Definiowanie rzutni bezpośrednio w obszarze modelu (M2LVPORT)