SolidWorks Tworzenie układu siatki

Układ siatki możemy wykorzystać do tworzenia konstrukcji spawanych. Jest również użyteczny przy tworzeniu siatki dużych konstrukcji, przy których wykorzystywane są aplikacje innych producentów, ponieważ siatka może być wykorzystana do określenia pozycji kluczowych elementów całego projektu.

Przed wyborem operacji, dobrze jest wskazać płaszczyznę, na której będzie stworzony pierwszy szkic siatki. Jeśli tego nie wykonamy, domyślnie będzie wybrana płaszczyzna górna. Następnie z menu Wstaw/Geometria odniesienia wybieramy polecenie Układ siatki (Rys.1).

tus-1

Rys.1

Po uruchomieniu polecenia, w aktywnym szkicu, rysujemy układ siatki pierwszego poziomu, który zostanie skopiowany na następne poziomy (Rys.2).

tus-2

Rys.2

Po stworzeniu szkicu siatki, wychodzimy z edycji szkicu. Po lewej stronie, w zakładce Menedżera właściwości PropertyManager określamy ilość poziomów oraz standardową odległość między nimi (Rys.3).

tus-3

Rys.3

W tabelce poniżej możemy określić odstępy między poszczególnymi poziomami. Należy jednak pamiętać, że wartości odstępów między kolejnymi poziomami są ustawiane przyrostowo, względem poprzedniego poziomu.

tus-4

Rys.4

Na zrzucie powyżej (Rys.4) została zmieniona odległość między płaszczyzną szkicu bazowego, a płaszczyzną następnego poziomu na 600mm. Efektem tego zabiegu będzie odległość między bazową, a ostatnią płaszczyzną siatki równa 1100mm.

Zaznaczenie opcji Linie podziałowe Szkicu 3D spowoduje podzielenie linii szkicu 3D na wysokości każdego poziomu (Rys.5).

tus-5

Rys.5

Źródło: cadworks.pl

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top