Operacje frezowania na tokarce

Wyszukiwanie cech osiowych oraz obróbka

W poniższym tutorialu dowiesz się w jaki sposób wyszukiwać cechy dla Zera osiowego oraz jak użyć wyszukane cechy do obróbki przy zastosowaniu operacji frezarskich.

Uruchamiamy oprogramowanie Edgecam i wczytujemy element.

frez-1

Z wstążki Cechy wybieramy opcję Znajdź cechy a następnie wybieramy odpowiednie opcje na poszczególnych kartach. Akceptujemy wprowadzone zmiany za pomocą przycisku OK.

frez-2

Wszystkie wyszukane cechy znajdują się z lewej strony na zakładce Cechy, dodatkowo można podświetlić sobie cechy za pomocą opcji znajdującej się w lewym górnym rogu w obszarze roboczym Edgecam’a.

frez-3

Aby móc wykonać obróbkę wyszukanych elementów należy mieć odpowiednio przystosowany do tego celu postprocesor, dodatkowo, aby wszystkie operacje frezarskie były dostępne należy wybrać odpowiedni tryb pracy w środowisku tokarskim.

frez-4

Przechodzimy do obróbki, z wstążki Obróbka wybieramy operację Wiercenie. W pierwszej kolejności będziemy musieli wskazać punkty. Wskazujemy punkt na jednej z cech, w związku z tym że podczas wyszukiwania cech zaznaczyliśmy opcję pozwalającą na zgrupowanie otworów o takich samych parametrach wystarczy wskazać jeden punkt a reszta sama się podświetli.

frez-5

W wyświetlonym oknie dialogowym zaznaczamy parametry tak jak na rysunku poniżej.

frez-6

Wybieramy odpowiednie narzędzie na zakładce Zgrubny oraz Wykańczająco.

frez-7

frez-8

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych parametrów klikamy OK. Ścieżka narzędzia zostanie automatycznie wygenerowana.

frez-9

Teraz wykonamy obróbkę kieszeni. Wybieramy operację Zgrubny. Po wyświetleniu komunikatu wskazujemy cztery kieszenie.

frez-10

W poszczególnych zakładkach wybieramy odpowiednie parametry.

frez-11

frez-12

frez-13

Akceptujemy zmiany za pomocą przycisku OK. Na filmiku poniżej można zobaczyć w jaki sposób przebiega obróbka zasymulowana w Edgecam.

źródło:Edgecam.pl

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top