Pro/ENGINEER

Najnowsza wersja: 5.0

Wersja językowa: Polska, Angielska

Platforma systemowa: Windows, UNIX

Producent: PTC Corporate

Adres internetowy: www.3dpro.com.pl

Rodzaj systemu: CAD, CAM

 

Pro/ENGINEER™ to zintegrowany, w pełni skalowalny  system wspomagania procesów projektowania i wytwarzania, który może  znaleźć zastosowanie na wszystkich etapach cyklu powstawania produktu. Światowa lista referencyjna systemu Pro/ENGINEER™ obejmuje ok. 600.000 w prawie 50.000 przedsiębiorstwach. Są wśród nich firmy małe, średnie i duże z branż: samochodowej, elektrotechnicznej, elektronicznej, elektromechanicznej, mechanicznej, wojskowej, medycznej przetwórstwa tworzyw sztucznych, konstrukcji oprzyrządowania i innych.

Oprogramowanie Pro/ENGINEER™ to faktyczny standard na rynku oprogramowania MCAD, a jego cechy funkcjonalne stały się uniwersalnymi, wśród odbiorców, kryteriami wyboru tego typu narzędzi.

Pełna, dwukierunkowa integracja wewnętrzna systemu powoduje, że każda zmiana wprowadzona na dowolnym etapie projektu (model, złożenie, dokumentacja, proces technologiczny, symulacja funkcjonalna), w sposób naturalny zostaje automatycznie odwzorowana w pozostałych środowiskach programu. Dodatkowo pełna parametryczność, wspomagana przez intuicyjność interfejsu oraz łatwość komunikacji z innymi programami, tworzą przewagę pozwalając na projektowanie i wytwarzanie produktów wygrywających z rynkową konkurencją.

Pakiety:

  • 1. Pakiet  ten jest  odpowiedzią na potrzeby tych użytkowników, którzy – za niewielkie pieniądze – chcą realizować podstawowe prace związane z konstrukcją oraz dokumentacją  techniczną, bez konieczności inwestowania w pełny pakiet podstawowy. Może być on zatem wsparciem dla istniejących już licencji Pro/ENGINEER Foundation XE lub funkcjonować jako samodzielne stanowisko konstrukcyjne. Basic Drafting Package stanowi ponadto doskonałe narzędzie umożliwiające firmom stosującym do tej pory narzędzia 2D do projektowania swoich wyrobów, migrację do w pełni profesjonalnego rozwiązania 3D, jakim jest oprogramowanie Pro/ENGINEER.
  • 2. Creo Elements/Pro Foundation XE (Extended Edition) – Konfiguracja podstawowa  o najlepszym na rynku współczynniku ceny do zawartości, dająca użytkownikowi wszystkie narzędzia, niezbędne do projektowania najwyższej klasy wyrobów. Funkcjonalność  pakietu Foundation XE pozwala na wykonanie powierzonych zadań projektowych w czasie krótszym niż dotychczas, a  możliwość rozszerzenia jego rozbudowy o dodatkowe moduły i pakiety, pozwala na wdrażanie oprogramowania w tempie zgodnym ze strategią rozwoju przedsiębiorstwa. Bogata funkcjonalność aplikacji obejmuje: pełną funkcjonalność modelowania bryłowego oraz powierzchniowego, projektowanie elementów blaszanych wraz z ich rozwinięciami, tworzenie połączeń spawanych, budowa złożeń części, generacja dokumentacji 2D, narzędzia do naprawy geometrii importowanej z innych systemów CAD, tworzenie animacji, kinematykę mechanizmów, narzędzia do sprawdzania poprawności modelu, fotorendering, pakiet interfejsów wymiany danych.
  • 3. Creo Elements/Pro Advanced SE (Standard Edition) – pakiet o funkcjonalności Foundation XE, dodatkowo rozszerzony o aplikację Windchill PDMLink, dającą możliwość możliwość zarządzania danymi, zmianami, konfiguracją produktu na dowolnym stadium cyklu jego „życia” (PLM).
  • 4. Creo Elements/Pro Advanced XE (Extended Edition) – pakiet o funkcjonalności Advanced SE, rozszerzony o jeden z dodatkowych modułów dedykowanych: Advanced Assembly Extension (AAX), Behavioral Modeling Extension (BMX), Interactive Surface Design Extension (ISDX), Mechanics Dynamics Option (MDO) lub Piping And Cabling.
  • 5. Creo Elements/Pro Enterprise SE (Standard Edition) – Advanced SE, przy czym uzupełniono go o wszystkie 5 modułów dedykowanych: Advanced Assemblt Extension (AAX), Behavioral Modeling Extension (BMX), Interactive Surface Design Extension (ISDX), Mechanics Dynamics Option (MDO) i Piping And Cabling, a także o Windchill ProjectLink – aplikację do zarządzania grupową pracą zespołów projektowych.
  • 6. Creo Elements/Pro Enterprise XE (Extended Edition) – pakiet o funkcjonalności Enterprise SE uzupełniony o licencję Mathcad – standard w dziedzinie kalkulacji inżynierskich, Arbortext Editor – narzędzie do przygotowywania dynamicznych publikacji oraz ProductView Standard – zewnętrzną, niezależną od Pro/E, przeglądarkę plików i modeli. Konfiguracja systemu polega na uzupełnianiu funkcjonalności gotowych pakietów o moduły (rozszerzenia i opcje), dedykowane dla wspomagania określonych zagadnień tematycznych. Poniżej opisano funkcjonalność wybranych aplikacji rozszerzających oraz opcji dodatkowych.

APLIKACJE KONSTRUKCYJNE:

1. Advanced Assembly Extension (AAX) – narzędzie do budowy i zarządzania pracą na dużych złożeniach części.

2. Interactive Surface Design Extension (ISDX) – rozszerzenie funkcjonalności standardowego modelera powierzchniowego systemu Pro/ENGINEER o możliwość modelowania powierzchni swobodnych („free-form”). Znajduje zastosowanie głównie we wzornictwie przemysłowym.

3. Piping And Cabling – Aplikacja ta, to tak naprawdę połączona funkcjonalność kilku modułów składowych (Pro/PIPING, Pro/CABLING, Pro/HARNESS for MFG., Routed System Designer (RSD Lite). Pakiet odpowiada za wspomaganie projektowania konstrukcji rurowych i okablowania strukturalnego, a także za generowanie asocjatywnej dokumentacji konstrukcyjnej oraz technologicznej.

4. Advanced Rendering Extension (ARX) – narzędzie dla tworzenia fotorealistycznych wizualizacji na bazie modeli konstrukcyjnych. Aplikacja rozrzerza standardową funkcjonalność fotorenderingu, dostępną w pakiecie Foundation XE.

5. Creo Elements/Pro Reverse Engineering Extension (REX) – Aplikacja do prototypowania metodą tzw. „inżynierii odwrotnej” (Reverse Engineering),  czyli szybkiego odtwarzania geometrii 3D istniejących fizycznie produktów. Pro/ENGINEER geometrii modelu, na podstawie danych modelu rzeczywistego, uzyskanych ze skanera lub maszyny pomiarowej.

6. Creo Elements/Pro Expert Framework Extension (EFX) – Jest rozszerzeniem wydajnie wspomagającym projektowanie konstrukcji szkieletowych i ramowych, wykorzystujących profile ciągnione i walcowane. Zarządza procesem projektu, krok po kroku, w łatwy sposób – od koncepcji wstępnej, aż po ostatnie etapy. EFX korzysta z bogatej biblioteki profili standardowych, z możliwością rozszerzania jej o elementy własne. Tworzenie konstrukcji odbywa się poprzez automatyczne wstawianie elementów, o określonym przekroju, w przestrzeń ograniczoną przez zdefiniowane przez użytkownika geometryczne elementy odniesienia (Datum Curves). Możliwe jest również użycie do tego celu geometrii zaimportowanej z innych systemów 3D CAD. Aplikacja w inteligentny sposób uwzględnia metodę łączenia komponentów złożenia: spawanie, skręcanie, pozwalając użytkownikowi dobrać odpowiednie elementy złączne lub pomocnicze. Umożliwia modyfikowanie rozmiarów konstrukcji oraz – w sposób automatyczny – tworzy dokumentację płaską: detaliczną i złożeniową, włączając w to generowane ze złożenia wykazy materiałów (BOMs). EFX pozwala uzyskać do 10 razy większą wydajność tworzenia konstrukcji szkieletowych oraz ich specjalistycznej dokumentacji płaskiej, w stosunku do standardowej funkcjonalności systemu Pro/ENGINEER.

Aplikacja znajduje praktyczne zastosowanie we wspomaganiu projektowania urządzeń przemysłowych: dźwigów, kratownic, mostów, elementów nośnych budynków, konstrukcji szkieletowych w przemyśle stoczniowym, maszyn pakujących, linii produkcyjnych, profili drzwi i okien i wielu innych.

7. Creo Elements/Direct Drafting – Rozbudowane środowisko tworzenia dokumentacji rysunkowej 2D. Narzędzie do tworzenia pełnej dokumentacji technicznej produktu, zgodnej z przemysłowymi standardami ISO, DIN, JIS oraz ANSI. Umożliwia tworzenie rysunków wieloarkuszowych  oraz porównywanie dokumentacji poszczególnych wersji produktu, z podświetlaniem modyfikacji i różnic.

8. Creo Elements/Pro Routed System Designer (RSD) – RSD to pełne i profesjonalne narzędzie do tworzenia schematów 2D instalacji kablowych, rurowych, z możliwością praktycznego zastosowania w projektowaniu instalacji elektrycznych i elektronicznych, elementów hydrauliki i pneumatyki, instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, etc.

APLIKACJE OBLICZENIOWE, SYMULACYJNE I OPTYMALIZACYJNE:

1. Creo Elements/Pro Behavioral Modeling Extension (BMX) – Aplikacja BMX pozwala włączyć proces optymalizacji, do procesu konstrukcji wyrobu. Zastosowane tu modelowanie behawioralne to unikalna, opatentowana przez PTC technologia rozwiązywania zagadnień optymalizacyjnych pojawiających się podczas projektowania.  Pozwala  na określenie pożądanych cech modelu (np. środek masy, odległość, grubość elementu, objętość, powierzchnia, obszar roboczy, itp.), zdefiniowanie kryterium optymalizacyjnego oraz automatyczne wybranie najlepszego wariantu projektowego, spośród wielu możliwych, wygenerowanych przez system. Modelowanie behawioralne znacznie poszerza możliwości oceny zachowania projektowanych wyrobów, poprzez tzw. analizy wrażliwości. Pozwala ono  zatem na projektowanie lepszych i bardziej funkcjonalnych wyrobów.

2. Creo Elements/Pro Mechanica Option  – system bazujący na metodzie elementów skończonych (MES), służący potrzebom obliczeń inżynierskich, symulacji funkcjonalnej oraz optymalizacji. (statyka – analiza naprężeń i odkształceń), zjawiska termiczne, drgania i analiza modalna, zmęczenie materiału, wybrane zagadnienia nieliniowe)-graficzna wizualizacja wyników oraz symulacja.

3. Creo Elements/Pro Plastic Advisor Option – aplikacja bazująca na technologii MoldFlow, do symulacji wtrysku i analizy wybranych zjawisk towarzyszących temu procesowi.

4. Creo Elements/Pro Mechanism Dynamics Option – Pakiet funkcjonalny umożliwiający włączenie do analizy elementów symulacji dynamicznej. Aplikacja działa bezpośrednio w oparciu o modele złożeń stworzone w Pro/E, przy zachowaniu ich pełnej parametryczności. Uwzględnia takie elementy konstrukcyjne, jak sprężyny, tłumiki drgań i inne. Dynamiczna symulacja obejmuje analizę sił i momentów działających w mechanizmie w poszczególnych sekwencjach jego ruchu.

5. Creo Elements/Pro Manikin/ Manikin Analysis Extension – Modelowanie elementów ciała ludzkiego, analiza interakcji człowiek-produkt Dwie nowe aplikacje umożliwiające uwzględnianie zagadnień ergonomii w procesie projektowania. Manikin Extension pozwala na budowę modeli 3D w oparciu o biblioteki typowych elementów ludzkiego ciała oraz wstawianie ich do projektów urządzeń. Manikin Analysis Extension ma za zadanie symulację oraz optymalizację typowych działań takich, jak przesuwanie, podnoszenie, opuszczanie, obracanie, analizę kąta widzenia, obszaru roboczego, etc

6. Creo Elements/Pro Fatigue Advisor – Aplikacja pozwalająca na prowadzenie analiz zmęczeniowych, w przypadku obciążeń zmiennych w czasie. Możliwa jest również optymalizacja konstrukcji np. poprzez określenie liczby cykli obciążenia, które konstrukcja musi wytrzymać, w określonym zakresie. Dostępne są też bardziej złożone analizy, będące jednocześnie kombinacją analizy zmęczeniowej oraz statycznej, dynamicznej i termicznej (w powiązaniu z innymi aplikacjami Pro/MECHANICA)

APLIKACJE WSPOMAGAJĄCE KONSTRUKCJĘ OPRZYRZĄDOWANIA:

1. Creo Elements/Pro Tool Design Option (TDO) – wspomaganie konstrukcji form wtryskowych i odlewniczych, wraz z definicją linii podziału, elementów formujących, kanałów chłodzących oraz symulacją sekwencji otwierania, konstrukcja kompletnej skrzynki formy wraz z bibliotekami normaliów.

2. Creo Elements/Pro Expert Moldbase Extension (EMX) – Jest pakietem, będącym specjalizowaną nakładką funkcjonalną najefektywniej wspomagającą konstrukcję kompletnych skrzynek form.  Użytkownik, działając w oparciu o przejrzysty interfejs graficzny, ma możliwość zdefiniowania wszystkich elementów składowych formy. Odbywa się to poprzez pracę na specjalnie przygotowanych graficznych schematach możliwych wariantów konstrukcyjnych („Layouts”), które są zintegrowane z bibliotekami elementów standardowych (HASCO, DME, Meusburger, Strack, EOC Normalien, Futaba-Misumi, National, Rabourdin, KLA, Pedrotti, etc.)

3. Creo Elements/Pro Progressive Die Extension (PDX) – Pakiet wspomagający projektowanie wykrojników i  tłoczników wielotaktowych. Pozwala, na bazie rozwinięcia elementu,   stworzyć model technologiczny oraz zdefiniować kolejne kroki procesu obróbki.  Moduł dysponuje  biblioteką wycinaków standardowych , pozwala także na definiowanie własnych wycinaków kształtowych oraz stempli dla wykonania zagięć. Dodatkowo, użytkownik ma do dyspozycji  bibliotekę standardowych elementów takich jak kolumny prowadzące, tulejki, sprężyny, kołki, elementy mocujące. Praca z aplikacją PDX przy projektowaniu kompletnego wykrojnika odbywa się na podobnej zasadzie,  jak definiowało się elementy skrzynki formy w pakiecie Expert Moldbase Extension (EMX) – poprzez pracę na specjalnie przygotowanych graficznych schematach możliwych wariantów konstrukcyjnych.

 

APLIKACJE PRODUKCYJNE:

1. Creo Elements/Pro Prismatics and Multi-Surfaces Milling Option (PMSMO) – opcja wspomagania projektowania procesów obróbczych na frezarki w zakresie do 3-osi sterowanych w sposób ciągły (4 i 5 oś indeksowane). Symulacja materiału obrabianego, generator postprocesorów, możliwość tworzenia kart technologicznych i innej dokumentacji procesowej, biblioteka wybranych elementów oprzyrządowania technologicznego.

2. Creo Elements/Pro Production Machining Option (PMO) – funkcjonalność PMSMO, rozszerzona o wspomaganie procesów tokarskich i wycinania drutowego w zakresie 2-4 osi.

3. Creo Elements/Pro Complete Machining Option (CMO) – pełna opcja technologiczna. Rozszerzenie funkcjonalnośći pakietu PMO o wspomaganie procesów 5-osiowych oraz frezarsko-tokarskich.

4. Creo Elements/Pro Computer – Aided Verification Option – Aplikacja technologiczna, odpowiadająca za generowanie sekwencji pomiarowych dla współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM). Generowanie ścieżek pomiaru odbywa się na zasadzie podobnej do generowania ścieżek obróbczych dla obrabiarek sterowanych numerycznie.

5. Creo Elements/Pro NC Sheetmetal Option – jest aplikacją technologiczną dedykowana dla wspomagania projektowania procesów obróbczych części z blachy – prasy rewolwerowe + wycinanarki płomieniowe, plazmowe, laserowe, wodne, etc. Generowanie modelu technologicznego – optymalizacja rozkrojów („nesting”), analiza stopnia wykorzystania materiału obrabianego pod kątem minimalizacji odpadu.

APLIKACJE PDM/PLM:

Wszystkie aplikacje PDM/PLM bazują na technologii Windchill, czyli na architekturze WWW, znacznie nowocześniejszej, szybszej, bezpieczniejszej i łatwiejszej do admninistrowania, w stosunku do typowych rozwiązań typu „klient-serwer”. Zaletą takiego podejścia  jest możliwość pracy grupowej, wyłącznie z użyciem standardowej przeglądarki internetowej i to bez względu na lokalizację grup roboczych.

1. Windchill PDMLink to baza danych i główne repozytorium, gdzie składowane są wszelkie ważne informacje związane z produktem. W praktyce, aplikacja jest formą internetowego portalu, organizacja którego w opiera się o podział na produkty.  Spersonalizowany dostęp do informacji  uprawniony użytkownik może zatem uzyskać z dowolnego miejsca,  przy użyciu standardowej przeglądarki internetowej. Organizacja pracy w systemie  sterowana  jest przez zdefiniowane przez użytkownika logiczne schematy przepływu pracy (Workflows) i oparta o najlepsze, znane praktyki stosowane w przemyśle. Zintegrowana wizualizacja pozwala na łatwiejsze przyswojenie informacji, szybsze wyszukanie potrzebnych elementów oraz wizualne potwierdzenie pracy nad właściwym obiektem. Oryginalna aplikacja, w której utworzono dany obiekt nie jest zatem niezbędna do jego przejrzenia, przeanalizowania i skomentowania. Do podstawowych zadań realizowanych przez opisywaną aplikację należą zarządzanie zmianą, zarządzanie konfiguracją produktu oraz etapami cyklu jego „życia”.

2. Windchill ProjectLink, to sterowany projektami, bezpieczny portal  WWW,  zapewniający uprawnionym członkom zespołów projektowych łatwy dostęp do elementów projektu, z dowolnego miejsca, przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej.  Prosty w obsłudze i logiczny interfejs użytkownika umożliwia spersonalizowany  dostęp do informacji, wraz z użytecznymi  opcjami subskrybcji i powiadamiania. Użytkownik tworzy strukturę projektu, budując ją lub bazując na firmowych szablonach i „zaprasza” kolejne osoby poprzez przesłanie e-mail’a z przypisaną mu rolą oraz linkiem do strony projektu.  Zintegrowana wizualizacja umożliwia łatwą kontrolę projektu, szybszą lokalizację jego elementów w bazie, a także unikanie pomyłek w czasie pracy na niewłaściwym elemencie. Możliwe jest  nanoszenie notatek bezpośrednio na przeglądanym modelu („mark-up”)  oraz automatyczna publikacja stosownych dokumentów w formacie PDF, z możliwością nanoszenia dalszych uwag. Niepotrzebna jest żadna dodatkowa aplikacja do autoryzacji elementów projektu. Ważną zaletą aplikacje jest również fakt prostego nią administrowania, nie wymagającego dodatkowych nakładów ze strony służb IT.

3. Windchill MPMLink – MPM (Manufacturing Process Management), to mechanizm cyfrowego definiowania struktury procesów technologicznych oraz zarządzania nimi. Może on dotyczyć np. procesów mechanicznej obróbki części, montażu zespołów lub procesów inspekcyjnych (pomiarowych) czy serwisowych. W każdym rozwiązaniu PLM, zarządzającym cyklem życia produktu, MPM winien być zatem naturalnym ogniwem łączącym sferę konstrukcji wyrobu z produkcyjnymi procesami jego wytwarzania.

Definiowanie i zarządzanie elementami procesów wytwórczych leży zwykle po stronie technologów lub inżynierów produkcji i w wielu przypadkach, w praktyce wyłączone jest z cyfrowego łańcucha obiegu informacji o produkcie.

Windchill MPMLink jest dodatkowym modułem integrującym zarządzanie procesami projektowania i wytwarzania w ramach jednej, spójnej bazy produktów i związanych z nimi procesów, bez konieczności duplikacji danych. Podobnie jak wszystkie rozwiązania  z tej grupy produktów, Windchill MPMLink bazuje na technologii WWW, zapewniającej użytkownikowi bezpieczny dostęp do niezbędnych informacji z dowolnego miejsca, przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej. Centralnym repozytorium danych jest baza zarządzana przez aplikację Windchill PDMLink.

Wymiana danych z innymi systemami:

IGES, STEP, VDA, SLA, AutoCAD (DWG/ DXF), ACIS, Parasolid, Granite, ECAD-MCAD, Interface fot CATIA II with ATB, Interface fot CATIA v5 with ATB, Interface for I-DEAS, Interface for Unigraphics with ATB, Interface for JT

Wymagania systemowe:

Minimalne:

256 MB RAM,

2 GB miejsca na dysku,

CPU min. 500 MHz

Rekomendowane:

1+ GB RAM,

2.5+ GB miejsca na dysku,

CPU 2.4+ GHz)

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top