Recenzja nowego ZWCAD+ 2015

ZWSOFT, jako firma założona w Guangzhou w Chinach, dostarcza oprogramowanie CAD oraz CAM już od 1998 roku. W obecnej chwili posiadają oni 320 000 klientów w 80 krajach na całym świecie. Przeznaczają ponad 20% swoich dochodów na badania oraz rozwój dwóch najważniejszych produktów:

  • ZWCAD 2D oraz 3D CAD
  • ZW3D dla MCAD oraz CAM

W tym artykule skupimy się na recenzji ZWCAD+ 2015, w szczególności sprawdzimy niektóre z nowych funkcjonalności. Zawierają one m.in. wsparcie dla Google Earth, tekstu Unicode, narzędzia Sweep (przeciągnięcie) i Loft (wyciągnięcie), kreskowanie, menadżer referencji i zaktualizowany interfejs użytkownika.

ZWCAD 2015+

Firma opisuje ZWCAD 2015+ jako efektywną pod względem kosztów, lekką platformę CAD z obsługą rozszerzenia DWG przeznaczoną do wykonywania projektów, modelowania oraz rysowania. Co się tyczy efektywności pod względem kosztów, ZWCAD można nabyć już poniżej 2500 zł, co jest dwukrotnie niższą kwotą, niż ta, którą wydalibyśmy na bezpośredniego konkurenta – AutoCad 2015 LT. ZWCAD+ zawiera sporo funkcjonalności zawartych również w pełnowartościowej wersji programu AutoCad. Opis programu jest dość krótki, co jest plusem, gdyż dłuższego nie zdążyłbym przeczytać, jako, że pobranie programu, jego instalacja i rejestracja zajęła mi około 15 minut. Jak widać po poniższych wymaganiach sprzętowych, nie trzeba mieć najnowocześniejszego komputera, aby program działał prawidłowo.

System operacyjny: Windows XP SP2, SP3, Vista, 7, 8, lub Windows 2003 serwer i 2008 serwer

Procesor: Intel Core2 Duo lub AMD Athlon X2 CPU lub nowocześniejszy

RAM: co najmniej 1 GB

Karta graficzna: rozdzielczość minimum 1024×768 z TrueColor, co najmniej 128 MB

Dysk twardy: 1.5 GB wolnego miejsca z 1GB wolnego miejsca na dysku systemowym

Wskaźnik: Mysz, trackball lub inne urządzenie

DWD-ROM: Dowolna prędkość (istotne tylko podczas instalacji z płyty)

Po ściągnięciu programu i jego instalacji, w niedługim czasie byłem gotów do testowania jego nowych funkcji.

Prosty i przejrzysty Interfejs Użytkownika

Jako, że nigdy wcześniej nie używałem programu ZWCAD, pomyślałem, że pierwszym elementem, który przetestuję, będzie tu interfejs użytkownika (w skrócie UI). Pozwoliło mi to zapoznać się z tym, jak program działa i jak jest zbudowany. Jak widać na poniższym rysunku, UI jest bardzo podobny do tego spotykanego w programie AutoCad.

zacad_plus_2015_recenzja_01

Interfejs użytkownika ZWCAD+ 2015

Ogólnie rzeczy przyjmując, wygląd UI jest czysty i klarowny oraz pozbawiony zbędnych wodotrysków. Znany mi już interfejs wstążki, palety narzędzi, i przełącznik między modelem i papierem są na swoich miejscach. Codziennie wykorzystywane narzędzia są łatwo dostępne i bez trudu je odnalazłem.

Interfejs zawiera w sobie również możliwość przełączania między zestawami palet o różnym wyglądzie, w tym do widoku klasycznego. Mamy wtedy dostęp do wyglądu zbliżonego do starszych wersji programu AutoCad, ze wszystkimi paletami, paskami narzędzi oraz rozwijanymi listami menu, jakie tam występowały. Można również skomponować swój interfejs i zapisać go w odpowiednim miejscu.

Unicode

Jako, że program staje się coraz szerzej wykorzystywany przez międzynarodowych klientów, ta wersja otrzymała od ZWSOFT sporą aktualizację kodu, który wprowadził szereg zmian. Unicode pozwala na łatwą i bezproblemową wymianę danych pomiędzy różnymi językami.

Oczywiście rozumiałem potrzebę efektywnej komunikacji pomiędzy różnymi językami, jednak chwilę mi zajęło zanim sam zrozumiałem czym tak naprawdę Unicode jest. Osoby, które posługują się językiem angielskim (pod który to język zostały komputery na początku zaprojektowane) nie rozumieją na ogół frustracji użytkowników posługujących się językami spoza kręgu romańskiego. Unicode jest sposobem zapisu liter zbliżonym do ASCII, ale obejmującym o wiele więcej elementów. ASCII i Unicode definiują sposób, w jaki wyświetlane są znaki w plikach tekstowych, na stronach WWW i innych dokumentach. ASCII jednak pozwala na reprezentację jedynie 94 znaków literowych i interpunkcyjnych w języku angielskim (system ten został stworzony w erze dalekopisów, a dopiero później zaadaptowany do komputerów). Z drugiej strony, Unicode został stworzony, aby wspierać wszystkie znaki w wielu językach np. w Etiopskim, Cherokee oraz w językach posługujących się zapisem od prawej do lewej strony. W Unicode znajduje się miejsce prawie dla miliona znaków.

W ZWCAD+ 2015 Unicode jest wspierany w interfejsie użytkownika, co oznacza, że znaki należące do konkretnych języków będą poprawnie wyświetlane jak np. w pasku menu, w wyskakujących powiadomieniach czy w nazwach plików.

Wsparcie dla Google Earth

ZWCAD+ 2015 pozwala nam zobaczyć jak nasze rysunki będą wyglądały w rzeczywistości poprzez bezpośrednie pobranie obrazu terenu z Google Earth i umieszczeniu go na mapie. Aby tego dokonać wystarczy wejść Tools -> Google Earth -> Import from Google Earth (lub w wersji polskiej Narzędzia -> Google Earth -> Importuj z Google Earth). Opcja ta otworzyła nowe okno z włączonym Google Earth wewnątrz programu ZWCAD.

zacad_plus_2015_recenzja_02

Google Earth wewnątrz programu ZWCAD

Po powiększeniu do zielonego terenu na południowej części naszego podwórka, narysowałem szopę ogrodową w rzucie izometrycznym kreskując boki, gont oraz dodając kolory. Umieściłem obiekt na mapie i ujrzałem jak wyglądałoby coś takiego w naszym ogrodzie. Dało mi to ogląd na sytuację, gdyby taką szopę rzeczywiście wybudować, jak ją usytuować oraz jakie musiałaby mieć wymiary.

zacad_plus_2015_recenzja_03

Szopa ogrodowa umieszczona w rogu mojego ogrodu

Transformacja modeli 2D do 3D

Narzędzie Przeciągnij oraz Wyciągnij są nowe w ZWCAD+ 2015 i wykorzystują one obiekty 2D, aby utworzyć obiekty 3D. Przeciągnij działa w ten sposób, że wybieramy obiekt, który zostanie przeciągnięty po danej ścieżce w ten sposób, że utworzona zostanie bryła 3D. Wyciągnij natomiast tworzy obiekt 3D w oparciu o serię przekrojów.

Proszę spróbować wypróbować nowe funkcje. Ja zacząłem od narysowania koła, które chciałem przeciągnąć, następnie narysowałem łuk, który stanowić będzie ścieżkę.

zacad_plus_2015_recenzja_04

Wykorzystanie narzędzia Wyciągnij dla koła oraz łuku

Po wybraniu narzędzia Wyciągnij, najpierw wybrałem okrąg, który zostanie przeciągnięty, a następnie wskazałem przebieg ścieżki. ZWCAD automatycznie utworzył bryłę 3D w oparciu o te dane. Wynik uzyskany na poniższym rysunku można pozyskać zmieniając widok z 2D na 3D, można tego dokonać np. poprzez przytrzymanie SHIFT + środkowe kółko myszki i przesuwanie widoku myszką.

zacad_plus_2015_recenzja_05

Gotowe przeciągnięcie

Aby przetestować narzędzie Wyciągnij, zdecydowałem o utworzeniu czegoś w rodzaju górnej części parasolki według poradnika znalezionego gdzieś w sieci. W widoku 2D utworzyłem okrąg reprezentujący górę parasolki (małe kółko) oraz poligon stanowiący zewnętrzną krawędź parasolki (jakiś wielościan). Jako, że narysowałem oba obiekty w rzucie 2D, toteż oba miały wysokość Z równą 0, zmieniłem zatem widok na ten z lewej strony, po czym zmieniłem wysokość małego kółka. Teraz uruchomiłem narzędzie Wyciągnij. Zaznaczyłem najpierw kółko małe, po czym wskazałem to duże jako miejsce zakończenia procesu wyciągania. Wszedłem również w ustawienia, aby sprawdzić jakie parametry będą obecne podczas Wyciągania.

zacad_plus_2015_recenzja_06

 Parametry Wyciągania

Można w tym miejscu modyfikować parametry narzędzia Wyciągnij. Parametry Reguły, Pasowanie gładkie nie posiadają dodatkowych argumentów i tworzą bezpośrednio powierzchnię. Normalne do oznacza, że powierzchnia będzie normalna (prostopadła) do wybranego przekroju. Kąty zbieżności dają największą kontrolę nad tworzonym obiektem, gdyż można definiować kąty początkowe oraz końcowe wraz z wartościami początkowymi oraz końcowymi. Wybrałem właśnie tę metodę, a wynik prezentowany jest na rysunku poniżej.

zacad_plus_2015_recenzja_07

Utworzony obiekt poprzez Wyciągnij

Kreskowanie

Nowe kreskowanie wykracza poza poprzednie narzędzie służce do kreskowania obiektów, które pobierało wzory z plików PAT. Nowe narzędzie do kreskowania wypełnia zamknięte powierzchnie wzorami utworzonymi z bloków, zewnętrznych referencji lub obrazów rastrowych.

Aby przetestować tę funkcjonalność, ściągnąłem rysunek wzoru kamienia (dla kreskowania podłogi) oraz wzoru drewna, do wykończenia blatu stołu.

zacad_plus_2015_recenzja_08

Kreskowanie podłogi wzorem kamienia oraz blatu stołu wzorem drewna

Zajęło mi pewną chwilę, aby zrozumieć sposób działania tej funkcji, lecz ostatecznie udało mi się wprowadzić oba rysunki do mojego projektu. Jak na pierwszy raz nie wyszło nawet źle! Wyobrażam sobie jak potężne może być to narzędzie do wprowadzania nowych wzorów kreskowań dla kogoś kto dysponuje większym doświadczeniem oraz nieco lepszymi materiałami do wzorów.

Zarządzanie referencjami oraz zewnętrznymi plikami

Nie jest wcale rzeczą rzadką, gdy od klienta dostaje się plik CAD z pewną ilością zewnętrznych plików referencyjnych (xref), które są dołączone do rysunku. Po zapisaniu pliku rysunku i przesłaniu ich do kogoś innego, nasze linki są zwykle już nieaktualne i w związku z tym rysunek może wyświetlać się w sposób błędny. Taka sytuacja występuje, gdy nasz rysunek stworzyliśmy w systemie operacyjnym, w którym panuje inna struktura plików niż w naszym.

Narzędzie RefManager w ZWCAD+ 2015 pozwala w łatwy sposób zarządzać wszystkimi odnośnikami do zewnętrznych plików, jak również do plików rastrowych i czcionek. Okno Reference Manager’a zawiera listę plików z referencjami bez potrzeby ich uruchamiania oraz pozwala na modyfikację tych informacji (proszę nie pomylić tego narzędzia z External Reference Manager (Menadżer zewnętrznych odniesień), myślę, że lepszą nazwą byłby „Menadżer odniesień”). Aktualizacja ścieżki plików referencyjnych staje się teraz bardzo prosta, gdyż wystarczy wskazać, co chcemy aktualizować, klikamy Edit Selected Paths (edycja zaznaczonych ścieżek) i wybranie odpowiednich plików z dysku twardego.

zacad_plus_2015_recenzja_09

Menadżer referencji zarządzający odniesieniami

Mądrzejsza myszka

Ostatnią funkcjonalnością, którą tutaj opiszę, jest funkcja SmartMouse, choć nie jest to zupełna nowość w wersji 2015. Jest to system gestów kierujących zachowaniem programu ZWCAD+. System SmartMouse pozwala uruchamiać narzędzia poprzez przytrzymanie prawego klawisza myszy oraz przesunięcie kursora w odpowiednim kierunku. Rysunek poniżej przedstawia kierunki dla najpopularniejszych narzędzi stosowanych w codziennym użytkowaniu programu, takich jak Nowy, Okrąg, Przesuń.

zacad_plus_2015_recenzja_10

Standardowe narzędzia w systemie SmartMouse.

Domyślnie znajdują się tutaj standardowe narzędzia wykorzystywane w programie, lecz w łatwy sposób możemy skonfigurować każdy z tych kierunków, aby po jego wybraniu, uruchamiało się wybrane przez nasz narzędzie. Wiem, że tego typu gesty myszki zostały wprowadzone kilka aktualizacji temu, lecz zostałem zaskoczony w ZWCAD+ możliwością konfiguracji poszczególnych elementów.

Podsumowanie

Niska cena, łatwość instalacji i możliwość pracy na standardowej maszynie komputerowej są zdecydowanymi plusami ZWCAD+ 2015. Podobieństwo do AutoCad umożliwiły mi w łatwy sposób używanie większości poleceń bez zagłębiania się w dokumentację. Chętnie zobaczyłbym wbudowane poradniki lub więcej materiałów dotyczących choćby nowych funkcji online.

Nowe funkcjonalności zdecydowanie powiększają możliwości programu. Koniec końców, uważam, że jest jeszcze dużo rzeczy, które w pozytywny sposób mogą Cię zaskoczyć podczas Twojego obcowania z programem ZWCAD+ 2015.

Autorem recenzji jest: Jeffrey Heimgartner

Źródło: www.caddigest.com, www.zwcad.pl

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top