Siemens prezentuje NX 10 na PLM Connection w Berlinie

15453081895_6d6995d8fd_zSiemens NX 10 oferuje udoskonaloną elastyczność projektowania i do trzech razy większą produktywność

* Narzędzie do tworzenia koncepcji wizualnej 2D pomaga skrócić czas projektowania

* Dotykowy interfejs zapewnia dostęp do NX w każdej chwili i w każdym miejscu

Najnowsza wersja oferowanego przez Siemens oprogramowania NX™ (NX 10) zawiera nowe funkcje, które zapewniają większą elastyczność w zakresie rozwoju produktu i do trzech razy większą produktywność. Nowe narzędzia, do których należy rozwiązanie umożliwiające przygotowanie koncepcji wizualnej 2D, ułatwiają i usprawniają tworzenie projektów, natomiast udoskonalenia oprogramowania NX Realize Shape™, w pełni zintegrowanego środowiska modelowania podobszarów, dają projektantom większą elastyczność, jeżeli chodzi o tworzenie unikatowych kształtów. Nowy interfejs z opcją obsługi dotykowej zapewnia wygodniejszy dostęp do pełnego zakresu funkcji projektowania dostępnych w NX. Lepsza integracja z oprogramowaniem do zarządzania cyklem życia produktu (oprogramowaniem PLM), w tym ze środowiskiem Active Workspace oferowanym przez Siemens, sprawia, że poszukiwanie informacji o produkcie zajmuje mniej czasu. NX 10 zawiera również szereg udoskonaleń całego zintegrowanego narzędzia CAD/CAM/CAE (do projektowania, produkcji i prac inżynierskich wspomaganych komputerowo).

„NX10 to kolejny krok w stronę poprawy stabilności funkcjonowania oraz przyjaznych użytkownikowi funkcji, których klient potrzebuje, aby radzić sobie z coraz większym stopniem złożoności projektów produktów” twierdzi Jim Rusk, starszy wiceprezes, Product Engineering Software, Siemes PLM Software. „Nowe i udoskonalone funkcje sprawiają, że wczesna faza koncepcyjna – będąca jedną z Siemens AG Wittelsbacherplatz 2, 80333 Monachium, Niemcy Dział Komunikacji i Spraw Rządowych Dyrektor: Stephan Heimbach najważniejszych faz projektowania – jest łatwiejsza i przebiega szybciej. Nowy dotykowy interfejs i lepsza integracja ze środowiskiem Active Workspace czynią z NX10 oprogramowanie o niespotykanej dotąd wszechstronności, które pozwala na dostęp do danych dotyczących produktu w każdym momencie i w każdym miejscu. Większe możliwości pod względem dostępu pomagają klientom w podejmowaniu mądrych decyzji, które owocują lepszymi produktami”.

15265465500_bca6280104_z

Coraz większy stopień złożoności produktów sprawia, że na całym świecie modelowanie 3D staje się preferowaną metodą projektowania produktów. Niemniej jednak w niektórych branżach, między innymi w przemyśle maszynowym oraz złożonej elektronice, łatwiejsze i szybsze jest stworzenie wstępnego dwuwymiarowego zarysu projektu. Nowe narzędzie do tworzenia koncepcji wizualnej 2D pozwala projektantom na rozwijanie pomysłów w dwóch wymiarach, dzięki czemu tworzenie nowych projektów jest do trzech razy szybsze. Zakończone projekty mogą zostać łatwo przeniesione do widoku 3D, co pozwala ukończyć model.

15449933571_3ddd43f7be_z

Udoskonalenia narzędzia NX Realize Shape dają projektantom większą kontrolę nad modelowaniem geometrii, co pozwala tworzyć produkty o dopracowanych kształtach lub złożonej fakturze powierzchni. NX Realize Shape działa w oparciu o modelowanie podobszarów, metodę matematyczną służącą tworzeniu geometrii w 3D z zachowaniem gładkich i spójnych kształtów, która to metoda wywodzi się z branży rozrywkowej. Narzędzie jest w pełni zintegrowane z NX, co pozwala na skrócenie czasu rozwoju produktu dzięki wyeliminowaniu wieloetapowych działań wiążących się z wykorzystywaniem odrębnych narzędzi do modelowania powierzchniowego i analiz inżynierskich.

Nowy interfejs z opcją obsługi dotykowej proponowany w NX10 daje możliwość korzystania z oprogramowania NX na tabletach z systemem operacyjnym Microsoft Widows®. Ułatwia to uruchamianie oprogramowania NX w każdym miejscu i w każdej sytuacji, gdy tylko jest to konieczne do usprawniania współpracy i produktywności. Powiązanie zwiększonej dostępności oprogramowania NX oraz lepszej integracji z narzędziami PLM poprzez środowisko Active Workspace, innowacyjny interfejs do obsługi oferowanego przez Siemens oprogramowania Teamcenter®, pozwala użytkownikom na szybkie odnajdywanie istotnych informacji, nawet z wielu zewnętrznych źródeł danych. Dostęp do środowiska Active Workspace jest możliwy przez Internet z dowolnego urządzenia, niezależnie od lokalizacji.

15452315875_31daa183e1_z

NX10 posiada szereg dodatkowych udoskonaleń narzędzi CAD/CAM/CAE, w tym nowe wielodomenowe środowisko NX CAE, które zdecydowanie poprawia integrację symulacji, łącząc dwa lub trzy solwery i upraszczając tym samym proces przeprowadzania złożonych symulacji. Wielodomenowe środowisko gwarantuje spójny obraz i poczucie przestrzeni na potrzeby symulacji wielodomenowych, dzięki czemu inżynierowie mogą z łatwością wprowadzać powiązane rozwiązania na jedną siatkę, stosując typowe rodzaje elementów, właściwości, warunki brzegowe oraz mechanizmy kontroli i opcje solwerów.

Nowe ukierunkowane na branżę funkcje NX CAM pozwalają inżynierom na szybsze programowanie i tworzenie części maszyn wyższej jakości. Nowe dynamicznie dostosowywane strategie wstępnej obróbki automatycznie dostosowują się do geometrii części, dzięki czemu możliwe jest tworzenie lepszych form i matryc. Nowe funkcje programowania zautomatyzowanej kontroli dostępne w NX CMM (współrzędnościowe maszyny pomiarowe) pozwalają na wykorzystanie informacji na temat produktów i wytwarzania produktów do tworzenia ścieżek kontroli. Pomaga to zdecydowanie przyspieszyć proces kontroli w porównaniu z obecnie dostępną metodą punktu kontaktu.

15452326245_904aabd52c_z

NX 10 oferuje również nowe funkcje związane z projektowaniem linii produkcyjnej na potrzeby produkowania części dla sektora motoryzacyjnego. Nowa aplikacja do projektowania linii pozwala inżynierom na projektowanie i wizualizację układu linii produkcyjnych w NX oraz zastosowanie oferowanego przez Siemens oprogramowania Teamcenter i Tecnomatix® do zarządzania projektami oraz do walidacji i optymalizacji procesów produkcyjnych.

15265701888_8651bf1a88_z

Oprogramowanie NX10 będzie dostępne w grudniu. Więcej informacji na temat wszystkich nowych funkcji NX10 zamieszczono w witrynie www.siemens.com/plm/nx10.

Siemens PLM Software, jednostka biznezowa dywizji Siemens Digital Factory, jest wiodącym na świecie dostawcą oprogramowania, systemów i usług zarządzania cyklem życia produktów (PLM) z 9 milionami licencji stanowiskowych oraz ponad 77000 klientów na całym świecie. Siemens PLM Software z siedzibą w Plano w stanie Teksas pomaga tysiącom firm w tworzeniu doskonałych produktów, optymalizując ich procesy zarządzania cyklem życia produktu, począwszy od planowania i rozwoju, poprzez produkcję, aż po wsparcie techniczne. Realizując wizję HD-PLM staramy się dostarczać wszystkim zaangażowanym w tworzenie produktu potrzebne informacje w odpowiednim czasie, aby mogli podejmować najwłaściwsze decyzje. Więcej informacji na temat produktów i usług Siemens PLM Software można znaleźć w witrynie www.siemens.com/plm.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top