NX Unigraphics

Najnowsza wersja:  7.5

Wersja językowa: Polska, Angielska

Platforma systemowa: AIX, HP-UX, Linux, IRIX, Solaris, Windows, Windows 64 Bit, Mac OS

Producent: Siemens Product Lifecycle Management Software

Adres internetowy: www.camdivision.pl

Rodzaj systemu: CAD, CAM

 

NX (poprzednia nazwa Unigraphics) to nowoczesny, skalowalny system CAD/CAM/CAE. Dostarcza spójne zintegrowane aplikacje, które pozwalają na wspomaganie wszelkich prac związanych z rozwojem produktu począwszy od założeń stylistycznych, projektu poprzez cyfrową analizę i weryfikację.

NX posiada specjalizowane aplikacje m.in. do wzornictwa, mechatroniki, projektowania form wtryskowych – NX Mold Wizard i tłoczników NX Progressive Die Wizard.

NX oparty jest o wiodący na świecie kernel Parasolid, którego właścicielem jest Siemens PLM Software.

NX jest skrótem przyjętym dla określenia wizji rozwoju oprogramowania MDA (Mechanical Design Automation) w technologii „NeXt generation”. NX posiada budowe modułową – posiada wiele pakietów i możliwości ich konfiguracji

System Unigraphics posiada budowę modułową, klient dostaje do dyspozycji możliwość skonfigurowania systemu według własnych potrzeb oraz ewentualne rozszerzenie go o dodatkowe moduły kiedy będzie taka potrzeba. Całość systemu może być skonfigurowana w formie “Bundle” – pakietów licencji spiętych w całość (uruchomienie któregoś z modułów powoduje zablokowanie całego pakietu) lub licencji pływających w sieci (licencje funkcjonują w sieci jako pojedyncze moduły), możliwe jest uruchomienie pojedynczego modułu bez blokowania pozostałych.

Najważniejsze cechy NX:

 

NX 7.0 Design

NX 7 wprowadza wiele ulepszeń do wprowadzonej w wersji NX 6 technologii synchronous technology, która łączy modelowanie obiektów asocjatywnych i nieparametrycznych. Nowa wersja wprowadza większą gamę możliwej do użycia geometrii, lepszy przepływ informacji pomiędzy różnymi środowiskami CAD i metody ponownego wykorzystania geometrii.

Ulepszony przepływ informacji dla zaimportowanej geometrii.

NX wprowadza poprawione możliwości importowania i translacji geometrii z nowymi funkcjami optymalizacji i edycji zaokrągleń. Optymalizacja ścian modelu polega na: uproszczeniu typu powierzchni, łączeniu ścian, poprawionej tolerancji krawędzi i rozpoznawaniu zaokrągleń powierzchni. Ponadto NX 7.0 konwertuje zaimportowane powierzchnie typu B-surface na zaokrąglone ściany metodą Rolling-Ball, co umożliwia prostszą i asocjatywną edycję takich modeli. Konstruktor może wykonać fazowanie pochylonych ścianek a następnie zmienić ich kształt dodając offsety i kąty, bez względu na historię modelu.

Opcje tworzenia elementów kształtujących (Feature) ułatwiają późniejszą ich edycję.

NX 7.0 pozwala na tworzenie parametrycznych elementów kształtujących typu: otwory, zaokrąglenia i fazowania krawędzi nawet podczas pracy bez historii modelu (history-free). Dzięki temu asocjatywność jest zachowana i geometria może być wykorzystana do późniejszych etapów modelowania.

Poprawione modelowanie złożeń bez historii modelu.

Zdolność do przesuwania ścian komponentów złożenia w trybie bez historii modelu została wzbogacona o możliwość jednoczesnej pracy z wieloma komponentami. Konstruktor musi tylko zmienić zakres pracy na całe złożenie, aby wyjść poza aktywną cześć.

Ulepszona praca z szykami.

Praca w trybie bez historii modelu pozwala na łatwiejszą edycję szyków w Part Nawigator. Kiedy konstruktor przesuwa wybrane ściany lub wykonuje offset każdego elementu szyku, wszystkie jego elementy są aktualizowane. Inne funkcje takie jak: zaokrąglenia, fazowania i otwory powiązane z szykiem są automatycznie zmieniane podczas edycji szyku.

Lepsza praca z elementami cienkościennymi.

Ulepszono wiele funkcji wykorzystywanych do edycji ścian przez łatwiejszą ich selekcję i offset. System potrafi rozpoznać grubość ścianki (np. żebra) w elementach cienkościennych, uprościć technikę modelowania synchronicznego z częściami plastikowymi i cienkościennymi. Ulepszone pozycjonowanie, tryb skoncentrowany na projektowaniu w synchronous technology. NX 7.0 pozwala na blokowanie wymiarów i więzów w celu uniknięcia zmiany kształtu i położenia. Nowa komenda wprowadza więzy 3D dla wybranych ścian zapewniając ich lepszą kontrolę. Wymiar liniowy, kątowy i promieniowy w trybie bez historii modelu zawiera opcję blokowania. Umożliwia to efektywne nakładanie reguł konstruktorskich do modeli bez historii modelu lub na ich parametryczną edycję. Użytkownik może wyświetlić i przejrzeć zablokowane wymiary i więzy za pomocą nowej komendy

Łatwiejsza edycja przekrojów.

NX7.0 upraszcza przekroje tworzone na podstawie modeli 3D w trybie bez historii modelu. Użytkownik tworzy przekrój i edytuje model zmieniając geometrie zdefiniowanego przekroju.

Lepsza analiza kształtu modeli.

NX 7.0 zawiera narzędzia analizy kształtu krzywych w podstawowym środowisku modelowania. Konstruktor może analizować krzywe i krawędzie wyświetlając ich krzywiznę na wykresie „grzebieniowym” z pełna możliwością edycji jego skali, koloru itp. NX wyświetla również punkty ekstremalne i punkty przegięcia krzywej. Ponadto użytkownik może ocenić ciągłość pomiędzy krzywą i obiektem referencyjnym, aby sprawdzić odchylenia pozycji, styczności i zmiany styczności. Nowe narzędzia są szczególnie użyteczne w modelowaniu powierzchniowym do weryfikacji ciągłości pomiędzy krzywymi użytymi do zbudowania powierzchni.

NX 7.0 Drafting – Ulepszone standardy tworzenia rysunków płaskich.

NX 7.0 wprowadza dwie nowe opcje tworzenia rysunków płaskich, które automatycznie konfigurują adnotacje i preferencje widoków zgodnie z normami chińskimi (GB) i rosyjskimi (ESKD). Użytkownik

może wybrać jedną z tych opcji do konfiguracji ponad 200 znormalizowanych ustawień

rysunkowych w draftingu i adnotacji w środowisku 3D.

NX 7.0 Digital Simulation – Technologia synchronous technology wykorzystywana do analizy cyfrowej modeli.

NX 7 wykorzystuje narzędzia z grupy synchronous technology do szybszego przygotowania modeli

CAE opracowanych w systemie lub zaimportowanych z innych programów. Modelowanie synchroniczne może być wykorzystane przez analityków CAE do usunięcia zbędnej geometrii i idealizacji modelu, wprowadzając bardziej efektywną alternatywę dla preprocesorów CAE z ich ograniczeniami dotyczącymi geometrii. Wykorzystując NX 7.0 specjaliści CAE mogą istotnie skrócić czas naprawy zaimportowanej geometrii (nieciągłości, szczeliny) oraz idealizacji modelu przez usunięcie zbędnych do analizy geometrii.

Szybsza idealizacja i analiza modelu.

NX 7.0 przyspiesza etap przygotowania modelu dzięki ulepszonej metodzie generowania powierzchni neutralnej, większej dokładności pozycji dla operacji dzielenia krawędzi oraz automatycznego generowania siatki dla geometrii, która była podzielona na wiele brył.

Poprawione generowanie siatki.

NX 7.0 wprowadza nowe kształty siatki: element o kształcie ostrosłupa (Nastran) i pierścienia (Abakus). Zarządzanie pamięcią podczas generowania siatki tetraedrycznej zostało ulepszone, przez co zwiększono wydajność tej operacji. Ponadto wprowadzono opcje tworzenia siatki czworobocznej do analizy elementów, w których siatka trójkątna jest niepożądana. Nowe możliwości NX 7.0 pozwalają na tworzenie powłoki elementów 2D leżącej na bryle 3D, która wykorzystuje węzły i połączenia siatki z modelu bryłowego.

Zwiększona baza materiałowa do zastosowań CAE.

NX 7.0 Advanced Simulation wprowadza szereg ulepszeń bazy materiałów wykorzystywanych do symulacji CAE. Analitycy mogą tworzyć, edytować i usuwać biblioteki materiałów bezpośrednio w NX. Definiowanie materiałów izotropowych i cieczy wyposażono w możliwość korzystania z wyrażeń (stosowanie formuł, funkcji, referencji, wartości stałych) jako wartości bezwzględnej jak również wartości jednostkowej. Hipersprężyste modele materiałów zostały dodane do solwerów Nastran, Abaqus i ANSYS.

Ulepszona symulacja ruchu.

NX Motion Simulation Joint Wizard został  wzbogacony o możliwość automatycznej konwersji więzów złożeniowych (nowego i starego typu) na odpowiednie połączenia i wiązania. W poprzednich wersjach tylko więzy starego typu pozwalały na taka konwersję. Dla więzów złożeniowych nowego typu program tworzy odpowiednie więzy na podstawie liczby stopni swobody w komponentach referencyjnych.

Korelacja modeli.

Narzędzie NX Finite Element (FE) Model Correlation pozwala użytkownikowi na ilościowe i jakościowe porównanie symulacji i rezultatów analizy modalnej, jak również porównanie dwóch różnych symulacji. Narzędzie jest wyposażone w możliwość porównania geometrii modeli, łączenie parami

analizy modalnej, porównanie analizy modalnej w dwóch oknach graficznych i wyświetlanie

wielkości korelacji. NX FE Model Correlation jest dostępny jako narzędzie dodatkowe zarówno do pakietu NX Advanced Simulation jak i NX Advanced FEM, pozwalające na wykorzystanie środowiska NX.

Wydajność dzięki automatyzacji.

Oprogramowanie NX 7.0 zawiera interfejs programistyczny NX Open wzbogacony o funkcje modelowania elementów skończonych i post-procesory. Firmy używają NX Open do automatyzacji powtarzalnych zadań i przejęcia wiedzy z modelu CAE. Tak zautomatyzowane procesy mogą być wykorzystane przez inne działy konstruktorów i analityków do prowadzenia dalszych analiz. W wyniku tego likwidowane są wąskie gardła procesu, zwiększana wydajność i dokładność cyklu konstruktorsko-analitycznego.

HD3D Visual Reporting and Validation

NX 7.0 wprowadza HD3D – nowe możliwości wyświetlania oraz interakcji pomiędzy produktem a procesem bezpośrednio w środowisku 3D. HD3D łączy możliwości NX i rozwiązania Teamcenter PLM pozwalające na wizualne dostarczenie informacji pozwalających na zrozumienie, pracę zespołową i podejmowanie decyzji rozwoju produktu na globalnych rynkach. HD3D dostarcza intuicyjną, łatwą do użycia metodę zbierania, porównania i prezentacji danych. Pozwala na wizualne raportowanie danych o produkcie i procesie w środowisku 3D, interaktywną nawigację, przez co uzyskuje się natychmiastowe odpowiedzi na krytyczne pytania.

Wymiana danych z innymi systemami CAM:

  • eksport do formatów: Parasolid, JT, CGM, Catia v4/v5, IGES STEP, STL, DWG/DXF, PDF,
  • import z formatów: Parasolid,  IGES, STEP, STL, AutoCAD, Catia, Parasolid, SolidWorks, Pro/Engineer

Pakiety:

  • NX Mach Power Drafting
  • NX Mach Designer
  • NX Mach 1 Design
  • NX Mach 2 Product Design
  • NX Mach 3 Product Design
  • NX Mach 3 MoldWizard
  • NX Mach 3 Die Enginnering

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top