Tworzenie brył na podstawie dokumentacji DXF/DWG w SOLIDWORKS

 

Często zdarza się tak, iż otrzymujemy od firm, z którymi współpracujemy dokumentację płaską powierzonych zleceń w formatach DXF, czy DWG. W tym samouczku zostanie pokazane, jak w prosty i szybki sposób z takiej dokumentacji wykonać bryłę 3D, bez konieczności tworzenia szkiców „od zera”.

Do przedstawienia metody postępowania posłuży nam rysunek kołnierza w formacie DWG (Rys.1).

 1

Rys.1

W środowisku tworzenia części wskazujemy płaszczyznę, na którą ma być wstawiony nasz rysunek *.dxf/*.dwg (Rys.2).

 2

Rys.2

Następnie z menu Wstaw wybieramy polecenie DXF/DWG… (Rys.3).

3

Rys.3

Następnie w oknie, które się nam pojawi wskazujemy interesujący nas plik i wybieramy Otwórz (Rys.4).

 4

Rys.4

Otworzy się nam okno kreatora Import DXF/DWG (Rys.5). Możemy od razu kliknąć przycisk Zakończ, w takim wypadku dokument zostanie zaimportowany w całości z domyślnymi ustawieniami. Wybierając przycisk Dalej przechodzimy do dalszej części ustawień.

5

Rys.5

W dalszej części kreatora (Rys. 6) możemy określić, w jakich jednostkach ma być zaimportowany rysunek, oraz jeśli w dokumencie były określone warstwy, możemy wybrać tylko te nas interesujące (np. pominąć warstwy z wymiarami oraz tabliczką rysunkową)

 6

Rys.6

W następnym kroku mamy możliwość zdefiniowania początku układu współrzędnych oraz usunąć elementy, które są dla nas zbędne, lecz znajdują się w interesujących nas warstwach. W tym wypadku został zaznaczony widok izometryczny i usunięty (Rys.7).

 7

Rys.7

Po usunięciu zbędnych elementów wybieramy przycisk Zakończ.

Jeśli pojawi się nam okno z pytaniem, czy SolidWorks ma rozstrzelić bloki (Rys.8), wybieramy polecenie TAK. Spowoduje to połączenie wszystkich warstw w całość.

 8

Rys.8

Efektem będzie stworzenie jednego szkicu z wszystkimi wybranymi przez nas elementami (Rys.9).

 9

Rys.9

Następnym krokiem będzie określenie, które elementy mają zostać przeniesione do oddzielnego szkicu ulokowanego na płaszczyźnie (Rys.2) wskazanej na samym początku naszej pracy z plikami. Zaznaczamy elementy przedniego rzutu i wybieramy na pasku 2D do 3Dikonę Dodaj do przedniego szkicu (Rys.10).

 10

Rys.10

Następnie, analogicznie tworzymy pozostałe szkice na innych płaszczyznach. W tym przypadku będzie tylko jeden szkic z przekrojem przedstawionego kołnierza na płaszczyźnie prawej (Rys.11).

11

Rys.11

Po wykonaniu tych czynności wychodzimy z, już pustego, szkicu. Efektem tych operacji jest stworzenie oddzielnych szkiców w drzewie operacji (Rys.12).

12

Rys.12

Kolejnym etapem będzie wyrównanie względem siebie szkiców. W tym przypadku, jedyne co musimy wykonać, to wskazać jedną oś z pierwszego szkicu (Szkic2 na Rys.12), oraz z wciśniętym klawiszem Shift oś na drugim szkicu (Szkic3 na Rys.12), a następnie z paska 2D do 3D wybrać opcję Wyrównaj szkic (Rys.13).

13

Rys.13

W efekcie otrzymujemy spozycjonowane szkice gotowe do wykorzystania w operacjach Wyciągania, Wycinania, etc… (Rys.14).

 14

Rys.14

W dalszej części pracy z operacjami jedyne co musimy wykonywać, to wskazywać, które kontury chcemy aktualnie wykorzystać (Rys.15)

 15

Rys.15

Dzięki tej metodzie, nie tracąc czasu na ponowne tworzenie szkiców, uzyskujemy gotowy detal (Rys.16).

 16

Rys.16

Źródło: cadworks.pl

 

 

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top