Poznaj Solidworks 2015!

solidworks-2015-topSzeroka gama rozwiązań do projektowania 3D w ramach oprogramowania Solidworks 2015 umożliwia tworzenie projektów, przeprowadzanie symulacji, udostępnianie danych projektowych i zarządzanie nimi. Dzięki połączeniu zaawansowanych narzędzi do projektowania, takich jak najlepsze na rynku funkcje modelowania części, złożeń i rysunków z wbudowanymi rozwiązaniami do symulacji, kosztorysowania, renderowania, animacji oraz zarządzania danymi produktów. SolidWorks 2015 pozwala łatwiej i szybciej opracowywać i udostępniać koncepcje projektowe, zapewniając bardziej wydajne środowisko projektowania 3D.

Solidworks 2015 to inspirujące innowacje takie jak:

 • Poprawa codziennej produktywności
  • Szybsze i łatwiejsze wykonywanie zadań
 • Optymalizacja procesów pracy
  • Udostępnianie informacji o projekcie w globalnym zespole projektowym
 • Redukcja kosztów operacyjnych
  • Integracja procesów projektowania z dalszymi operacjami
 • Rozwiązywanie większej liczby wyzwań projektowych
  • Wykonywanie specyficznych dla danej branży zadań inżynieryjnych i projektowych

Szybsze i łatwiejsze wykonywanie zadań

 • Skupienie się na projekcie, a nie na obsłudze oprogramowania CAD
 • Szybszy dostęp do wymaganych informacji
 • Prostsza obsługa pozwalająca przyspieszyć i ułatwić pracę

Prostsza obsługa

 • Nowa funkcja wyboru widoku
 • Udoskonalony przełącznik konfiguracji
 • Udoskonalone podświetlanie ukrytych komponentów
 • Udoskonalona funkcjonalność izolowania
 • Udoskonalenie stanu wyświetlania
 • Nowa przeglądarka odniesień graficznych
 • Udoskonalenia kryteriów wyboru
 • Podręczne paski narzędzi z możliwością dostosowania do indywidualnych preferencji
 • Udoskonalenia pasków narzędzi

Udoskonalone widoki przekrojowe i rozstrzelone

 • Nowe przekroje strefowe
  • Łatwe tworzenie przekrojów 1/4 lub 1/8
 • Nowa opcja rozstrzelenia promieniowego
 • Inteligentne autorozstrzelenie
  • Automatyczne rozmieszczanie komponentów współliniowych

Udoskonalona funkcjonalność przenoszenia ścian

 • Obsługa wielu obiektów
 • Dynamiczna edycja z wykorzystaniem triady
 • Udoskonalone opcje kierunku i głębokości
  • Do wierzchołka
  • Do powierzchni
  • Odsunięcie powierzchni
  • Do obiektu

Udoskonalenia szkicowania

 • Udoskonalone relacje szkicu
 • Symetryczne wymiary kątowe
 • Nowe linie punktów środkowych
 • Linie konstrukcyjne dla wszystkich prostokątów
 • Nowe segmenty szkicu
 • Wybór łańcucha dla elementów konstrukcyjnych

Szyki

 • Szyk liniowy
  • Do odniesienia
 • Edycja typu zawartości szyku
  • Funkcja, ściana, obiekt
 • Liczba wypełnień
  • Wymiar orientacyjny
  • Dostępne na rysunkach
 • Szyk oparty na tabeli zmiennych

Wiązania złożenia

 • Wiązanie wyśrodkowujące profili
 • Udoskonalenia wiązania szerokości
  • Kontrola pozycji lub swobodny wybór (z ograniczeniami)
 • Chwilowe unieruchomienie i grupowanie podczas ruchu
 • Odniesienie wiązania kątowego
 • Obrót podczas wstawiania
 • Zastąpienie nieprawidłowych wiązań
 • Zapewnienie niezależności wiązań

Pobierz broszury i dowiedz się więcej!

2015solidworks-premium-okladka 2015solidworks-composer-okladka 2015solidworks-electrical-okladka 2015solidworks-pdm-okladka 2015solidworks-plastics-okladka 2015solidworks-simulation-okladka

Źródło: cadworks.pl

 

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top