SOLIDWORKS WORLD 2012: głosuj na nowości SW2013

Jednym z przygotowań do lutowego wydarzenia jest utworzona na forum SolidWorks lista TOP TEN dzięku której uzytkownicy SolidWorks z całego świata mogą zgłaszać i punktować pomysły na najważniejsze udogodnienia w kolejnej wersji SolidWorks.

Pomysły zostały pogrupowane wg kategorii takich jak np. Administracja, Złożenia, Rysunki, Arkusze Blach, Import/Export czy Części i Chechy. Aby zagłosować na konkretny pomysł wystarczy kliknąć na strzałkę ( w górę- dodając głos pozytywny lub w dół- głos negatywny). Dziesięć najwyżej ocenianych pomysłów będzie odczytana na konferencji w SanDiego.

Dla przypomnienia – większość z pomysłów przedstawionych w ubiegłym roku na SWW2011 zostało wdrożonych do wersji 2012.

Swój głos można oddać na stronie udostępnionej przez Solidworks – każdy może mieć wpływ na przyszły rozwój oprogramowania.

Źródło: Cadworks

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top