Nowy Service Pack ZW3D

Nowy Service Pack ZW 3D 2015 dostępny dla użytkowników.


ZW3D 2015 Service Pack (R1910) jest poprawioną wersją oprogramowania ZW3D 2015. Wszystkie udoskonalenia i poprawki błędów zostały wprowadzone celem usprawnienia działania programu po uwzględnieniu zgłoszeń klientów przed wydaniem ZW3D 2015. Ulepszenia skupiają się na użyteczności, stabilności i rozszerzeniu funkcji. Główne udogodnienia ZW3D 2015 SP zostały wymienione poniżej.

Usprawnienia w programie CAD

-Poprawiono zaznaczanie i podświetlanie
-Udoskonalono wykrywanie środka obrotu
-Ulepszono silnik importu/eksportu Parasolid
-DWG/DXF eksport: Nowa opcja eksportu rysunków jako krzywe bądź bloki
-Poprawiono operacje Boole’a
-Udoskonalono szyk
-Nowa opcja „Zawiń szyk na krzywą”
-Udoskonalono operacje „Odsunięcie ściany” i „Bezpośrednia edycja” zwiększając stabilność
-Zoptymalizowano rezultat wyświetlania Sprawdzania przenikania
-Dodano nową opcję „Przerwa” w operacji „Człony konstrukcyjne”
-Nowa operacja „BOM konstrukcji spawanych”

Ulepszony program CAM

-Inteligentniejsze Złap i Upuść
-Nowe cięcia dla większej liczby aplikacji
-Nowa kontrola osi w operacji Poziom Z
-Wsparcie cykli tokarskich

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.zw3d.com.pl
Do pobrania również lista nowości ZD3D V2015 SP.
Źródło: 3D MASTER.

Service Pack ZW3D

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to Top