Techno-warsztaty Politechniki Warszawskiej

Są jeszcze miejsca na TECHNO-warsztaty organizowane przez Politechnikę Warszawską (PW) dla młodzieży uczącej się w warszawskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W drugiej edycji projektu edukacyjnego Stowarzyszenia KLATRAT można uczestniczyć m.in. w zajęciach z zakresu magnetyzmu, architektury osiedli, elektroniki, chemii kosmetycznej oraz robotyki.

Podczas warsztatów młodzież zapozna się z najnowszymi trendami współczesnej techniki oraz wykona szereg ćwiczeń i zadań praktycznych. Dzięki zajęciom praktycznym uczniowie będą mogli spróbować swoich sił w dziedzinach, które związane są z ich zainteresowaniami i które w przyszłości chcieliby studiować.

Warsztaty będą prowadzone przez młodych pracowników naukowo-dydaktycznych PW oraz przez studentów z kół naukowych działających na uczelni. Projekt został dofinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy, partnerem inicjatywy jest Rada Kół Naukowych PW.

Wydział Fizyki organizuje 10 listopada zajęcia pod hasłem „Magnetyzm w fizyce”. Młodzież zapozna się z prawami elektryczności i magnetyzmu. Wykład uzupełnią klasyczne doświadczenia wykonywane przez każdego uczestnika. Studenci wyjaśnią uczniom różnicę pomiędzy magnesami ferrytowymi i neodymowymi, również sprawdzając „siłę” oddziaływania każdego z nich. Oprócz magnesów stałych pokażą elektromagnesy i pomogą zbudować kilka obwodów z wykorzystaniem tych elementów. Wyjaśniona zostanie rola rdzenia w cewkach. W samodzielnie połączonym układzie z regulacją prądu licealiści będą badać zjawisko rezonansu.

W tym samym dniu na Wydziale Architektury odbędą się warsztaty pt. „Osiedla: Miasto dla ludzi, czyli czym jest projektowanie urbanistyczne”. Prowadzący omówią potrzeby mieszkaniowe człowieka i różne formy ich zaspokajania. Zaprezentują ideę osiedla społecznego we współczesnej urbanistyce. Wspólnie z uczestnikami zajęć zastanowią się, jak wygląda ich wymarzone mieszkanie, jaki typ zabudowy mieszkaniowej preferują, który z prezentowanych przykładów chcieliby zrealizować w swoim mieście, dzielnicy. Następnie młodzież zostanie podzielona na dwu- lub trzy- osobowe grupy. Zespoły będą się uczyć na podkładach urbanistycznych, poznają oznaczenia stosowane w opracowaniach planistycznych i stworzą pierwsze szkice własnej koncepcji. Potem spróbują zaproponować lokalizację ośrodka usługowego na makietach.

24 i 25 listopada do wyboru będą zajęcia z zakresu elektroniki, chemii kosmetycznej i robotyki. Na Wydziale Elektroniki wygłoszony zostanie wykład połączony z pokazem pt. „Podstawowe elementy i urządzenia w elektronice”. Studenci z Koła Naukowego Fizyków zaprezentują gotowe układy, które będą efektami pracy uczestników warsztatów. Uczniowie będą musieli zaprojektować schemat na papierze, przerysować na płytkę prototypową i wytrawić ją. Czeka ich czyszczenie, wiercenie i lutowanie oraz testy układów, połączenie ich w jeden działający wspólnie układ i prezentacja poszczególnych płytek.

Wydział Chemiczny proponuje zajęcia pt. „Chemia piękna, czyli co należy wiedzieć o formach kosmetycznych”. W czasie trwania wykładów uczestnicy dowiedzą się jaki wpływ na skórę wywierają stosowane przez konsumentów kosmetyki. Nauczą się odróżniać trzy podstawowe rodzaje skóry oraz dowiedzą się, jakie kosmetyki należy stosować do każdego rodzaju cery. Omówiony zostanie fizykochemiczny charakter substancji czynnych i ich wchłanianie przez naskórek, a także budowa środków powierzchniowo czynnych. Młodzież dowie się, jakie są podstawowe składniki toniku, kremu nawilżającego i lakieru do paznokci oraz ich funkcje. Po części teoretycznej, uczestnicy zostaną podzieleni na 4-osobowe grupy, które wykonają dwie formuły kosmetyczne.

Warsztaty „Robotyka w wersji LEGO Mindstorms NXT 2.0” zorganizuje Wydział Mechatroniki. Uczniowie mogą zapisać się na zajęcia 24 listopada oraz 2 i 9 grudnia. Do budowy robotów wykorzystywane zostaną zestawy klocków Lego MindStorms NXT 2.0* oraz proste środowisko do ich zaprogramowania. W trakcie warsztatów uczestnicy zostaną podzieleni na kilkuosobowe zespoły. Wysłuchają wykładu stanowiącego wstęp teoretyczny do robotyki i mechatroniki, na którym zostaną omówione dostępne rodzaje czujników i struktura programu, w którym będą powstawały programy sterujące robotami. Następnie będą konstruowali prostego robota i nauczą się pracować w programie NXT do pisania programów sterujących robotami. W końcu wykonają bardziej skomplikowany model robota, realizującego więcej złożonych funkcji. Wśród proponowanych zestawów znajdą się: robot jaszczurka, poruszający się na gąsienicach czołg strzelający kolorowymi kulkami, robot sortujący kulki i android niepozwalający się oszukać.

W pierwszej połowie roku Stowarzyszenie KLATRAT zrealizowało 22 warsztaty, jesienią odbędą się kolejne 23 warsztaty. Każde zajęcia kosztują 20 złotych.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce
Fot. Fotolia

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top