponent pochodny)
 • Powolne zamknięcie InventorViewCompute.exe nawet po zamknięciu okna głównego Inventor
 • Nieoczekiwane zamknięcie programu podczas tworzenia widoków typu rastr w dokumentacji płaskiej.
 • Nieoczekiwane zamknięcie programu podczas przełączania się z trybu Full do ExpressMode
 • Nieoczekiwane zamknięcie programu po kliknięciu „dopasuj” w panelu ustawień dostosowania programu
 • Nieoczekiwane zamknięcie programu podczas obracania dużych zespołów
 • Nieoczekiwane zamknięcie programu podczas przeciągania materiałów w bibliotece użytkownika
 • Nieoczekiwane zamknięcie programu podczas ładowania z trybu ExpressMode
 • Nieoczekiwane zamknięcie programu gdy Inventor uruchamiany jest z pakietu Factory Design Suite
 • Nieoczekiwane zamknięcie programu ze względu na pokoje dla kontraktowanych AddTriangleGraphics

Aktualizację można pobrać ze stron serwisowych Autodesku.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top