Siemens wyposaża laboratoria AGH w Krakowie

Siemens Sp. z o.o. Sektor Industry, Metals Technologies wyposażył laboratoria Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w nowoczesne rozdzielnice elektryczne.

Długoletnia współpraca firmy Siemens Sp. z o.o. z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie owocuje kolejnymi wspólnymi projektami dydaktycznymi. Studenci Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki podczas zajęć laboratoryjnych mogą teraz korzystać z najnowocześniejszych rozdzielnic elektrycznych oraz systemów zabezpieczeń Siemensa.

Uroczystość przekazania urządzeń miała miejsce dnia 21 listopada 2011 roku w obecności przedstawicieli Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH: dziekan dr hab. inż. Antoni Cieśla, prof. nadzw. AGH, prof. dr hab. inż. Stanisław Mitkowski oraz dr hab. inż. Wiesław Nowak, prof. nadzw. AGH. Siemensa reprezentowali Dieter Fink (Siemens AG i MT Erlangen), Waldemar Szewczyk, Bogusław Niedbała, Andrzej Grzywna (Siemens Sp. z o.o., Sektor Industry, Metals Technologies).

Podczas spotkania uzgodniono także, że Siemens będzie sukcesywnie przekazywał AGH informacje o najnowszych rozwiązaniach swoich produktów, które uczelnia będzie wykorzystywać w procesie dydaktycznym. Kolejnym elementem współpracy będzie konkurs na najlepsza pracę dyplomową napisaną w roku 2012 przez studentów Wydziału.

Źródło: Siemens

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top