Revit, jak AutoCAD – czyli jak stworzyć legendę opisową detalu nie powiązaną z modelem BIM?

Jak zapewne już Państwu wiadomo Autodesk® Revit® posiada szereg komponentów opisowych, które jak za kliknięciem magicznej różdżki opisują na raz całe widoki metkami okien, drzwi, oznaczają ściany, schody i inne kategorie modelu. O niektórych takich rodzinach pisano już na łamach Biuletynu Revit. Wiadomo też, że zestawienia poszczególnych kategorii Rodzin generują najczęściej osobne tabele zestawcze. Tutaj wyjątkiem są zestawienia wielu kategorii na raz – tzw. „Multi-Category Schedule”. Co jednak, gdy nie mamy czasu na wyławianie z gąszczu parametrów tych właściwych, a naszym jedynym celem jest prosta legenda opisowa, taka jaką najczęściej widzimy na rysunkach detali?

biul_rev_9_10_2014_1

Tworzenie ogólnego Symbolu Opisowego

Rozwiązaniem jest Rodzina z kategorii Generic Annotation, czyli opis ogólny. Będzie ona zawierać kilka parametrów stworzonych przez użytkownika, które zostaną potem ujęte w tabelę zestawiającą Rodziny z wyżej wspomnianej kategorii opisów ogólnych. Kolejne kroki przedstawią sposób tworzenia takiego symbolu opisu oraz przygotowanie i uzupełnienie tabelki zestawczej.

Rozpoczynamy otwierając nową Rodzinę opisową o nazwie Metric Generic Annotation.

 biul_rev_9_10_2014_2

Rys. 2 Wybór odpowiedniej kategorii Rodziny opisowej

Następnie w tworzymy przynajmniej dwie etykiety (Label) zawierające, na przykład, parametry o nazwie Numer i Opis. Ilustrują to kolejne widoki:

biul_rev_9_10_2014_3

Rys. 3 Wybór narzędzia Etykieta (Label)

biul_rev_9_10_2014_4

Rys. 4 Ustawienia parametrów – pamiętajmy, aby Typ Parametru ustawić na Tekst oraz Parametr Elementu (Instance)

biul_rev_9_10_2014_5

Rys. 5 Nie zapomnijmy dodać po jednym parametrze do etykiety, a przed zapisaniem Radzimy usunąć czerwoną notatkę w pierwszej ćwiartce widoku!

Każda etykieta ma również swoje ustawienia Typu, a więc po zmianie czcionki oraz jej właściwości oraz dodaniu elementów graficznych, tworzona przez nas Rodzina opisowa może zmienić swój wygląd i wyglądać jak poniżej:

biul_rev_9_10_2014_6

Rys. 6 Etykiety oraz elementy graficzne (tutaj wypełniony pomarańczowym kreskowaniem obszar)

Ostatnią czynnością przed zapisem będzie ustawienie Etykiety Opis jako niewidocznej.

biul_rev_9_10_2014_7

Rys. 7 Ustawienie właściwości etykiety na niewidoczne.

Tak utworzoną Rodzinę wczytujemy do Projektu i używając polecenia Symbol. Pamiętajmy o ponumerowaniu etykiet oraz dodaniu odnośników ze strzałką.

biul_rev_9_10_2014_8

Rys. 8 Symbole mogą mieć więcej niż jeden odnośnik.

biul_rev_9_10_2014_9

Rys. 9 Wstawione Symbole mają swoje właściwości. Należy je uzupełnić o odpowiednie dane tekstowe.

Tworzenie Legendy Opisowej

Kolejnym krokiem po utworzeniu i zastosowaniu w widoku Rodzin Opisu Ogólnego (Generic Annotation) jest stworzenie spisu tych elementów i ich wartości. Po opisaniu widoku w Revit® (jak na poprzednich zrzutach ekranu), wybieramy Zakładkę Widok>Zestawienia>Blok Opisów (ang. : View>Schedules>Note Block), wybieramy użytą w projekcie Rodzinę opisu i nadajemy nazwę zestawieniu:

biul_rev_9_10_2014_10

Zestawienie typu Blok Opisów (Note Block) wygląda podobnie do zestawień typowych.

Różni się ilością parametrów – oprócz dwóch standardowych: „Ilość” i „Typ”, na liście będą dostępne również te parametry, które utworzyliśmy podczas definiowania etykiety jeszcze w Rodzinie Opisu Ogólnego. W tym wypadku będą to: „Numer” i „Opis”. Samo okno dialogowe posiada takie właściwości, jak: Filtrowanie, Sortowanie, Formatowanie i Wygląd. Warto ustawić sortowanie wg Parametru „Numer” – spowoduje to, że zarówno nowe dodane opisy, jak i te starsze po edycji, nie zmienią pozycji na liście…

Jeżeli chcemy zmienić grafikę zestawienia, to z pomocą ostatniej zakładki zmienimy ustawienia czcionek, obramowań komórek oraz ogólnego wyglądu powstającego zestawienia.

biul_rev_9_10_2014_11

Rys. 10 Zestawienie tworzymy tak, jak każde inne wybierając odpowiednie parametry z puli dostępnych dla tego opisu i przesuwając je do kolumny pól zestawczych.

Wynikiem naszej pracy będzie automatycznie uzupełniające się zestawienie, które można wstawić na planszy z widokami opisywanych szczegółów:

biul_rev_9_10_2014_12

Na sam koniec warto wspomnieć o rodzinach szczegółów płaskich (Detail Item). Takie elementy, jak izolacja przeciwwilgociowa, podział na pustaki, kotwy mocujące i wkręty zostały dodane jako dodatkowe płaskie Rodziny, ale to już temat na kolejny Biuletyn Revit.

Źródło: procad.pl

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top