Siemens przejmuje Polarion, zwiększając wsparcie dla rosnącego rynku ALM

Dział PLM firmy Siemens rozbudowuje się poprzez integrację zarządzania cyklami życia aplikacji (ALM) z cyklami życia produktów.
Rozszerza to ofertę w zakresie produktów inteligentnych i bazujących na oprogramowaniu
Zwiększa zaangażowanie firmy Siemens w proces dostarczania rozwiązań o otwartej architekturze
Przejęcie to efekt dalszego wsparcia dla cyfryzacji w produkcji przez firmę Siemens.

Firma Siemens zawarła umowę dotyczącą przejęcia Polarion – twórcy pierwszego rozwiązania dla przedsiębiorstw, które wykorzystuje przeglądarkę WWW do zarządzania cyklem życia aplikacji (ALM). Oprogramowanie jest integralną częścią rozwoju produktu we wszystkich branżach, zaś ALM umożliwia producentom ciągłą integrację, weryfikację i walidację powiększających się treści programowych, które trafiają do ich produktów. Polarion jest liderem na rynku ALM, który wykorzystuje otwartą architekturę, wdraża nowoczesne mechanizmy zarządzania kodem źródłowym oraz wspiera potrzeby związane z tworzeniem oprogramowania w modelu open source.

Siemens, jako jeden z wiodących na świecie twórców oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu (PLM), doda ofertę Polarion do swojego oprogramowania Teamcenter®, czyniąc ALM integralnym elementem procesu rozwoju produktu. Przejęcie to zwiększy wsparcie Siemensa dla rozwoju produktów opartych na systemie oraz holistycznemu podejściu do rozwoju, które łączy inżynierię systemową ze zintegrowaną definicją produktu w otwartym środowisku.

źródło: www.levispr.pl

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top