SolidWorks

Najnowsza wersja: 2011

Wersja językowa: Polska, Angielska

Platforma systemowa: Windows XP Professional/Home, Windows XP 64bit, Windows Vista

Producent: Dassault Systemes

Adres internetowy: www.solidworks.pl

Rodzaj systemu: CAD

 

SolidWorks, oprogramowanie służące do modelowania 3D, jest najbardziej wydajnym narzędziem dostępnym na rynku, dającym nieograniczone możliwości projektowania. Dzięki niemu zaoszczędzimy znaczna ilość czasu, a nasz produkt szybciej dotrze do klienta. W tak krótkim czasie i z tak dużą precyzją nie osiągniemy celu z żadnym innym systemem CAD. W systemie SolidWorks użyto wiele znanych wszystkim funkcji typu drag-and-drop, point-and-click oraz cut-and-paste, zaczerpniętym z systemu Windows®. Dzięki nim elementy modelowane w SolidWorks mogą być dowolnie edytowalne a sam proces tworzenia projektu staje się o wiele prostszy. SolidWorks posiada przyjazny interfejs i i pełna gamę narzędzi dzięki którym stworzenie projektu staje się nieprawdopodobnie łatwe. Utworzenie dokumentacji technicznej nie stanowi żadnego problemu.

Główne cechy programu

1. Modelowanie części i złożeń – tworzenie części 3D ze złożonymi geometriami, złożeniami i skojarzonymi rysunkami; rysunki są automatycznie aktualizowane o zmiany wprowadzone w częściach i złożeniach, zapewniając aktualność danych projektowych.

 • Możliwości projektowania dużych złożeń – program jest przygotowany do tworzenia oraz zarządzania bardzo dużymi projektami i pozwala na pracę zarówno w trybie szczegółowym jak również uproszczonym.
 • Zaawansowane operacje na powierzchniach – tworzenie i edycja złożonej geometrii powierzchni i brył, w tym powierzchni złożonych z krzywych ciągłych (C2) za pomocą przesuwanych punktów sterujących na geometrii.
 • Arkusze blachy – projektowanie od podstaw lub przekształcenie modelu 3D w arkusze blachy; dokonaj płaskiego rozwinięcia projektu i dokumentu na potrzeby produkcji.
 • Spawy – szybkie projektowanie i pełne dokumentowanie struktur spawanych składających się z elementów konstrukcyjnych, płyt, wzmocnień i innych części.
 • Projektowanie odlewów – projektowanie części odlewanych i narzędzi do ich produkcji, w tym składników takich jak rdzeń i matryca formy, pochylenie odlewnicze, powierzchnie rozdzielające i elementy składowe formy.
 • Projektowanie instalacji rurowych – generowanie i dokumentowanie układów mechanicznych 3D, w tym ścieżek i pełnych zestawień komponentów (BOM).
 • Projektowanie przewodów/wiązek i kanałów elektrycznych – importowanie informacji o połączeniach elektrycznych, generowanie i dokumentowanie ścieżek prowadzenia przewodów elektrycznych w przestrzeni 3D i pełne zestawienie komponentów w projekcie.

2. Ponowne użycie projektu i automatyzacja – szybsze tworzenie nowych projektów dzięki wyszukiwaniu i ponownemu użyciu istniejących projektów. Narzędzia automatyzacji projektowania SolidWorks umożliwiają dalsze przyspieszenie procesu projektowania.

 • System wyszukiwania SolidWorks – możliwość wyszukiwania dowolnego pliku na komputerze, w sieci, systemie SolidWorks PDM lub Internecie.
 • Automatyzacja projektów – możliwość zautomatyzowania powtarzających się zadań projektowych, w tym tworzenia części, złożeń i rysunków za pomocą narzędzia DriveWorksXpress.
 • Konfiguracje – automatyczne tworzenie wielu wersji części i złożeń, a także zapisywanie ich w tym samym pliku jako podręcznego odniesienia.
 • Biblioteka projektów – możliwość zapisywania często używanych części, elementów, szablonów i innych elementów w łatwo dostępnej bibliotece projektów.
 • Modele 3D od dostawców – skrócenie czasu projektowania dzięki użyciu modeli 3D i danych 2D komponentów w katalogach udostępnianych w witrynie 3DContentCentral.com i przez innych producentów.
 • Inteligentne komponenty i łączniki – skrócenie czasu tworzenia złożeń dzięki inteligentnym funkcjom tworzenia otworów lub dopasowania elementów do istniejących otworów.
 • Biblioteka komponentów – narzędzie SolidWorks Toolbox udostępnia miliony komponentów sprzętowych i inne elementy, które można dodawać do złożenia.

3. Animacje i fotorealistyczne renderingi – możliwość prezentacji założeń projektowych za pomocą wspaniałych wizualizacji, pozwalających lepiej i szybciej przedstawić koncepcję projektu.

 • Photoview 360 – szybkie tworzenie fotorealistycznych obrazów i animacji bez potrzeby posiadania eksperckiej wiedzy w zakresie grafiki.
 • Animacje typu przelot/spacer – możliwość odbycia wirtualnego spaceru po projekcie w celu pokazania go odbiorcom lub zarejestrowania materiału wideo.
 • Animacja złożeń – możliwość przedstawienia podstawowego działania projektu przez zastosowanie ruchu, grawitacji i kontaktu między elementami lub przez ręczne poruszanie elementami, a także zapisania materiału wideo .

4. Rysunki 2D – szybsze tworzenie gotowych do produkcji rysunków 2D ułatwiające czytelne przedstawienie sposobów wyprodukowania i złożenia projektu.

 • Automatyczne tworzenie widoków rysunku – tworzenie widoków z ukrytymi liniami, ukrytymi liniami usuniętymi oraz modeli szkieletowych i cieniowanych przez przeciągnięcie i upuszczenie modelu 3D na rysunek. Możliwość uwzględnienia wszystkich typów widoków, takich jak: izometryczny, przekroje, przekroje częściowe i widoki szczegółowe.
 • Automatyczne aktualizowanie widoków rysunku – zmiany w modelach złożeń i części 3D są automatycznie odzwierciedlane w widokach rysunków zsynchronizowanych z modelem 3D.
 • Wymiarowanie – możliwość zautomatyzowania tworzenia i umieszczania wymiarów, w tym wymiarowania geometrycznego i norm tolerancji (GD&T).
 • Zestawienie komponentów (BOM) – możliwość generowania zautomatyzowanego zestawienia komponentów i list elementów konstrukcji spawanej z odnośnikami aktualizowanymi wraz ze zmianami modelu. Zestawienie komponentów można wyeksportować ze złożenia lub rysunku w celu wydrukowania lub przesłania do systemu ERP/MRP.
 • Opisy – tworzenie pełnego rysunku przez dodawanie wszystkich wymaganych tolerancji, symbolów, notatek, znaczników opisowych otworów i tabel.
 • Sprawdzanie norm – zapewnienie spójności przez porównanie rysunków z normami obowiązującymi w firmie za pomocą narzędzia SolidWorks Design Checker.
 • Sprawdzanie rysunków – graficzne sprawdzanie wersji i porównywanie rysunków w celu znalezienia różnic.

5. Zapewnienie realizacji pomysłu zgodnie z założeniami Przetestuj wirtualnie projekt w symulowanym środowisku rzeczywistym, aby ograniczyć liczbę fizycznych prototypów, uzyskać oszczędności finansowe i przyspieszyć projektowanie produktu.

 • Symulacja ruchu – narzędzie SolidWorks Motion zapewnia lepszą kinematykę projektu i większą niezawodność.
 • Sprawdzanie poprawności konstrukcyjnej – lepsza jakość produktu dzięki określaniu obszarów podatnych na usterki i sugerowaniu zmian w celu optymalizacji projektu za pomocą narzędzi przeznaczonych dla projektantów i inżynierów, którzy najlepiej znają projekt.
 • Ochrona środowiska – narzędzie SolidWorks SustainabilityXpress umożliwia ocenę wpływu projektu na środowisko i optymalny dobór materiałów, geometrii części i miejsc zaopatrzenia.
 • Symulacja przepływu płynów – narzędzie FloXpress umożliwia utworzenie wstępnej symulacji przepływu płynów i generowanie raportów.

6. Zapewnienie poprawnego wyprodukowania projektu już za pierwszym razem Narzędzia pakietu SolidWorks Premium umożliwiają sprawdzenie jeszcze przed etapem produkcji, czy projekt można efektywnie wyprodukować, co pozwala znacznie ograniczyć straty materiałowe.

 • Wykrywanie kolizji i przenikania – możliwość sprawdzenia relacji między komponentami w projekcie w celu zapewnienia prawidłowego działania układu.
 • Sprawdzanie wyrównania otworów w projekcie złożenia – możliwość wyeliminowania nieprawidłowych wyrównań między elementami przed etapem produkcji.
 • Analiza stosu tolerancji – narzędzie TolAnalyst umożliwia sprawdzenie wpływu tolerancji na części i złożenia.
 • Projektowanie pod kątem produkcji – narzędzie DFMXpress umożliwia ocenę możliwości wyprodukowania projektu przed przekazaniem do produkcji.
 • Eksportowanie danych produkcyjnych 2D – możliwość przesyłania plików DXF i DWG z danymi dwuwymiarowymi bezpośrednio do produkcji.
 • Rozłożony model arkusza blachy – automatyczne rozkładanie części arkusza blachy, w tym kompensacja gięcia.
 • Analiza pochylenia odlewniczego i podcięcia – optymalizacja projektowania części z tworzyw sztucznych/odlewanych/kutych i narzędzi do ich produkowania w celu wyeliminowania problemów przed etapem produkcji.
 • Narzędzia 3D do szybkiego tworzenia prototypów – program SolidWorks umożliwia bezpośrednie eksportowanie danych do formatu STL i innych formatów plików wykorzystywanych w urządzeniach do szybkiego prototypowania.
 • Eksport do formatu 3D CAM – integracja z najpopularniejszymi pakietami oprogramowania CAM. Produkty SolidWorks Certified Gold Solution Partner CAM są w pełni zintegrowane wewnątrz pakietu SolidWorks, co zapewnia maksymalną efektywność projektowania.
 • Automatyczne eksportowanie wykazów otworów, tabel spawów, list elementów konstrukcji spawanej oraz danych CNC gięcia rur –optymalizacja czasu przygotowania do produkcji.
 • Rysunki płytek-wiązek przewodów – możliwość generowania rysunków i list cięcia przewodów na potrzeby produkcji części elektrycznych.

7. Praca grupowa i efektywne prezentowanie pomysłów Sybko i łatwo udostępniaj dane CAD oraz pracuj grupowo nad projektem produktu.

 • Import/eksport – dane CAD można przekonwertować na dowolny wymagany format.
 • Istniejące dane 2D DWG – możliwość korzystania z tych projektów dzięki
 • Rozpoznawanie operacji – możliwość automatycznego konwertowania danych CAD zapisanych w formacie innym niż SolidWorks w celu zachowania założeń projektowych i szybszego wprowadzania przyszłych zmian w projekcie.
 • Ochrona własności intelektualnej – możliwość użycia technologii Defeature w celu ukrycia wybranych aspektów projektu przed udostępnieniem modeli.
 • Importowanie skanowanych danych – narzędzie ScanTo3D umożliwia konwertowanie skanowanych danych na geometrię SolidWorks w celu łatwiejszego przeprowadzenia procesu inżynierii odwrotnej.
 • Wymiana danych ECAD-MCAD – narzędzie CircuitWorksTM umożliwia dwukierunkową wymianę danych, ograniczając błędy projektowe przy tworzeniu obudów urządzeń elektronicznych.
 • eDrawings®– kompaktowa technologia obsługi plików i wyświetlania przystosowana, do poczty e-mail umożliwiająca jednoczesne przeglądanie rysunków 2D i danych modelu 3D. Technologia eDrawings umożliwia wyświetlanie plików SolidWorks, DWG i wielu formatów CAD, a także pozwala na analizowanie projektu przez duży zespół z zachowaniem opcji obracania, powiększania, mierzenia, oznaczania znacznikami, tworzenia przekrojów i wirtualnego rozkładania.
 • Zarządzanie danymi produktu SolidWorks (PDM) – kontrola wersji, bezpieczeństwo danych i kontrola dostępu do komponentów przeznaczonych do użycia w nowych projektach. Umożliwia także wyszukiwanie istniejących projektów w celu ich ponownego użycia w innych produktach.

8. Szybka nauka, szybka praca

Program SolidWorks Premium łączy łatwość obsługi z najszerszą ofertą opcji wsparcia technicznego w branży CAD, dzięki czemu okazjonalni, jak i zawodowi użytkownicy mogą szybko zacząć pracować efektywnie.

 • Łatwy i wygodny w obsłudze interfejs użytkownika – intuicyjny interfejs użytkownika programu SolidWorks reaguje na działania użytkownika, przyspieszając proces projektowania. Optymalizację produktywności zapewniają polecenia kontekstowe, gesty myszy, pasek narzędzi menedżera poleceń i możliwość bezpośredniej edycji geometrii przy użyciu narzędzia Instant3D.
 • Inteligentne modelowanie – technologia SolidWorks Intelligent Feature Technology, (SWIFT) zwiększa produktywność użytkownika dzięki automatycznemu wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z modelowaniem, które zazwyczaj są frustrujące dla nowych użytkowników.
 • Zasoby szkoleniowe – program SolidWorks oferuje wiele narzędzi szkoleniowych i wsparcia technicznego. Użytkownicy mogą korzystać z samouczków, pomocy internetowej, blogów, forów, społeczności lokalnej grupy użytkowników programu SolidWorks (SWUG) i rozległej sieci sprzedawców.

Składniki oprogramowania

 • SolidWorks Routing – upraszcza projektowanie wszystkich typów systemów instalacji rurowych, przewodów rurowych i okablowania, poprawiając jakość konstrukcji i przynosząc znaczną oszczędność czasu.
 • eDrawings Professional to aplikacja, która pozwala na publikacje i udostępnianie swojej pracy innym osobom lub firmom biorącym udział w procesie projektowania i wytwarzania. Nie jest już dla nas problemem zapisanie pliku dokumentacji technicznej 2D lub pełnego modelu Złożenia 3D wraz z kompletem opisów i cennych dla odbiorcy uwag w formacie pliku eDrawing, a nastepnie wysłanie go pocztą email do kontrahenta.
 • SolidWorks Animator – Dzięki aplikacji SolidWorks Animator możliwa jest animacja złożeń SolidWorks i uchwycenia ich w ruchu. SolidWorks Animator generuje pliki .avi, które można odtworzyć na każdym komputerze pracującym pod systemem Windows. W połączeniu z oprogramowaniem PhotoWorks, aplikacja SolidWorks Animator może generować animacje fotorealistyczne.
 • PhotoWorks jest aplikacją do renderowania, która pozwala na tworzenie fotorealistycznych obrazów bezpośrednio z modeli SolidWorks. Dzięki oprogramowaniu PhotoWorks możliwe jest określenie właściwości powierzchni modelu, takich jak kolor, tekstura, współczynnik odbicia i przezroczystość. Posiada bibliotekę tekstur (metale, tworzywa sztuczne,szkło itp.) oraz pozwala na stworzenie własnych wzorów.
 • SolidWorks 3D Instant Website to narzędzie do publikowania w sieci Web umożliwiające prezentowanie modeli trójwymiarowych klientom, współpracownikom i dostawcom. W jednej chwili można utworzyć zabezpieczoną hasłem witrynę sieci Web, w której odwiedzający będą mogli przeglądać modele, obracać je, powiększać, przesuwać i opatrywać komentarzami. Duży wybór szablonów, arkuszy stylów i formatów przeglądania wnosi nową jakość do recenzji projektów.
 • SolidWorks Toolbox zawiera bibliotekę standardowych części, które są zintegrowane z oprogramowaniem SolidWorks. Możemy dostosować bibliotekę części SolidWorks Toolbox, włączając do niej własne standardy firmowe lub te części, do których odnosimy się najczęściej. Można również sporządzić kopię części biblioteki SolidWorks Toolbox, a następnie poddać je edycji zgodnie z potrzebami.
 • FeatureWorks rozpoznaje operacje importowanych obiektów bryłowych w dokumencie części SolidWorks. Rozpoznane operacje są traktowane jak tworzone w SolidWorks. Możliwa jest edycja definicji rozpoznanych operacji i zmiana ich parametrów. W przypadku operacji opartych na szkicach, możemy je edytować, aby zmienić geometrię operacji. FeatureWorks jest przeznaczony głównie do części obrabianych maszynowo i części z arkusza blachy.
 • SolidWorks Utilities umożliwia łatwe wyszukiwanie różnic między dwiema wersjami jednej części, a także lokalizowanie, modyfikowanie i ukrywanie poszczególnych operacji modeli. Wszystkie te ulepszenia bardzo ułatwiają pracę. Moduł SolidWorks Utilities daje możliwość między innymi: porównywania geometrii i operacji dotyczących części, wyszukiwania i podświetlania określonej geometrii w częściach, określania problemów związanych z geometrią importowaną.
 • SolidWorks Task Scheduler SolidWorks Task Scheduler jest łatwym w użyciu programem narzędziowym umożliwiającym oszczędzanie czasu i planowanie zadań, w których zasoby będą wykorzystywane bez aktywnego udziału użytkownika. Zapewnia on określenie czasu wykonania zadań drukowania wsadowego, tworzenia rysunków produkcyjnych i wysokiej jakości plików eDrawings, przeprowadzania analiz czy aktualizowania projektów z uwzględnieniem wszystkich powiązanych plików i właściwości.
 • PDMWorks jest sprawdzonym w produkcji i przeznaczonym do zarządzania dokumentacją projektową rozwiązaniem, które jest w sposób wyjątkowy adoptowane do wymagań inżynierskich grup roboczych działających w środowisku SolidWorks™. Łatwy do konfigurowania i używania PDMWorks, pozwoli twojemu zespołowi projektowemu przeglądać poszczególne poprawki plików CAD i wydajniej zarządzać wszystkimi danymi projektowymi.

Pakiety:

 • SolidWorks Standart
 • SolidWorks Professional
 • SolidWorks Premium

Wymiana danych z innymi systemami CAD:

 • eksport do formatów: Parasolid (*.x_t; *.x_b), IGES (*.igs), STEP (*.step; *.stp), ACIS (*.sat), VDAFS (*.vda), VRML (*.wrl), STL (*.stl), eDrawings (*.eprt), Adobe PDF (*.pdf), Universal 3D (*.u3d), 3D XML (*.3dxml), Adobe Photoshop (*.psd), Adobe Illustrator (*.ai), Microsoft XAML (*.xaml), Catia Graphics (*.cgr), ProE Part (*.prt), JPEG (*.jpg), HCG (*.hcg), HOOPS HSF (*.hsf), DWG (*.dwg), DXF (*.dxf), Tiff (*.tif)
 • import z formatów: DWG (*.dwg), DXF (*.dxf), Adobe Photoshop (*.psd), Adobe Illustrator (*.ai), Parasolid (*.x_t; *.x_b; *.xmt_txt; *.xmt_bin), IGES (*.igs; *.iges), STEP AP203/214 (*.step; *.stp), ACIS (*.sat), VDAFS (*.vda), VRML (*.wrl), STL (*.stl), Catia Graphics (*.cgr), ProE Part (*.prt; *.prt.*; *.xpr), ProE Assembly (*.asm; *.asm.*; *.xas), UGII (*.prt), Inventor Part (*.ipt), Inventor Assembly (*.iam), Solid Edge Part (*.par; *.psm), Solid Edge Assembly (*.asm), CADKEY (*.prt; *.ckd), Rhino (*.3dm)

Wymagania systemowe:

 • Procesor Intel® lub AMD® .
 • Ram  zalecane 2GB ( dla SolidWorks 2010 )
 • Karta graficzna obsługująca rozdzielczość 1024 x 768 z kolorami 16 bit.   Obsługa Open GL z pamięcią 256 MB
 • Napęd CD/DVD
 • 6 GB miejsca na dysku.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top