Przenoszenie Magazynu narzędzi

Administrator Magazynu Narzędzi służy do zarządzania bazami narzędziowymi. Magazyn narzędzi może być importowany ze starszej do nowszej wersji oprogramowania lub przenoszony pomiędzy stanowiskami z tą samą wersją programu. W tym tutorialu dowiesz się w jaki sposób przenieść magazyn narzędzi ze starszej wersji oprogramowania do nowszej.

1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie Administratora Magazynu Narzędzi, z którego importujemy magazyn.

magazyn-1

2. W wyświetlonym oknie wyszukujemy bazę, którą chcemy skopiować. Klikamy na nią.

magazyn-2

3. Następnie w nowo wyświetlonym oknie Klikamy na Kopia zapasowa Bazy danych.

magazyn-3

4. Klikamy Przeglądaj, wybieramy miejsce docelowe dla naszej bazy narzędzi oraz wprowadzamy nazwę, a następnie klikamy Zapisz.

magazyn-4

5. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji Kopia zapasowa.

magazyn-5

6. Po zapisie kopii pojawi się poniższe okno. Zamykamy je i uruchamiamy Edgecam, do którego chcemy przekopiować bazę (magazyn narzędzi można kopiować na tą samą wersję programu lub na wyższą).

magazyn-6

7. Wchodzimy do wersji Edgecam AplikacjeMagazynAdministrator Magazynu.

magazyn-7

8. Wybieramy Utwórz nową bazę Magazynu Narzędzi na podstawie kopii.

magazyn-8

9. Klikamy Przeglądaj i wskazujemy naszą wcześniej zapisaną bazę narzędzi.

magazyn-9

10. Wprowadzamy nazwę (inaczej Edgecam wprowadzi swoją własną) i klikamy Utwórz.

magazyn-10

11. Nowa baza narzędzi pojawi się na liście.

magazyn-11

12. Należy na nią kliknąć i w nowym oknie Ustawić Aktywną.

magazyn-12

13. Po otwarciu modułu obróbkowego w Edgecam i wejściu w Magazyn Narzędzi będą wyświetlane narzędzia z nowo ustawionej bazy.

źródło: Edgecam.pl

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top